Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

 
Issue Title
 
Vol 10 (1972): Св. II СРАВНИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА НЕРВНО-ВЕГЕТАТИВНАТА РЕАКТИВНОСТ ЧРЕЗ МЕТОДА НА ЕЛЕКТРОФОРЕТИЧНАТА ДЕРМОГРАМА И РЕФЛЕКСА НА АШНЕР - ДАНИНИ Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. Даскалов, Л. Гериловски, М. Добрева
 
Vol 10 (1972): Св. II РЕ0ЕНЦЕФАЛ0ГРАФИЯТА КАТО МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА ЦЕРЕБРАЛНАТА ХЕМОДИНАМИКА Abstract   PDF (Bulgarian)
П. Хубенов
 
Vol 9 (1971): Св. II ОПИТИ ЗА ДЕМИНЕРАЛИЗИРАНЕ НА КОСТИ С ОРГАНИЧНИ КИСЕЛИНИ И УЛТРАЗВУК С РАЗЛИЧНА МОЩНОСТ Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. П. Бакалов, Вл. Лесичков, Д. Н. Митев
 
Vol 9 (1971): Св. II ВЪРХУ ДЕМИНЕРАЛИЗИРАНЕТО НА БИОСТРУКТУРИ С РАЗТВОР НА НИТРАТИ Abstract   PDF (Bulgarian)
Вл. Лесичков
 
Vol 9 (1971): Св. II ПРОМЕНИ В БРОЯ НА ЧЕРВЕНИТЕ КРЪВНИ КЛЕТКИ У БЕЛИ ПЛЪХОВЕ СЛЕД ВЪЗДЕЙСТВИЕ С БИОЛОГИЧНИ ДОЗИ УЛТРАЗВУК Abstract   PDF (Bulgarian)
Т. Ганчев, Д. Василев, В. Йорданова
 
Vol 9 (1971): Св. II ВЪРХУ ЕФЕРЕНТНАТА ИНЕРВАЦИЯ НА СОБСТВЕНИТЕ СЪДОВЕ НА АОРТАТА У ЗАЕК Abstract   PDF (Bulgarian)
З. Нанов
 
Vol 9 (1971): Св. II ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ СМЪРТНОСТТА ОТ МОЗЪЧНИ ИНСУЛТИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ НЯКОИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ В ГРАД ВАРНА Abstract   PDF (Bulgarian)
Г. Марков, Н. Христов, Т. Ангелов
 
Vol 9 (1971): Св. II ВИРУСОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ ПРИ ШИЗОФРЕНИЯ (Предварително съобщение) Abstract   PDF (Bulgarian)
Л. Иванова, В. Гърдевска, А. Панайотова
 
Vol 9 (1971): Св. II НЯКОИ РЕЗУЛТАТИ ОТ СИСТЕМНО ИМУНОЕЛЕКТРОФОРЕТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВЕН СЕРУМ В ДИНАМИКАТА НА ШИЗОФРЕНИЯТА Abstract   PDF (Bulgarian)
П. Стамболиев
 
Vol 9 (1971): Св. II ВИРУСОЛОГИЧНИ, СЕРОЛОГИЧНИ И КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ НА ГРИПНАТА ЕПИДЕМИЯ ПРЕЗ 1969 Г. ВСРЕД ДЕЦАТА ВЪВ ВАРНЕНСКИ ОКРЪГ Abstract   PDF (Bulgarian)
Г. Капрелян, А. Цуцоманова
 
Vol 9 (1971): Св. II ХЕМАТОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ ПРИ ХРОНИЧНО НИТРОБЕНЗОЛОВО ВЪЗДЕЙСТВИЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
Е. Йорданова, К. Перфанов, П. Узунов, Л. Сливкова
 
Vol 9 (1971): Св. II ГЕНЕРАЛИЗИРАНА ФОРМА НА МИЕЛОМНАТА БОЛЕСТ С ПРЕДИМНО ГРЪБНАЧНО-МОЗЪЧНА ЛОКАЛИЗАЦИЯ Abstract   PDF (Bulgarian)
Е. Йорданова, Н. Кючуков
 
