Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

 
Issue Title
 
Vol 6 (1967): Св. I ВЪРХУ НЯКОИ ВЪПРОСИ ПО ЕКСПЕРТИЗАТА НА ТРУДОСПОСОБНОСТТА ПРИ СЪРДЕЧНО-СЪДОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ Abstract   PDF (Bulgarian)
K. Иванов
 
Vol 6 (1967): Св. I ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН КЛАС ЗА ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА НА НЕВРОЗИТЕ В УЧИЛИЩНАТА ВЪЗРАСТ Abstract   PDF (Bulgarian)
K. Kонстантинов
 
Vol 6 (1967): Св. I НЕОНАТАЛНИ ПНЕВМОНИИ, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ PSEUDOMONAS AERUGINOSA (В. PYOCYANEUM) Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Гърдевски
 
Vol 6 (1967): Св. I ЗА КАКВО Е БИЛ ОПЕРИРАН ВАСИЛ ЛЕВСКИ Abstract   PDF (Bulgarian)
П. Г. Aлтънков
 
Vol 6 (1967): Св. I НАШИЯТ ОПИТ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ОТКРИТИТЕ ФРАКТУРИ Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Добрев
 
Vol 6 (1967): Св. I ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ МИНЕРАЛИЗИРАНИ БИОЛОГИЧНИ СТРУКТУРИ С УЛТРАЗВУК И ОРГАНИЧНИ КИСЕЛИНИ : II СЪОБЩЕНИЕ : ОПИТИ ЗА ДЕМИНЕРАЛИЗИРАНЕ НА КОСТИ С ДИКАРБОНОВИ КИСЕЛИНИ В УЛТРАЗВУКОВА СРЕДА Abstract   PDF (Bulgarian)
Вл. Ст. Лесичков, Д. Н. Митев, Д. П. Бакалов
 
Vol 6 (1967): Св. I ВЪРХУ РОЛЯТА И ЗНАЧЕНИЕТО НА ФАКТОРИТЕ НА ЛИЧНОСТТА ЗА ЗЛОПОЛУКИТЕ В КОРАБОСТРОИТЕЛНИЯ ЗАВОД „Г. ДИМИТРОВ` - ВАРНА Abstract   PDF (Bulgarian)
Л. Иванова, П. Стамболиев, Л. Милушев
 
Vol 6 (1967): Св. I ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНФЕКЦИОЗНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ СРЕД ЛЕТУВАЛИТЕ В КУРОРТА ВАРНА ЗА ПЕРИОДА 1961—1965 г. Abstract   PDF (Bulgarian)
K. Kузмов, П. Kокошаров, Р. Чочев, В. Христов, С. Гълъбова
 
Vol 6 (1967): Св. I ПРОМЕНИ В СЪДЪРЖАНИЕТО НА НЯКОИ АМИНОКИСЕЛИНИ В КРЪВТА И ЧЕРНИЯ ДРОБ НА БЕЛИ ПЛЪХОВЕ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ОЛОВНО ОТРАВЯНЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
Л. Халачева, Вл. Бояджиев, Пр. Николова
 
Vol 6 (1967): Св. I УСТОЙЧИВОСТ И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА НЯКОИ МИКРООРГАНИЗМИ СПРЯМО ПО-ЧЕСТО ИЗПОЛЗУВАНИТЕ АНТИБИОТИЦИ Abstract   PDF (Bulgarian)
П. Панайотов, A. Панайотов, M. Мирчев, Р. Маринова
 
Vol 6 (1967): Св. I КЪМ ДИФЕРЕНЦИАЛНАТА ДИАГНОЗА МЕЖДУ ЕПИДЕМИЧЕН ХЕПАТИТ И МЕХАНИЧНА ЖЪЛТЕНИЦА Abstract   PDF (Bulgarian)
В. Зозиков, Йор. Aршиков, A. Папазян
 
Vol 6 (1967): Св. I ПО ВЪПРОСА ЗА Т. НАР. ПОПЪТНА АПЕНДЕКТОМИЯ ПРИ ГИНЕКОЛОГИЧНИ ЛАПАРОТОМИИ Abstract   PDF (Bulgarian)
Г. Илиев, A. Хубенов
 
