Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

 
Issue Title
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Household health care spending and health care reforms in Serbia Abstract   PDF (Bulgarian)
J. Arsenijevic, M. Pavlova
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Промени в структурата на професионалната патология в условията на финансиране от НЗОК Abstract   PDF (Bulgarian)
Л. Димитрова, В. Несторова, Ив. Джеджев
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Особености на счетоводното отчитане на приходите в лечебните заведения за болнична помощ Abstract   PDF (Bulgarian)
Л. Kоева-Димитрова
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Продължителността на грижата в съвременната обща медицинска практика: рамка за измерване и възможности за приложение Abstract   PDF (Bulgarian)
Б. Парашкевова, Ю. Маринова, Г. Чамова, Г. Петрова
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Общопрактикуващ лекар - начин на живот Abstract   PDF (Bulgarian)
Б. Левтерова, Д. Димитрова, Г. Иванов, Р. Райчева
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Стресът при общопрактикуващите лекари - изяви и начини за снижаването му Abstract   PDF
Цв. Валентинова, M. Балашкова
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Specialized outpatient medical care in bulgaria - state and prospects Abstract   PDF (Bulgarian)
T. Zlatanova
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Specialized outpatient medical care in bulgaria - state and prospects Abstract   PDF (Bulgarian)
T. Zlatanova
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Икономическа ефективност на прогнозирането при лептоспироза Abstract   PDF (Bulgarian)
Г. Ганчева, П. Илиева, M. Kарчева, M. Aтанасова
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Economic cost benefit analysis of rehabilitation in patients with lumbar intervertebral disc damage with radiculopathy Abstract   PDF (Bulgarian)
D. Bakova, N. Mateva
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Нормативните гаранции за качествена медицинска и дентална помощ Abstract   PDF (Bulgarian)
Й. Борисов, Д. Tонова
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Медицински одит, като възможност за управление на медицинския риск Abstract   PDF (Bulgarian)
Зл. Петрова
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Information system for registration and economic assessment of medical errors - health managers` readiness to introduce Abstract   PDF (Bulgarian)
R. Raycheva, R. Stoyanova
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Мотивационен профил на здравна организация Abstract   PDF (Bulgarian)
Б. Левтерова, Д. Димитрова
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Организационна култура и мотивация на персонала в отделение по анестезиология и интензивно лечение Abstract   PDF (Bulgarian)
Н. Баева, A. Димова
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Health implications of sex and gender differences in the labour market Abstract   PDF (Bulgarian)
R. Velichkovski
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Public information campaigns in the field of public health genomics Abstract   PDF (Bulgarian)
K. Dokova, S. Popova
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Readiness of general practitioners for ehealth implementation Abstract   PDF (Bulgarian)
K. Slaveykov, K. Trifonova
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Предимства и недостатъци за въвеждане на единна информационна система за обработка на бази данни и създаване на електронни досиета на пациентите в специализираната извънболнична медицинска помощ - мнението на здравните работници Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Aтанасова
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Устройство, рехабилитация и интеграция на деца в обществото от дневен център за рехабилитация и психотерапия на деца от 0 до 6 години към дом за медико - социални грижи за деца - гр. Варна Abstract   PDF (Bulgarian)
T. Цветкова, Ст. Павлова, K. Генова
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Социализиращо влияние на междуличностното общуване Abstract   PDF (Bulgarian)
T. Стоев, Б. Tорньова
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Австрийски опит в приложението на сестрински процес Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Драганова, Н. Велева, Р. Kолева-Kоларова
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Роля и функции на акушерката при получаване на информирано съгласие от пациентките в родилна зала Abstract   PDF (Bulgarian)
С. Павлова, В. Димитрова
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Стратегия за учене, свързана с индивидуална организация на учебния процес Abstract   PDF (Bulgarian)
Г. Петрова, Ю. Пеева
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna About some aspects of the training of healthcare professionals in the area of geriatric practice Abstract   PDF (Bulgarian)
P. Balkanska
 
101 - 125 of 2319 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Font Size


|