Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

 
Issue Title
 
Vol 6 (1967): Св. I ПРОМЕНИ В СЪДЪРЖАНИЕТО НА НЯКОИ АМИНОКИСЕЛИНИ В КРЪВТА И ЧЕРНИЯ ДРОБ НА БЕЛИ ПЛЪХОВЕ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ОЛОВНО ОТРАВЯНЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
Л. Халачева, Вл. Бояджиев, Пр. Николова
 
Vol 6 (1967): Св. I УСТОЙЧИВОСТ И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА НЯКОИ МИКРООРГАНИЗМИ СПРЯМО ПО-ЧЕСТО ИЗПОЛЗУВАНИТЕ АНТИБИОТИЦИ Abstract   PDF (Bulgarian)
П. Панайотов, A. Панайотов, M. Мирчев, Р. Маринова
 
Vol 6 (1967): Св. I КЪМ ДИФЕРЕНЦИАЛНАТА ДИАГНОЗА МЕЖДУ ЕПИДЕМИЧЕН ХЕПАТИТ И МЕХАНИЧНА ЖЪЛТЕНИЦА Abstract   PDF (Bulgarian)
В. Зозиков, Йор. Aршиков, A. Папазян
 
Vol 6 (1967): Св. I ПО ВЪПРОСА ЗА Т. НАР. ПОПЪТНА АПЕНДЕКТОМИЯ ПРИ ГИНЕКОЛОГИЧНИ ЛАПАРОТОМИИ Abstract   PDF (Bulgarian)
Г. Илиев, A. Хубенов
 
Vol 6 (1967): Св. I ВЪРХУ ЛИКВОРНОТО НАЛЯГАНЕ ПРИ ОСТРИТЕ ЧЕРЕПНО-МОЗЪЧНИ ТРАВМИ Abstract   PDF (Bulgarian)
Н. Kючуков, Г. Марков, Д. Чолаков, Ив. Kунев, В. Бойчев
 
Vol 6 (1967): Св. I ЛЕКАРСКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТАЙНА Abstract   PDF (Bulgarian)
Ив. Йовчев, Ст. Нейков
 
Vol 6 (1967): Св. I ДЕРМАТОМИКОЗИТЕ ВЪВ ВАРНЕНСКИ ОКРЪГ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1952—1965 г. Abstract   PDF (Bulgarian)
Й. Григоров, Зл. Пенев, K. Бояджиев
 
Vol 6 (1967): Св. I КАЛЦИУРИЯ И НЕФРОЛИТИАЗА Abstract   PDF (Bulgarian)
Св. Разбойников, Хр. Христозов, Д. Ненов
 
Vol 6 (1967): Св. I СТРУКТУРНИ И ЦИСТОТОНОМЕТРИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ ПРИ ПРОСТАТНИЯ АДЕНОМ Abstract   PDF (Bulgarian)
Н. Kулов, П. Майнхард
 
Vol 6 (1967): Св. I ПРОБАТА С КОНЕЦ ПРИ СТОМАШНО-ДУОДЕНАЛНИ КРЪВОИЗЛИВИ ОТ НЕЯСЕН ПРОИЗХОД И НЕЙНАТА ДИАГНОСТИЧНА СТОЙНОСТ Abstract   PDF (Bulgarian)
T. Aндреев
 
Vol 5 (1966): Св. III ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ НА КЛАПНИЯ АПАРАТ ПО ПРОТЕЖЕНИЕ НА ВЕНОЗНАТА МАГИСТРАЛА БЕДРЕНА-ВЪНШНА ХЪЛБОЧНА ВЕНА У ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РАЗРЯДА „ПРИМАТИ` Abstract   PDF (Bulgarian)
В. Ванков
 
Vol 5 (1966): Св. III ЗА УСТРОЙСТВОТО НА КЛАПНИЯ АПАРАТ НА БЕДРЕНАТА И ВЪНШНАТА ХЪЛБОЧНА ВЕНА У ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СЕМЕЙСТВОТО „КУЧЕТА` Abstract   PDF (Bulgarian)
В. Ванков
 
Vol 5 (1966): Св. III АНАТОМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ КЛАПИТЕ В ТЕРМИНАЛНИТЕ УЧАСТЪЦИ НА ВЪТРЕШНАТА ЯРЕМНА И ПОДКЛЮЧИЧНАТА ВЕНА Abstract   PDF (Bulgarian)
В. Ванков, С. Николов, З. Нанов
 
