Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Пенчева, T. K.

  • Vol 7 (1968): Св. III - Original Articles
    ВЛИЯНИЕ НА ЕКСТРАКТ ОТ ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА ВЪРХУ АКТИВНОСТТА НА КРЪВНАТА И ПАНКРЕАТИЧНАТА АМИЛАЗА У КАСТРИРАНИ МЪЖКИ БЕЛИ ПЛЪХОВЕ
    Abstract  PDF (Bulgarian)
  • Vol 6 (1967): Fasc. III - Original Articles
    ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ АМИЛАЗАТА НА ХИПОФИЗЕКТОМИРАНИ И ТРЕТИРАНИ С ТЕСТОСТЕРОНПРОПИОНАТ МЪЖКИ БЕЛИ ПЛЪХОВЕ, ПОДЛОЖЕНИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С КОФЕИН1
    Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|