Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

 
Issue Title
 
Vol 5 (1966): Св. I ВЪРХУ ВАСКУЛАРИЗАЦИЯТА НА ПРИСТЕННАТА КОРЕМНИЦА У КУЧЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
З. Нанов, П. Хаджимитев, П. Петров
 
Vol 5 (1966): Св. I ВЪРХУ СТРОЕЖА НА СЪДОВОТО РУСЛО В ЛИГАВИЦАТА НА ТВЪРДОТО НЕБЦЕ У КУЧЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
Сп. Николов, Й. Йорданов
 
Vol 5 (1966): Св. I АПАРАТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОЧНО-ВИСЦЕРАЛНИЯ РЕФЛЕКС НА АШНЕР — ДАНИНИ Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. П. Даскалов, Л. В. Гериловски, Т. Ст. Ганчев
 
Vol 5 (1966): Св. I ВЪРХУ КОЛИЧЕСТВЕНИЯ АМИНОКИСЕЛИНЕН СЪСТАВ НА ФИТОХЕМАГЛУТИНИНИТЕ ОТ СЕМЕНАТА НА НЯКОИ НАШИ РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
Владимир Лесичков
 
Vol 5 (1966): Св. I НАБЛЮДЕНИЯ НА СЛЪНЧЕВАТА РАДИАЦИЯ В ГРАД ВАРНА ЗА ПЕРИОДА ЮНИ — ОКТОМВРИ 1965 Г. Abstract   PDF (Bulgarian)
К. Казанджиев, Д. Митев, Д. Армутлийски
 
Vol 5 (1966): Св. I ПРОУЧВАНЕ КОМПЛЕКСНОТО ПРИЛАГАНЕ НА ВАРИОЛНА ВАКСИНА И ТРИВАКСИНА НА ЗАЙЦИ : II съобщение Abstract   PDF (Bulgarian)
К. Кузмов, П. Панайотов, П. Кокошаров, Цв. Ганчева, Р. Маринова, Л. Ничева, А. Панайотова
 
Vol 5 (1966): Св. I МАСОВА ЕПИДЕМИЯ ОТ PARATYPHUS В (Клиничен разбор) Abstract   PDF (Bulgarian)
В. Зозиков, Йор. Аршиков, Йор. Василев, И. Матеев
 
Vol 5 (1966): Св. I МИЕЛОФИБРОЗАТА КАТО МИЕЛОПРОЛИФЕРАТИВНО ЗАБОЛЯВАНЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
Е. Бозаджиева, Г. Върбанова, Д. Коев
 
Vol 5 (1966): Св. I ЕЛЕКТРО-МЕХАНОКАРДИОГРАФСКО ПРОУЧВАНЕ НА ПНЕВМОКОНИОЗАТА ПРИ ЕЛЕКТРОЗАВАРЧИЦИТЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
Св. Разбойников, Х. Капонов
 
Vol 5 (1966): Св. I ВЪРХУ ЕВОЛЮЦИЯТА НА ФУНКЦИОНАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА ПРИ ПНЕВМОКОНИОЗАТА У ЕЛЕКТРОЗАВАРЧИЦИ Abstract   PDF (Bulgarian)
Св. Разбойников, Зл. Златанов, Х. Капонов, С. Цанев, Х. Христозов
 
Vol 5 (1966): Св. I ЗА НЯКОИ КЛИНИЧНИ И ЕТИОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ОСТРИТЕ ПНЕВМОНИИ ВЪВ ВАРНА Abstract   PDF (Bulgarian)
Св. Разбойников, Дим. Ненов, Ив. Стаменов, Х. Капонов, Хр. Христозов, З. Златанов, П. Панайотов, Г. Капрелян, Р. Маринова, В. Гърдевска, А. Панайотова, М. Мирчев
 
Vol 5 (1966): Св. I СИНДРОМ НА ZIEVE Abstract   PDF (Bulgarian)
Е. Бозаджиева, В. Зозиков, Йор. Аршиков
 