Vol 5 (1966): Св. III ВЪРХУ ВАСКУЛАРИЗАЦИЯТА HA СТЕНАТА HA ПРЕДНАТА КУХА ВЕНА У КУЧЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
В. Ванков, M. Маджарова, Г. Гюров
 
Vol 5 (1966): Св. III КЪМ ТЕХНИКАТА HA ИЗГОТВЯНЕ HA КОРО3ИОННИ СЪДОВО-КОСТНИ ПРЕПАРАТИ ОТ ЧОВЕШКИ ПЛОДОВЕ И НОВОРОДЕНИ Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Христова, В. Ванков
 
Vol 5 (1966): Св. III ПРОМЕНИ ВЪВ ФАГОЦИТАРНАТА АКТИВНОСТ НА ЛЕВКОЦИТИТЕ ПОД ДЕЙСТВИЕТО НА ФИТОХЕМАГЛУТИНИНА ОТ PHASEOLUS VULGARIS Abstract   PDF (Bulgarian)
M. T. Цонева-Манева, E. Г. Бошнакова
 
Vol 5 (1966): Св. III СРАВНИТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ НА ЦИТОАГЛУТИНАЦИОННИТЕ СВОЙСТВА НА ФИТОАГЛУТИНИНИТЕ ОТ НЯКОИ LEGUMINOSAE Abstract   PDF (Bulgarian)
M. T. Цонева-Манева
 
Vol 5 (1966): Св. III ХОЛЕСТЕРИНОВО НИВО В СЕРУМА И НЯКОИ ТЪКАНИ У ТИМЕКТОМИРАНИ БЕЛИ ПЛЪХОВЕ ПРИ МЕДИКАМЕНТОЗЕН ХИПОТИРЕОИДИЗЪМ Abstract   PDF (Bulgarian)
З. Kемилева, K. Мирчева, M. Щерева
 
Vol 5 (1966): Св. III СЪДЪРЖАНИЕ НА АМИНОКИСЕЛИНИ В КРЪВТА И ЧЕРНИЯ ДРОБ НА БЕЛИ ПЛЪХОВЕ, ХРАНЕНИ С МАСТНИ ДАЖБИ ПРИ ХРОНИЧНО ОЛОВНО ОТРАВЯНЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
Вл. Бояджиев, Л. Халачева, Пр. Николова
 
Vol 5 (1966): Св. III СЪДЪРЖАНИЕ НА НЯКОИ АМИНОКИСЕЛИНИ В КРЪВТА И ЧЕРНИЯ ДРОБ НА БЕЛИ ПЛЪХОВЕ, ХРАНЕНИ С МАСТНИ ДАЖБИ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ОЛОВНО ОТРАВЯНЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
Вл. Бояджиев, Л. Халачева, Пр. Николова
 
Vol 5 (1966): Св. III ВЪРХУ ЛИПОЛИТИЧНАТА АКТИВНОСТ НА АЛКАЛОИДИТЕ НА THALICTRUM MINUS SSP. ELATUM И НЯКОИ ДРУГИ ВЕЩЕСТВА С ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ РАЗЛИЧНИ ЗВЕНА НА АДРЕНЕРГИЧНИТЕ ФУНКЦИИ Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. K. Желязков, П. Д. Узунов
 
Vol 5 (1966): Св. III ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЯКОИ ПСИХО-ФИЗИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА Abstract   PDF (Bulgarian)
Вл. Иванов
 
Vol 5 (1966): Св. III КЛИНИЧНИ И ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФСКИ ОСОБЕНОСТИ НА БЕЛОДРОБНИТЕ ЕМБОЛИИ Abstract   PDF (Bulgarian)
Св. Разбойников, Ив. Стаменов, Х. Kапонов
 
Vol 5 (1966): Св. III КЛИНИКО-ПАТОЛОГОАНАТОМИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ НА ИНФАРКТА НА ПАПИЛАРНИТЕ МУСКУЛИ НА СЪРЦЕТО Abstract   PDF (Bulgarian)
Св. Разбойников, Х. Kапонов, Б. Богданов
 
Vol 5 (1966): Св. III ОТНОСНО ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФСКОТО РАЗПОЗНАВАНЕ HA ПРЕДСЪРДНОТО МЪЖДЕНЕ ПРИ МИТРАЛНАТА СТЕНОЗА И АТЕРОСКЛЕРОТИЧНАТА МИОКАРДИОСКЛЕРОЗА Abstract   PDF (Bulgarian)
Х. Kапонов, K Tенекеджиев
 
251 - 275 of 2320 Items << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> 

Font Size


|