Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

 
Issue Title
 
Vol 5 (1966): Св. I ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНФЕКЦИИТЕ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА В КУРОРТА ВАРНА ЗА ПЕРИОДА 1961-1964 Г. Abstract   PDF (Bulgarian)
К. Кузмов, П. Кокошаров, В. Христов
 
Vol 5 (1966): Св. I ПРОУЧВАНЕ ОСОБЕНОСТИТЕ НА ГРИПЕН ЕПИДЕМИЧЕН ПРОЦЕС ОТ ЩАМ А-2 В ЗАТВОРЕН ДЕТСКИ КОЛЕКТИВ НА ФОНА НА ВИСОКА ЗАБОЛЯЕМОСТ ОТ ОСТРИ КАТАРИ НА ГОРНИТЕ ДИХАТЕЛНИ ПЪТИЩА (ОКГДП) СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕРКИ Abstract   PDF (Bulgarian)
П. Кокошаров, Г. Капрелян, М. Радков, Св. Стоянова, Р. Маринова
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Оценка и самооценка на уменията на медицинските сестри за провеждане на здравна промоция в училище Abstract   PDF (Bulgarian)
С. Георгиева, А. Велкова, М. Камбурова
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Хематологични показатели на деца на 6 и 12 месечна възраст от град Варна Abstract   PDF (Bulgarian)
Ст. Порожанова, К. Петрова
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Социално икономически фактори и репродуктивни нагласи и поведение на жените Abstract   PDF (Bulgarian)
Ж. Рангелова, К. Докова
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Държавният здравен контрол в България - възникване и развитие Abstract   PDF (Bulgarian)
С. Попова
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Профилактика на заболяванията чрез специализирани фитнес програми Abstract   PDF (Bulgarian)
К. Попова
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Глобализация и инфекциозни болести Abstract   PDF (Bulgarian)
М. Ненова
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Основни рискови фактори, влияещи върху протичането на инфекциозните заболявания при болни на 60+ Abstract   PDF (Bulgarian)
М. Господинова
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Епидемиологична характеристика на лептоспирозата в Плевенски регион – нови аспекти Abstract   PDF   PDF (Bulgarian)
Г. Ганчева, М. Карчева, П. Илиева, М. Атанасова
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Паротитни панкреатити Abstract   PDF (Bulgarian)
М. Карчева, Г. Ганчева, М. Атанасова, П. Илиева
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Паротитни орхити Abstract   PDF
М. Карчева, Г. Ганчева, М. Атанасова, П. Илиева
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Оценка на работния капацитет при лица от различни професионални групи чрез индекса на работоспособността Abstract   PDF (Bulgarian)
Б. Кавалджиева, Т. Димитрова
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Здравни проблеми при работа в контакт с пластмаси Abstract   PDF (Bulgarian)
И. Йорданова, М. Стойновска, В. Бирданова
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Изучаване на неблагоприятното въздействие на работната среда върху организма на работещите – методични подходи Abstract   PDF (Bulgarian)
М. Стойновска, В. Бирданова, И. Йорданова
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Проучване на субективни прояви на умора при студенти по медицина Abstract   PDF (Bulgarian)
Г. Сандева, П. Гидикова, М. Платиканова, Р. Делирадева
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna EMDR терапия в контекста на трудовата медицина Abstract   PDF (Bulgarian)
Сн. Коева
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Консултантите по кърмене в подкрепа на естественото хранене на кърмачетата Abstract   PDF (Bulgarian)
Н. Ушева, А. Попиванова, Р. Панчева, С. Попова
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Хранителен статус, навици и поведение на подрастващите /10-14 г. възраст/ в индивидуална практика за ПМП и ролята на опл в превенцията на наднорменото тегло и затлъстяването Abstract   PDF (Bulgarian)
А. Забунов, В. Маджова, П. Манчева, Св. Христова, Ж. Русева, П. Герова, М. Петрова
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Bulgaria and the other new eu member states: trends in the health status after twenty years of transition Abstract   PDF (Bulgarian)
Stefka Koeva
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Structure and dynamic of mortality in Bulgaria Abstract   PDF (Bulgarian)
R. Zlatanova-Velikova
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Economic considerations for mental health policy development in Lithuania Abstract   PDF (Bulgarian)
L. Murauskiene
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Дисбаланси в здравните разходи на България Abstract   PDF (Bulgarian)
Ев. Делчева
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Емпирични зависимости между здравните разходи и бвп на република България Abstract   PDF (Bulgarian)
Н. Атанасов
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna What have 13 years of health insurance reforms brought about in Bulgaria? re-appraising the health insurance act of 1998 Abstract   PDF (Bulgarian)
R. Velichkovski
 
276 - 300 of 2271 Items << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> 

Font Size


|