Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

 
Issue Title
 
Vol 5 (1966): Св. III ДИРЕКТЕН ДОСТЪП КЪМ СЪРЦЕТО ЗА МАСАЖ Abstract   PDF (Bulgarian)
П. Aлтънков
 
Vol 5 (1966): Св. III ВЪРХУ НЯКОИ ИМУНОБИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ РЕВМАТИЧНО БОЛНИ ДЕЦА Abstract   PDF (Bulgarian)
Ст. Димитров, П. Панайотов, Ив. Даскалов, A. Панайотова, Ф. Aтанасова
 
Vol 5 (1966): Св. III НАРУШЕНИЕ НА КРЪВООБРАЩЕНИЕТО В РАЗЛИЧНИТЕ СТАДИИ СЛЕД МОЗЪЧНИЯ ИНСУЛТ Abstract   PDF (Bulgarian)
П. Хубенов
 
Vol 5 (1966): Св. III САЛМОНЕЛНА БАКТЕРИЕМИЯ И РУПТУРА НА АОРТАТА Abstract   PDF (Bulgarian)
Дим. Димитров
 
Vol 5 (1966): Св. III ОТНОСНО СЪВРЕМЕННИТЕ САЛМОНЕЛНИ ХРАНИТЕЛНИ ТОКСИИНФЕКЦИИ Abstract   PDF (Bulgarian)
В. Зозиков, T. Пападопулов, M. Радков
 
Vol 5 (1966): Св. III ЦИТОГЕНЕТИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ ПРИ ДЕЦА, БОЛНИ ОТ THALASSAEMIA MAJOR Abstract   PDF (Bulgarian)
Ст. Димитров, M. T. Цонева-Манева, E. Дянков, Б. Петров
 
Vol 5 (1966): Св. III КЪМ РЕНТГЕНОВАТА ДИАГНОСТИКА НА АНЕВРИЗМАЛНОТО РАЗШИРЕНИЕ НА A. ANONIMA (TRUNCUS BRACHIOCEPHALICUS) Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. Попмихайлов
 
Vol 5 (1966): Св. III ВЪРХУ ЕДНА ОСОБЕНА ФОРМА НА АНОМАЛИЯ В ИЛЕО-ЦЕКАЛНАТА ОБЛАСТ Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. Попмихайлов, Н. Малеев
 
Vol 5 (1966): Св. III ДИСКИНЕЗИИ НА ЕКСТРАХЕПАТАЛНИТЕ ЖЛЪЧНИ ПЪТИЩА ОТ ХИПЕРТОНИЧЕН ТИП У ДЕЦА В УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ Abstract   PDF (Bulgarian)
И. A. Kръстева
 
Vol 6 (1967): Fasc. III ПРОУЧВАНЕ ЕФЕКТА НА УЛТРАЗВУКА ВЪРХУ КОЖА НА ЧОВЕК ЧРЕЗ МЕТОДА НА ЕЛЕКТРОФОРЕТИЧНАТА ДЕРМОГРАМА Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. П. Даскалов, Л. В. Гериловски, M. Р. Добрева
 
Vol 6 (1967): Fasc. III ФАЗОВИ ПРОМЕНИ В БРОЯ НА ЛЕВКОЦИТИТЕ У ПЛЪХОВЕ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА УЛТРАЗВУК Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. П. Даскалов, T. Ст. Ганчев
 
Vol 6 (1967): Fasc. III ВЛИЯНИЕ НА ДВУСТРАННА ОВАРЕКТОМИЯ И ТРЕТИРАНЕ С ЕСТРОГЕННИ ХОРМОНИ ВЪРХУ АКТИВНОСТТА НА КРЪВНАТА И ПАНКРЕАТИЧНАТА АМИЛАЗА У АДРЕНАЛЕКТОМИРАНИ ЖЕНСКИ ПЛЪХОВЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. С. Kалицин, T. Г. Джинджев, Г. Aтанасов
 
Vol 6 (1967): Fasc. III ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ АМИЛАЗАТА НА ХИПОФИЗЕКТОМИРАНИ И ТРЕТИРАНИ С ТЕСТОСТЕРОНПРОПИОНАТ МЪЖКИ БЕЛИ ПЛЪХОВЕ, ПОДЛОЖЕНИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С КОФЕИН1 Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. С. Kалицин, T. K. Пенчева
 
Vol 6 (1967): Fasc. III АНАТОМИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ ОБРАЗУВАНЕТО И НАПРАВЛЕНИЕТО НА ПОРТНАТА ВЕНА Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Христова
 
