Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

 
Issue Title
 
Vol 5 (1966): Св. I НАБЛЮДЕНИЯ НА СЛЪНЧЕВАТА РАДИАЦИЯ В ГРАД ВАРНА ЗА ПЕРИОДА ЮНИ - ОКТОМВРИ 1965 Г. Abstract   PDF (Bulgarian)
K. Kазанджиев, Д. Митев, Д. Aрмутлийски
 
Vol 5 (1966): Св. I ПРОУЧВАНЕ КОМПЛЕКСНОТО ПРИЛАГАНЕ НА ВАРИОЛНА ВАКСИНА И ТРИВАКСИНА НА ЗАЙЦИ : II съобщение Abstract   PDF (Bulgarian)
K. Kузмов, П. Панайотов, П. Kокошаров, Цв. Ганчева, Р. Маринова, Л. Ничева, A. Панайотова
 
Vol 5 (1966): Св. I МАСОВА ЕПИДЕМИЯ ОТ PARATYPHUS В (Клиничен разбор) Abstract   PDF (Bulgarian)
В. Зозиков, Йор. Aршиков, Йор. Василев, И. Матеев
 
Vol 5 (1966): Св. I МИЕЛОФИБРОЗАТА КАТО МИЕЛОПРОЛИФЕРАТИВНО ЗАБОЛЯВАНЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
E. Бозаджиева, Г. Върбанова, Д. Kоев
 
Vol 5 (1966): Св. I ЕЛЕКТРО-МЕХАНОКАРДИОГРАФСКО ПРОУЧВАНЕ НА ПНЕВМОКОНИОЗАТА ПРИ ЕЛЕКТРОЗАВАРЧИЦИТЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
Св. Разбойников, Х. Kапонов
 
Vol 5 (1966): Св. I ВЪРХУ ЕВОЛЮЦИЯТА НА ФУНКЦИОНАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА ПРИ ПНЕВМОКОНИОЗАТА У ЕЛЕКТРОЗАВАРЧИЦИ Abstract   PDF (Bulgarian)
Св. Разбойников, Зл. Златанов, Х. Kапонов, С. Цанев, Х. Христозов
 
Vol 5 (1966): Св. I ЗА НЯКОИ КЛИНИЧНИ И ЕТИОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ОСТРИТЕ ПНЕВМОНИИ ВЪВ ВАРНА Abstract   PDF (Bulgarian)
Св. Разбойников, Дим. Ненов, Ив. Стаменов, Х. Kапонов, Хр. Христозов, З. Златанов, П. Панайотов, Г. Kапрелян, Р. Маринова, В. Гърдевска, A. Панайотова, M. Мирчев
 
Vol 5 (1966): Св. I СИНДРОМ НА ZIEVE Abstract   PDF (Bulgarian)
E. Бозаджиева, В. Зозиков, Йор. Aршиков
 
Vol 5 (1966): Св. I ВЪРХУ НЯКОИ ЕТИОПАТОГЕНЕТИЧНИ И ПРОВОКИРАЩИ МОМЕНТИ НА МИОКАРДНИЯ ИНФАРКТ Abstract   PDF (Bulgarian)
Й. Василев, И. Tодоров, E. Славова
 
Vol 5 (1966): Св. I МОНОКУЛАРНА ДИПЛОПИЯ Abstract   PDF (Bulgarian)
Р. Kойнов, П. Хубенов
 
Vol 5 (1966): Св. I СЪСТОЯНИЕ НА СЪЗНАНИЕТО ПРИ ОСТРА ШИЗОФРЕНИЯ С ОГЛЕД НА ПОЗНАВАТЕЛНИТЕ ФУНКЦИИ Abstract   PDF (Bulgarian)
Л. Иванова, K. Вълкова, O. Филипова, Р. Стефанова, С. Янкулова, M. Попова, Й. Йолов, M. Пиргуазлиева, Р. Мустафов, И. Попов, E. Kрумов, Д. Kараиванов, Б. Божилова
 
Vol 5 (1966): Св. I ВЪРХУ ДИАГНОСТИЦИРАНЕТО И ЛЕЧЕНИЕТО НА УБОЖДАНЕ ОТ ОТРОВНА РИБА ДРАКОН Abstract   PDF (Bulgarian)
Ст. Нейков, E. Бозаджиева, Ив. Йовчев
 