Vol 5 (1966): Св. I ВЪРХУ НЯКОИ ЕТИОПАТОГЕНЕТИЧНИ И ПРОВОКИРАЩИ МОМЕНТИ НА МИОКАРДНИЯ ИНФАРКТ Abstract   PDF (Bulgarian)
Й. Василев, И. Тодоров, Е. Славова
 
Vol 5 (1966): Св. I МОНОКУЛАРНА ДИПЛОПИЯ Abstract   PDF (Bulgarian)
Р. Койнов, П. Хубенов
 
Vol 5 (1966): Св. I СЪСТОЯНИЕ НА СЪЗНАНИЕТО ПРИ ОСТРА ШИЗОФРЕНИЯ С ОГЛЕД НА ПОЗНАВАТЕЛНИТЕ ФУНКЦИИ Abstract   PDF (Bulgarian)
Л. Иванова, К. Вълкова, О. Филипова, Р. Стефанова, С. Янкулова, М. Попова, Й. Йолов, М. Пиргуазлиева, Р. Мустафов, И. Попов, Е. Крумов, Д. Караиванов, Б. Божилова
 
Vol 5 (1966): Св. I ВЪРХУ ДИАГНОСТИЦИРАНЕТО И ЛЕЧЕНИЕТО НА УБОЖДАНЕ ОТ ОТРОВНА РИБА ДРАКОН Abstract   PDF (Bulgarian)
Ст. Нейков, Е. Бозаджиева, Ив. Йовчев
 
Vol 5 (1966): Св. I ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ЕЛЕКТРОЛИТНОТО РАВНОВЕСИЕ У РАЖДАЩИ ЖЕНИ Abstract   PDF (Bulgarian)
Г. Илиев, М. Михайлов
 
Vol 5 (1966): Св. I КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ ПРИ СИНДРОМА НА ЩАЙН-ЛЕВЕНТАЛ Abstract   PDF (Bulgarian)
Г. Илиев, Ив. Аврамов, Т. Бакърджиев
 
Vol 5 (1966): Св. I НАШИЯТ ОПИТ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЦИРКУЛЯРНИЯ СЪДОВ ШЕВ Abstract   PDF (Bulgarian)
М. Генова, Г. Георгиев
 
Vol 5 (1966): Св. I МИКРОФЛОРА ПРИ СИНУИТИ И ОТИТИ Abstract   PDF (Bulgarian)
Р. Маринова, Г. Папуров
 
Vol 5 (1966): Св. I ВЛИЯНИЕТО НА НЯКОИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ВРЕДНОСТИ КАТО ПРИЧИНА ЗА ВЪЗНИКВАНЕТО НА НЕВРОЗИ СРЕД РАБОТНИЦИТЕ ОТ ДИП „ДРУЖБА“ — ВАРНА Abstract   PDF (Bulgarian)
Г. Марков, А. Попов
 
Vol 5 (1966): Св. I ПРОУЧВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УВРЕЖДАНИЯ И ЗАБОЛЯВАНИЯ НА КОЖАТА СРЕД РАБОТНИЦИТЕ ОТ КОРАБОРЕМОНТНИЯ ЗАВОД – ВАРНА Abstract   PDF (Bulgarian)
Й. Григоров, Зл. Пенев
 
Vol 5 (1966): Св. I ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КОЖНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В КОНСЕРВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ Abstract   PDF (Bulgarian)
Й. Григоров, зл. Пенев, Д. Цонев
 
Vol 5 (1966): Св. I ЧРЕВНОПРОТОЗОЙНИЯТ СТАТУС НА НАСЕЛЕНИЕТО ВЪВ ВАРНЕНСКИЯ ОКРЪГ Abstract   PDF (Bulgarian)
Т. П. Авлавидов, Г. Ковчазов
 
Vol 5 (1966): Св. I ОТНОСНО СЕЗОНОСТТА ПРИ ИНФЕКЦИИТЕ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА Abstract   PDF (Bulgarian)
К. Кузмов, П. Кокошаров
 
251 - 275 of 2271 Items << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> 

Font Size


|