Vol 9 (1971): Св. II ВЪРХУ НОРМАЛНИТЕ СТОЙНОСТИ НА СЕРУМНИТЕ ГЛИКОПРОТЕИНИ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ Abstract   PDF (Bulgarian)
Ив. Даскалов, П. Шипкова
 
Vol 9 (1971): Св. II КЛИНИЧНИ И КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ ПОСЛЕДСТВИЯТА НА ВИРУСНИЯ ХЕПАТИТ Abstract   PDF (Bulgarian)
Ив. Цончев, А. Минков, Ал. Станчев
 
Vol 9 (1971): Св. II КЪМ ВЪПРОСА ЗА ПО-ГОЛЯМАТА ТЕЖЕСТ В ПРОТИЧАНЕТО НА ИЗГАРЯНИЯТА В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ Abstract   PDF (Bulgarian)
М. Генова
 
Vol 9 (1971): Св. II НАШИЯТ ОПИТ С ХИРУРГИЧЕСКОТО ЛЕЧЕНИЕ НА ОБШИРНИТЕ И ДЪЛБОКИТЕ ИЗГАРЯНИЯ Abstract   PDF (Bulgarian)
М. Генова, Л. Пашев
 
Vol 9 (1971): Св. II НАША МОДИФИКАЦИЯ ЗА НЕСТЕНОЗИРАЩО НАДШИВАНЕ НА ПЕРФОРИРАЛИ ПАРАПИЛОРИЧНИ СТОМАШНИ И ДУОДЕНАЛНИ ЯЗВИ Abstract   PDF (Bulgarian)
П. Г. Червенков
 
Vol 9 (1971): Св. II РЯДКА АНОМАЛИЯ НА ГОЛЕМИТЕ ВЕНИ В ГРЪДНАТА КУХИНА Abstract   PDF (Bulgarian)
З. Нанов
 
Vol 9 (1971): Св. II АВТОМАТИЧНА ЧЕТИРИКАНАЛНА РЕОЕНЦЕФАЛОГРАФСКА ПРИСТАВКА Abstract   PDF (Bulgarian)
П. Хубенов, К. Джуров
 
Vol 9 (1971): Св. II ВЛИЯНИЕ НА ПРИРОДНИЯ ФАКТОР ВЪРХУ СЕЗОННОСТТА ПРИ ИНФЕКЦИИТЕ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА Abstract   PDF (Bulgarian)
П. Кокошаров, Л. Ничева
 
Vol 8 (1969): Св. I ИЗОЕНЗИМИ НА ЛАКТАТДЕХИДРОГЕНАЗАТА ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН БЪБРЕЧЕН ИНФАРКТ Abstract   PDF (Bulgarian)
Св. Разбойников, Д. Ненов, Т. Шипков
 
Vol 8 (1969): Св. I НАРУШЕНИЯ В РЕГИОНАРНАТА ХЕМОДИНАМИКА ПРИ ОГНИЩНА ЛЕЗИЯ НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК Abstract   PDF (Bulgarian)
П. Хубенов, Р. Койнов
 
Vol 8 (1969): Св. I ОСОБЕНОСТИ НА МОТОРНАТА АФАЗИЯ ПРИ ТУМОРИ В ТЕМПОРАЛНИЯ ДЯЛ Abstract   PDF (Bulgarian)
Г. Марков, Р. Койнов
 
Vol 8 (1969): Св. I КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ ПРОУЧВАНИЯ НА ЛЕКАРСТВЕНАТА АЛЕРГИЯ Abstract   PDF (Bulgarian)
Й. Григоров, Ив. Попов
 
Vol 8 (1969): Св. I МОРФОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ В ЧЕРНИЯ ДРОБ ПРИ НЯКОИ СТОМАШНО-ЧРЕВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Abstract   PDF (Bulgarian)
С. Кертикова, А. Ангелов
 
101 - 125 of 2271 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Font Size


|