Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Aнгелов, T.

  • Vol 9 (1971): Св. II - Original Articles
    ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ СМЪРТНОСТТА ОТ МОЗЪЧНИ ИНСУЛТИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ НЯКОИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ В ГРАД ВАРНА
    Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|