Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

 
Issue Title
 
Vol 7 (1968): Св. III ВЛИЯНИЕ НА АДРЕНАЛЕКТОМИЯТА ВЪРХУ АМИЛАЗНАТА АКТИВНОСТ НА КРЪВТА И ПАНКРЕАСА НА БЕЛИ ЖЕНСКИ ПЛЪХОВЕ НА ВЪЗРАСТ ОТ 1 ДО 6 МЕСЕЦА Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. С. Kалицин, T. Г. Джинджев
 
Vol 7 (1968): Св. III ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДА НА ТЪКАННИТЕ КУЛТУРИ ПРИ ИЗУЧАВАНЕ БИОЛОГИЯТА НА TOXOPLASMA GONDII Abstract   PDF (Bulgarian)
T. Aвлавидов
 
Vol 7 (1968): Св. III ПРОУЧВАНИЯ НА RHIZOPUS NIGRICANS Abstract   PDF (Bulgarian)
П. Панайотов, M. Мирчев, В. Лесичков, A. Бойкова
 
Vol 7 (1968): Св. III ЦИТОХИМИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ ПРИ НЯКОИ КРЪВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ Abstract   PDF (Bulgarian)
Ст. Димитров, E. Дянков
 
Vol 7 (1968): Св. III ВЪРХУ КРЪВНОЗАХАРНОТО НИВО ПРИ БРОНХОПНЕВМОНИИТЕ В КЪРМАЧЕСКАТА ВЪЗРАСТ Abstract   PDF (Bulgarian)
A. Цуцоманова
 
Vol 7 (1968): Св. III ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ХАПТОГЛОБИНА В СЕРУМА СЛЕД ПРЕБОЛЕДУВАНЕ ОТ ВИРУСЕН ХЕПАТИТ Abstract   PDF (Bulgarian)
Aл. Станчев, A. Минков, Ив. Цончев
 
Vol 7 (1968): Св. III ИЗМЕНЕНИЯ В ОЧНИТЕ ДЪНА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СМУЩЕНИЯТА В ЛИПИДНАТА ОБМЯНА ПРИ БОЛНИ ОТ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ Abstract   PDF (Bulgarian)
E. K. Бозаджиева, Д. Б. Пенчева, Г. П. Върбанов
 
Vol 7 (1968): Св. III ЗА „ПАРАПСИХОЛОГИЯТА . . . МИСТИКАТА И ПРЕДСКАЗАНИЕТО` Abstract   PDF (Bulgarian)
Ив. Попвасилев
 
Vol 7 (1968): Св. III ПРОУЧВАНЕ НА НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ АЛЕРГИЧНИ КОЖНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ВЪВ ВАРНЕНСКИ ОКРЪГ Abstract   PDF (Bulgarian)
Й. Григоров, Ив. Попов
 
Vol 6 (1967): Св. I ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ТЕСТОСТЕРОНПРОПИОНАТ ВЪРХУ АМИЛАЗАТА В КРЪВТА И ПАНКРЕАСА НА ИНТАКТНИ МЪЖКИ ПЛЪХОВЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. С. Kалицин, Ц. Грънчарова, С. И. Бояджиев
 
Vol 6 (1967): Св. I ВЛИЯНИЕ НА ДВУСТРАННА ОВАРЕКТОМИЯ И ТРЕТИРАНЕ С ЕСТРОГЕННИ ХОРМОНИ ВЪРХУ АКТИВНОСТТА НА КРЪВНАТА И ПАНКРЕАТИЧНАТА АМИЛАЗА У АДРЕНАЛЕКТОМИРАНИ ЖЕНСКИ ПЛЪХОВЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. С. Kалицин, T. Г. Джинджев, Г. Aтанасов
 
Vol 6 (1967): Св. I МОРФОЛОГИЧНО ПРОУЧВАНЕ НА АРТЕРИАЛНИТЕ СЪДОВЕ В ОБЛАСТТА НА ХЕМОРОИДАЛНОТО СПЛЕТЕНИЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. Марков
 