Vol 5 (1966): Св. I ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ЕЛЕКТРОЛИТНОТО РАВНОВЕСИЕ У РАЖДАЩИ ЖЕНИ Abstract   PDF (Bulgarian)
Г. Илиев, M. Михайлов
 
Vol 5 (1966): Св. I КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ ПРИ СИНДРОМА НА ЩАЙН-ЛЕВЕНТАЛ Abstract   PDF (Bulgarian)
Г. Илиев, Ив. Aврамов, T. Бакърджиев
 
Vol 5 (1966): Св. I НАШИЯТ ОПИТ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЦИРКУЛЯРНИЯ СЪДОВ ШЕВ Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Генова, Г. Георгиев
 
Vol 5 (1966): Св. I МИКРОФЛОРА ПРИ СИНУИТИ И ОТИТИ Abstract   PDF (Bulgarian)
Р. Маринова, Г. Папуров
 
Vol 5 (1966): Св. I ВЛИЯНИЕТО НА НЯКОИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ВРЕДНОСТИ КАТО ПРИЧИНА ЗА ВЪЗНИКВАНЕТО НА НЕВРОЗИ СРЕД РАБОТНИЦИТЕ ОТ ДИП „ДРУЖБА` - ВАРНА Abstract   PDF (Bulgarian)
Г. Марков, A. Попов
 
Vol 5 (1966): Св. I ПРОУЧВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УВРЕЖДАНИЯ И ЗАБОЛЯВАНИЯ НА КОЖАТА СРЕД РАБОТНИЦИТЕ ОТ КОРАБОРЕМОНТНИЯ ЗАВОД - ВАРНА Abstract   PDF (Bulgarian)
Й. Григоров, Зл. Пенев
 
Vol 5 (1966): Св. I ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КОЖНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В КОНСЕРВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ Abstract   PDF (Bulgarian)
Й. Григоров, зл. Пенев, Д. Цонев
 
Vol 5 (1966): Св. I ЧРЕВНОПРОТОЗОЙНИЯТ СТАТУС НА НАСЕЛЕНИЕТО ВЪВ ВАРНЕНСКИЯ ОКРЪГ Abstract   PDF (Bulgarian)
T. П. Aвлавидов, Г. Kовчазов
 
Vol 5 (1966): Св. I ОТНОСНО СЕЗОНОСТТА ПРИ ИНФЕКЦИИТЕ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА Abstract   PDF (Bulgarian)
K. Kузмов, П. Kокошаров
 
Vol 5 (1966): Св. I ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНФЕКЦИИТЕ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА В КУРОРТА ВАРНА ЗА ПЕРИОДА 1961-1964 Г. Abstract   PDF (Bulgarian)
K. Kузмов, П. Kокошаров, В. Христов
 
Vol 5 (1966): Св. I ПРОУЧВАНЕ ОСОБЕНОСТИТЕ НА ГРИПЕН ЕПИДЕМИЧЕН ПРОЦЕС ОТ ЩАМ А-2 В ЗАТВОРЕН ДЕТСКИ КОЛЕКТИВ НА ФОНА НА ВИСОКА ЗАБОЛЯЕМОСТ ОТ ОСТРИ КАТАРИ НА ГОРНИТЕ ДИХАТЕЛНИ ПЪТИЩА (ОКГДП) СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕРКИ Abstract   PDF (Bulgarian)
П. Kокошаров, Г. Kапрелян, M. Радков, Св. Стоянова, Р. Маринова
 
Vol 5 (1966): Св. III ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ НА КЛАПНИЯ АПАРАТ ПО ПРОТЕЖЕНИЕ НА ВЕНОЗНАТА МАГИСТРАЛА БЕДРЕНА-ВЪНШНА ХЪЛБОЧНА ВЕНА У ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РАЗРЯДА „ПРИМАТИ` Abstract   PDF (Bulgarian)
В. Ванков
 
Vol 5 (1966): Св. III ЗА УСТРОЙСТВОТО НА КЛАПНИЯ АПАРАТ НА БЕДРЕНАТА И ВЪНШНАТА ХЪЛБОЧНА ВЕНА У ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СЕМЕЙСТВОТО „КУЧЕТА` Abstract   PDF (Bulgarian)
В. Ванков
 
301 - 325 of 2286 Items << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >> 

Font Size


|