Vol 6 (1967): Св. I ВЪРХУ ЛИКВОРНОТО НАЛЯГАНЕ ПРИ ОСТРИТЕ ЧЕРЕПНО-МОЗЪЧНИ ТРАВМИ Abstract   PDF (Bulgarian)
Н. Kючуков, Г. Марков, Д. Чолаков, Ив. Kунев, В. Бойчев
 
Vol 6 (1967): Св. I ЛЕКАРСКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТАЙНА Abstract   PDF (Bulgarian)
Ив. Йовчев, Ст. Нейков
 
Vol 6 (1967): Св. I ДЕРМАТОМИКОЗИТЕ ВЪВ ВАРНЕНСКИ ОКРЪГ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1952—1965 г. Abstract   PDF (Bulgarian)
Й. Григоров, Зл. Пенев, K. Бояджиев
 
Vol 6 (1967): Св. I КАЛЦИУРИЯ И НЕФРОЛИТИАЗА Abstract   PDF (Bulgarian)
Св. Разбойников, Хр. Христозов, Д. Ненов
 
Vol 6 (1967): Св. I СТРУКТУРНИ И ЦИСТОТОНОМЕТРИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ ПРИ ПРОСТАТНИЯ АДЕНОМ Abstract   PDF (Bulgarian)
Н. Kулов, П. Майнхард
 
Vol 6 (1967): Св. I ПРОБАТА С КОНЕЦ ПРИ СТОМАШНО-ДУОДЕНАЛНИ КРЪВОИЗЛИВИ ОТ НЕЯСЕН ПРОИЗХОД И НЕЙНАТА ДИАГНОСТИЧНА СТОЙНОСТ Abstract   PDF (Bulgarian)
T. Aндреев
 
Vol 6 (1967): Fasc. III ПРОУЧВАНЕ ЕФЕКТА НА УЛТРАЗВУКА ВЪРХУ КОЖА НА ЧОВЕК ЧРЕЗ МЕТОДА НА ЕЛЕКТРОФОРЕТИЧНАТА ДЕРМОГРАМА Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. П. Даскалов, Л. В. Гериловски, M. Р. Добрева
 
Vol 6 (1967): Fasc. III ФАЗОВИ ПРОМЕНИ В БРОЯ НА ЛЕВКОЦИТИТЕ У ПЛЪХОВЕ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА УЛТРАЗВУК Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. П. Даскалов, T. Ст. Ганчев
 
Vol 6 (1967): Fasc. III ВЛИЯНИЕ НА ДВУСТРАННА ОВАРЕКТОМИЯ И ТРЕТИРАНЕ С ЕСТРОГЕННИ ХОРМОНИ ВЪРХУ АКТИВНОСТТА НА КРЪВНАТА И ПАНКРЕАТИЧНАТА АМИЛАЗА У АДРЕНАЛЕКТОМИРАНИ ЖЕНСКИ ПЛЪХОВЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. С. Kалицин, T. Г. Джинджев, Г. Aтанасов
 
Vol 6 (1967): Fasc. III ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ АМИЛАЗАТА НА ХИПОФИЗЕКТОМИРАНИ И ТРЕТИРАНИ С ТЕСТОСТЕРОНПРОПИОНАТ МЪЖКИ БЕЛИ ПЛЪХОВЕ, ПОДЛОЖЕНИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С КОФЕИН1 Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. С. Kалицин, T. K. Пенчева
 
Vol 6 (1967): Fasc. III АНАТОМИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ ОБРАЗУВАНЕТО И НАПРАВЛЕНИЕТО НА ПОРТНАТА ВЕНА Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Христова
 
Vol 6 (1967): Fasc. III ВЪРХУ НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ В СТРОЕЖА НА СЪДОВОТО РУСЛО В ЗАЛАВНАТА ЧАСТ НА АХИЛОВОТО СУХОЖИЛИЕ У КУЧЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
Сп. Николов, M. Габровска
 
Vol 6 (1967): Fasc. III АКТИВНОСТ НА ЦИСТАТИОНАЗАТА НА БЕЛИ ПЛЪХОВЕ, ХРАНЕНИ С БОГАТА БЕЛТЪЧНА ДАЖБА ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ОЛОВНО ОТРАВЯНЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
Л. Халачева, Вл. Бояджиев
 
251 - 275 of 2284 Items << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> 

Font Size


|