Vol 6 (1967): Св. I КЪМ ВЪПРОСА ЗА Q-TPECKATA ВЪВ ВАРНА И ВАРНЕНСКИ ОКРЪГ Abstract   PDF (Bulgarian)
В. Гърдевска, A. Панайотова
 
Vol 6 (1967): Св. I ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ ЕФЕКТА ОТ НИВАЛИННА СТИМУЛАЦИЯ, ПРИЛОЖЕНА ПРИ МЕХУРНИ АТОНИИ Abstract   PDF (Bulgarian)
Н. Kулов
 
Vol 6 (1967): Св. I КОЛИЧЕСТВЕН МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЖИВАК В УРИНА Abstract   PDF (Bulgarian)
Н. Иванов
 
Vol 6 (1967): Св. I ЛИПОПРОТЕИНЛИПАЗНА АКТИВНОСТ И ЕФЕКТ НА ХЕПАРИНА ВЪРХУ НИВОТО НА КРЪВНАТА ЗАХАР И КРЪВНИТЕ ЛИПИДИ У БОЛНИ ОТ АТРОФИЧНА ЦИРОЗА НА ЧЕРНИЯ ДРОБ И ХРОНИЧЕН ХЕПАТИТ Abstract   PDF (Bulgarian)
E. Бозаджиева, Г. Върбанов, С. Марковски, Л. Белчев, E. Русинов
 
Vol 6 (1967): Св. I НАШИЯТ ОПИТ В ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО НА ТУБАРНИЯ СТЕРИЛИТЕТ Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. Димов, В. Aнгелова
 
Vol 6 (1967): Св. I ВЪРХУ НЯКОИ ВЪПРОСИ ПО ЕКСПЕРТИЗАТА НА ТРУДОСПОСОБНОСТТА ПРИ СЪРДЕЧНО-СЪДОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ Abstract   PDF (Bulgarian)
K. Иванов
 
Vol 6 (1967): Св. I ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН КЛАС ЗА ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА НА НЕВРОЗИТЕ В УЧИЛИЩНАТА ВЪЗРАСТ Abstract   PDF (Bulgarian)
K. Kонстантинов
 
Vol 6 (1967): Св. I НЕОНАТАЛНИ ПНЕВМОНИИ, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ PSEUDOMONAS AERUGINOSA (В. PYOCYANEUM) Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Гърдевски
 
Vol 6 (1967): Св. I ЗА КАКВО Е БИЛ ОПЕРИРАН ВАСИЛ ЛЕВСКИ Abstract   PDF (Bulgarian)
П. Г. Aлтънков
 
Vol 6 (1967): Св. I НАШИЯТ ОПИТ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ОТКРИТИТЕ ФРАКТУРИ Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Добрев
 
Vol 6 (1967): Св. I ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ МИНЕРАЛИЗИРАНИ БИОЛОГИЧНИ СТРУКТУРИ С УЛТРАЗВУК И ОРГАНИЧНИ КИСЕЛИНИ : II СЪОБЩЕНИЕ : ОПИТИ ЗА ДЕМИНЕРАЛИЗИРАНЕ НА КОСТИ С ДИКАРБОНОВИ КИСЕЛИНИ В УЛТРАЗВУКОВА СРЕДА Abstract   PDF (Bulgarian)
Вл. Ст. Лесичков, Д. Н. Митев, Д. П. Бакалов
 
Vol 6 (1967): Св. I ВЪРХУ РОЛЯТА И ЗНАЧЕНИЕТО НА ФАКТОРИТЕ НА ЛИЧНОСТТА ЗА ЗЛОПОЛУКИТЕ В КОРАБОСТРОИТЕЛНИЯ ЗАВОД „Г. ДИМИТРОВ` - ВАРНА Abstract   PDF (Bulgarian)
Л. Иванова, П. Стамболиев, Л. Милушев
 
Vol 6 (1967): Св. I ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНФЕКЦИОЗНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ СРЕД ЛЕТУВАЛИТЕ В КУРОРТА ВАРНА ЗА ПЕРИОДА 1961—1965 г. Abstract   PDF (Bulgarian)
K. Kузмов, П. Kокошаров, Р. Чочев, В. Христов, С. Гълъбова
 
226 - 250 of 2427 Items << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 

Font Size


|