Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

 
Issue Title
 
Vol 5 (1966): Св. III АНАТОМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ КЛАПИТЕ В ТЕРМИНАЛНИТЕ УЧАСТЪЦИ НА ВЪТРЕШНАТА ЯРЕМНА И ПОДКЛЮЧИЧНАТА ВЕНА Abstract   PDF (Bulgarian)
В. Ванков, С. Николов, З. Нанов
 
Vol 5 (1966): Св. III ВЪРХУ ВАСКУЛАРИЗАЦИЯТА HA СТЕНАТА HA ПРЕДНАТА КУХА ВЕНА У КУЧЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
В. Ванков, M. Маджарова, Г. Гюров
 
Vol 5 (1966): Св. III КЪМ ТЕХНИКАТА HA ИЗГОТВЯНЕ HA КОРО3ИОННИ СЪДОВО-КОСТНИ ПРЕПАРАТИ ОТ ЧОВЕШКИ ПЛОДОВЕ И НОВОРОДЕНИ Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Христова, В. Ванков
 
Vol 5 (1966): Св. III ПРОМЕНИ ВЪВ ФАГОЦИТАРНАТА АКТИВНОСТ НА ЛЕВКОЦИТИТЕ ПОД ДЕЙСТВИЕТО НА ФИТОХЕМАГЛУТИНИНА ОТ PHASEOLUS VULGARIS Abstract   PDF (Bulgarian)
M. T. Цонева-Манева, E. Г. Бошнакова
 
Vol 5 (1966): Св. III СРАВНИТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ НА ЦИТОАГЛУТИНАЦИОННИТЕ СВОЙСТВА НА ФИТОАГЛУТИНИНИТЕ ОТ НЯКОИ LEGUMINOSAE Abstract   PDF (Bulgarian)
M. T. Цонева-Манева
 
Vol 5 (1966): Св. III ХОЛЕСТЕРИНОВО НИВО В СЕРУМА И НЯКОИ ТЪКАНИ У ТИМЕКТОМИРАНИ БЕЛИ ПЛЪХОВЕ ПРИ МЕДИКАМЕНТОЗЕН ХИПОТИРЕОИДИЗЪМ Abstract   PDF (Bulgarian)
З. Kемилева, K. Мирчева, M. Щерева
 
Vol 5 (1966): Св. III СЪДЪРЖАНИЕ НА АМИНОКИСЕЛИНИ В КРЪВТА И ЧЕРНИЯ ДРОБ НА БЕЛИ ПЛЪХОВЕ, ХРАНЕНИ С МАСТНИ ДАЖБИ ПРИ ХРОНИЧНО ОЛОВНО ОТРАВЯНЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
Вл. Бояджиев, Л. Халачева, Пр. Николова
 
Vol 5 (1966): Св. III СЪДЪРЖАНИЕ НА НЯКОИ АМИНОКИСЕЛИНИ В КРЪВТА И ЧЕРНИЯ ДРОБ НА БЕЛИ ПЛЪХОВЕ, ХРАНЕНИ С МАСТНИ ДАЖБИ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ОЛОВНО ОТРАВЯНЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
Вл. Бояджиев, Л. Халачева, Пр. Николова
 
Vol 5 (1966): Св. III ВЪРХУ ЛИПОЛИТИЧНАТА АКТИВНОСТ НА АЛКАЛОИДИТЕ НА THALICTRUM MINUS SSP. ELATUM И НЯКОИ ДРУГИ ВЕЩЕСТВА С ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ РАЗЛИЧНИ ЗВЕНА НА АДРЕНЕРГИЧНИТЕ ФУНКЦИИ Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. K. Желязков, П. Д. Узунов
 
Vol 5 (1966): Св. III ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЯКОИ ПСИХО-ФИЗИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА Abstract   PDF (Bulgarian)
Вл. Иванов
 
Vol 5 (1966): Св. III КЛИНИЧНИ И ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФСКИ ОСОБЕНОСТИ НА БЕЛОДРОБНИТЕ ЕМБОЛИИ Abstract   PDF (Bulgarian)
Св. Разбойников, Ив. Стаменов, Х. Kапонов
 
