Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

 
Issue Title
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Хематологични показатели на деца на 6 и 12 месечна възраст от град Варна Abstract   PDF (Bulgarian)
Ст. Порожанова, K. Петрова
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Социално икономически фактори и репродуктивни нагласи и поведение на жените Abstract   PDF (Bulgarian)
Ж. Рангелова, K. Докова
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Държавният здравен контрол в България - възникване и развитие Abstract   PDF (Bulgarian)
С. Попова
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Профилактика на заболяванията чрез специализирани фитнес програми Abstract   PDF (Bulgarian)
K. Попова
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Глобализация и инфекциозни болести Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Ненова
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Основни рискови фактори, влияещи върху протичането на инфекциозните заболявания при болни на 60+ Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Господинова
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Епидемиологична характеристика на лептоспирозата в Плевенски регион - нови аспекти Abstract   PDF   PDF (Bulgarian)
Г. Ганчева, M. Kарчева, П. Илиева, M. Aтанасова
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Паротитни панкреатити Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Kарчева, Г. Ганчева, M. Aтанасова, П. Илиева
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Паротитни орхити Abstract   PDF
M. Kарчева, Г. Ганчева, M. Aтанасова, П. Илиева
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Оценка на работния капацитет при лица от различни професионални групи чрез индекса на работоспособността Abstract   PDF (Bulgarian)
Б. Kавалджиева, T. Димитрова
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Здравни проблеми при работа в контакт с пластмаси Abstract   PDF (Bulgarian)
И. Йорданова, M. Стойновска, В. Бирданова
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Изучаване на неблагоприятното въздействие на работната среда върху организма на работещите - методични подходи Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Стойновска, В. Бирданова, И. Йорданова
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Проучване на субективни прояви на умора при студенти по медицина Abstract   PDF (Bulgarian)
Г. Сандева, П. Гидикова, M. Платиканова, Р. Делирадева
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna EMDR терапия в контекста на трудовата медицина Abstract   PDF (Bulgarian)
Сн. Kоева
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Консултантите по кърмене в подкрепа на естественото хранене на кърмачетата Abstract   PDF (Bulgarian)
Н. Ушева, A. Попиванова, Р. Панчева, С. Попова
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Хранителен статус, навици и поведение на подрастващите /10-14 г. възраст/ в индивидуална практика за ПМП и ролята на опл в превенцията на наднорменото тегло и затлъстяването Abstract   PDF (Bulgarian)
A. Забунов, В. Маджова, П. Манчева, Св. Христова, Ж. Русева, П. Герова, M. Петрова
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Bulgaria and the other new eu member states: trends in the health status after twenty years of transition Abstract   PDF (Bulgarian)
Stefka Koeva
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Structure and dynamic of mortality in Bulgaria Abstract   PDF (Bulgarian)
R. Zlatanova-Velikova
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Economic considerations for mental health policy development in Lithuania Abstract   PDF (Bulgarian)
L. Murauskiene
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Дисбаланси в здравните разходи на България Abstract   PDF (Bulgarian)
Eв. Делчева
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Емпирични зависимости между здравните разходи и бвп на република България Abstract   PDF (Bulgarian)
Н. Aтанасов
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna What have 13 years of health insurance reforms brought about in Bulgaria? re-appraising the health insurance act of 1998 Abstract   PDF (Bulgarian)
R. Velichkovski
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Default paragraph font;is there a place for an increased reliance on patient charges in central and eastern european countries? Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Pavlova
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Informal patient payments and public attitudes towards these payments: evidence from six cee countries Abstract   PDF (Bulgarian)
T. Stepurko, M. Pavlova, I. Gryga
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Ефекта на потребителските плащания върху домакинските бюджети в България Abstract   PDF (Bulgarian)
E. Aтанасова, Eм. Мутафова, T. Kостадинова
 
76 - 100 of 2315 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Font Size


|