Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Щерева, M.

 • Vol 7 (1968): Св. II - Original Articles
  ВЛИЯНИЕ НА ТИМЕКТОМИЯТА ВЪРХУ ЕНЗИМНАТА АКТИВНОСТ НА 5-НУКЛЕОТИДАЗА И АДЕНИЛПИРОФОСФАТАЗА В МОЗЪЧНА ТЪКАН НА ПЛЪХОВЕ
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • Vol 7 (1968): Св. II - Original Articles
  ОПИТИ ЗА КОЛИЧЕСТВЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦИСТИН В КОНКРЕМЕНТИ
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • Vol 5 (1966): Св. III - Original Articles
  ХОЛЕСТЕРИНОВО НИВО В СЕРУМА И НЯКОИ ТЪКАНИ У ТИМЕКТОМИРАНИ БЕЛИ ПЛЪХОВЕ ПРИ МЕДИКАМЕНТОЗЕН ХИПОТИРЕОИДИЗЪМ
  Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|