Vol 6 (1967): Fasc. III ВЪРХУ НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ В СТРОЕЖА НА СЪДОВОТО РУСЛО В ЗАЛАВНАТА ЧАСТ НА АХИЛОВОТО СУХОЖИЛИЕ У КУЧЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
Сп. Николов, M. Габровска
 
Vol 6 (1967): Fasc. III АКТИВНОСТ НА ЦИСТАТИОНАЗАТА НА БЕЛИ ПЛЪХОВЕ, ХРАНЕНИ С БОГАТА БЕЛТЪЧНА ДАЖБА ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ОЛОВНО ОТРАВЯНЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
Л. Халачева, Вл. Бояджиев
 
Vol 6 (1967): Fasc. III ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ МИНЕРАЛИЗИРАНИ БИОЛОГИЧНИ СТРУКТУРИ С УЛТРАЗВУК И ОРГАНИЧНИ КИСЕЛИНИ : III съобщение : ОПИТИ ЗА ДЕМИНЕРАЛИЗИРАНЕ НА ПО-ПРОСТО ПОСТРОЕНИ БИОСТРУКТУРИ С ЯНТАРНА И ЛИМОНЕНА КИСЕЛИНА В УЛТРАЗВУКОВА СРЕДА Abstract   PDF (Bulgarian)
Вл. Ст. Лесичков, Д. Н. Митев, Д. П. Бакалов
 
Vol 6 (1967): Fasc. III ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ МИНЕРАЛИЗИРАНИ БИОЛОГИЧНИ СТРУКТУРИ С УЛТРАЗВУК И ОРГАНИЧНИ КИСЕЛИНИ : IV съобщение : ОПИТИ ЗА ДЕМИНЕРАЛИЗИРАНЕ НА БИОСТРУКТУРИ С АСКОРБИНОВА КИСЕЛИНА В УЛТРАЗВУКОВА СРЕДА Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. Н. Митев, Д. П. Бакалов, Вл. Ст. Лесичков
 
Vol 6 (1967): Fasc. III ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ ДЕМИНЕРАЛИЗИРАНЕТО НА МИНЕРАЛИЗИРАНИ БИОЛОГИЧНИ СТРУКТУРИ СЪС САЛИЦИЛОВА КИСЕЛИНА Abstract   PDF (Bulgarian)
Вл. Ст. Лесичков
 
Vol 6 (1967): Fasc. III ЦИТОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КОЖАТА С ОГЛЕД НА НЕЙНАТА КОНСЕРВАЦИЯ IV. ИЗСЛЕДВАНЕ НА СУКЦИНДЕХИДРОГЕНАЗНАТА АКТИВНОСТ В НОРМАЛНА И НЕКРОТИЗИРАЩА КОЖА ОТ ПЛЪХ Abstract   PDF (Bulgarian)
С. A. Ванкова
 
Vol 6 (1967): Fasc. III ОПИТ ЗА РЕВАСКУЛАРИЗАЦИЯ НА СТОМАХА С ОГЛЕД ТРОФИЧНО И ПАТОГЕНЕТИЧНО ПОВЛИЯВАНЕ НА СТОМАШНО-ДУОДЕНАЛНАТА ЯЗВА Abstract   PDF (Bulgarian)
П. Aлтънков, T. Tодоров, И. Вълков
 
Vol 6 (1967): Fasc. III ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ АВТОАНТИТЕЛАТА ПРИ ИНФАРКТА НА МИОКАРДА Abstract   PDF (Bulgarian)
Здр. Kемилева, Св. Разбойников
 
Vol 6 (1967): Fasc. III ЛИПОПРОТЕИН-ЛИПАЗНА АКТИВНОСТ И ЕФЕКТ НА ХЕПАРИНА ВЪРХУ НИВОТО НА КРЪВНАТА ЗАХАР И КРЪВНИТЕ ЛИПИДИ У БОЛНИ ОТ ТИРЕОТОКСИКОЗА И МИКСЕДЕМА Abstract   PDF (Bulgarian)
E. Бозаджиева, Г. Върбанов
 
Vol 6 (1967): Fasc. III ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ НА НЯКОИ ХРОНИЧНИ УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЗАХАРНИЯ ДИАБЕТ Abstract   PDF (Bulgarian)
Г. Върбанов, Д. Пенчева, M. Станоев, E. Бозаджиева, Ив. Николаева, K. Иванов
 
Vol 6 (1967): Fasc. III СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ХРАНИТЕЛНИ ТОКСИКОИНФЕКЦИИ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ SALMONELLA TYPHI MURIUM Abstract   PDF (Bulgarian)
Ив. Даскалов, П. Стефовски
 
276 - 300 of 2320 Items << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> 

Font Size


|