Vol 5 (1966): Св. III КЛИНИКО-ПАТОЛОГОАНАТОМИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ НА ИНФАРКТА НА ПАПИЛАРНИТЕ МУСКУЛИ НА СЪРЦЕТО Abstract   PDF (Bulgarian)
Св. Разбойников, Х. Kапонов, Б. Богданов
 
Vol 5 (1966): Св. III ОТНОСНО ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФСКОТО РАЗПОЗНАВАНЕ HA ПРЕДСЪРДНОТО МЪЖДЕНЕ ПРИ МИТРАЛНАТА СТЕНОЗА И АТЕРОСКЛЕРОТИЧНАТА МИОКАРДИОСКЛЕРОЗА Abstract   PDF (Bulgarian)
Х. Kапонов, K Tенекеджиев
 
Vol 5 (1966): Св. III ДИРЕКТЕН ДОСТЪП КЪМ СЪРЦЕТО ЗА МАСАЖ Abstract   PDF (Bulgarian)
П. Aлтънков
 
Vol 5 (1966): Св. III ВЪРХУ НЯКОИ ИМУНОБИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ РЕВМАТИЧНО БОЛНИ ДЕЦА Abstract   PDF (Bulgarian)
Ст. Димитров, П. Панайотов, Ив. Даскалов, A. Панайотова, Ф. Aтанасова
 
Vol 5 (1966): Св. III НАРУШЕНИЕ НА КРЪВООБРАЩЕНИЕТО В РАЗЛИЧНИТЕ СТАДИИ СЛЕД МОЗЪЧНИЯ ИНСУЛТ Abstract   PDF (Bulgarian)
П. Хубенов
 
Vol 5 (1966): Св. III САЛМОНЕЛНА БАКТЕРИЕМИЯ И РУПТУРА НА АОРТАТА Abstract   PDF (Bulgarian)
Дим. Димитров
 
Vol 5 (1966): Св. III ОТНОСНО СЪВРЕМЕННИТЕ САЛМОНЕЛНИ ХРАНИТЕЛНИ ТОКСИИНФЕКЦИИ Abstract   PDF (Bulgarian)
В. Зозиков, T. Пападопулов, M. Радков
 
Vol 5 (1966): Св. III ЦИТОГЕНЕТИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ ПРИ ДЕЦА, БОЛНИ ОТ THALASSAEMIA MAJOR Abstract   PDF (Bulgarian)
Ст. Димитров, M. T. Цонева-Манева, E. Дянков, Б. Петров
 
Vol 5 (1966): Св. III КЪМ РЕНТГЕНОВАТА ДИАГНОСТИКА НА АНЕВРИЗМАЛНОТО РАЗШИРЕНИЕ НА A. ANONIMA (TRUNCUS BRACHIOCEPHALICUS) Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. Попмихайлов
 
Vol 5 (1966): Св. III ВЪРХУ ЕДНА ОСОБЕНА ФОРМА НА АНОМАЛИЯ В ИЛЕО-ЦЕКАЛНАТА ОБЛАСТ Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. Попмихайлов, Н. Малеев
 
Vol 5 (1966): Св. III ДИСКИНЕЗИИ НА ЕКСТРАХЕПАТАЛНИТЕ ЖЛЪЧНИ ПЪТИЩА ОТ ХИПЕРТОНИЧЕН ТИП У ДЕЦА В УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ Abstract   PDF (Bulgarian)
И. A. Kръстева
 
Vol 48 (2016): Suppl 2 Proceedings of the X international symposium on clinical anatomy 18 Anatomical variations of the aortic arch and its branching Abstract
P. Valchanov, T. Tsvetkov
 
Vol 46, No 4 (2014) (18F)-FDG pet imaging and Neuro-ophthalmological findings in diagnosis of progressive Supranuclear palsy: Case report Abstract   PDF
Ara Kaprelyan, Alexandra Tzoukeva, Pavel Bochev, Borislav Chaushev, Margarita Grudkova
 
Vol 47, No 2 (2015) 2-year single center clinical experience in patients with colon cancer stage II and III receiving adjuvant chemotherapy Abstract   PDF
Nikolay Vladimirov Conev, Ivan Shterev Donev, Eleonora Dimitrova, Miglena Kozhuharova, Margarita Georgieva, Assia Konsoulova-Kirova, Dimitar Kalev
 
326 - 350 of 2286 Items << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >> 

Font Size


|