Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

 
Issue Title
 
Vol 8 (1969): Св. I ЧРЕВНА ФОРМА НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ХЕПАТИТ Abstract   PDF (Bulgarian)
П. Кокошаров, Д. Марков, Н. Геров, Д. Хаджиларска
 
Vol 8 (1969): Св. I ПЕРОКСИДАЗНА АКТИВНОСТ НА ГРАНУЛОЦИТИТЕ ПРИ ЖЕЛЯЗОДЕФИЦИТНИ АНЕМИИ Abstract   PDF (Bulgarian)
Е. Йорданова, К. Перфанов, Л. Сливкова
 
Vol 8 (1969): Св. I МИКРОМЕЛИТУРИИ ПРИ НЯКОИ БЪБРЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (Хроматографски анализ) Abstract   PDF (Bulgarian)
Е. Славова, Ал. Станчев
 
Vol 8 (1969): Св. I ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ АВТОАНТИТЕЛАТА ПРЕЗ ОСТРАТА ФАЗА НА РЕВМАТИЗМА Abstract   PDF (Bulgarian)
Здр. Кемилева, Св. Разбойников, Хр. Христозов, Т. Шипков
 
Vol 8 (1969): Св. I ПРОМЕНИ В СЕРУМНИТЕ ГЛИКОПРОТЕИНИ ПРИ БОЛНИ ОТ БЕЛОДРОБНА ТУБЕРКУЛОЗА Abstract   PDF (Bulgarian)
Св. Разбойников, Зл. Златанов, Т. Шипков
 
Vol 8 (1969): Св. I ХИПОФИЗЕН РЕЗЕРВ ПРИ БОЛНИ ОТ АКРОМЕГАЛИЯ Abstract   PDF (Bulgarian)
Е. Бозаджиева, Н. Кючуков, Д. Коев
 
Vol 8 (1969): Св. I КЛИНИКО-АНАТОМИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА У БОЛНИ, ПОЧИНАЛИ В ЧЕРНОДРОБНА КОМА Abstract   PDF (Bulgarian)
П. Майнхард, Г. Марков, Ал. Станчев, К. П. Попов
 
Vol 8 (1969): Св. I ВЪРХУ ЛЕЧЕНИЕТО НА АФАЗИИТЕ ПРИ МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ С PSYCHOFORIN (TOFRANIL) Abstract   PDF (Bulgarian)
Г. Марков
 
Vol 8 (1969): Св. I ТОКСИКОЗИ НА ФАЛОИДНАТА ГЪБА Abstract   PDF (Bulgarian)
Ив. Попвасилев, Т. Минчев, П. Павлов
 
Vol 8 (1969): Св. I ХАРАКТЕРИСТИКА НА ХАПТОГЛОБИНОВИТЕ ТИПОВЕ У НАС И ПРАКТИЧЕСКОТО ИМ ЗНАЧЕНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
Ив. Попвасилев
 
Vol 8 (1969): Св. I ВЪРХУ СЕРУМНОТО НИВО И ДИАГНОСТИЧНАТА СТОЙНОСТ НА ХАПТОГЛОБИНИТЕ ПО ВРЕМЕ НА АКТИВНАТА ФАЗА НА РЕВМАТИЗМА В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ Abstract   PDF (Bulgarian)
Ив. Даскалов, Ф. Атанасова, П. Шипкова
 
Vol 8 (1969): Св. I СЕГМЕНТАРНИ ХИСТОМОРФОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ НА НЕОНАТАЛНИТЕ ПНЕВМОНИИ Abstract   PDF (Bulgarian)
М. Гърдевски
 
Vol 8 (1969): Св. I ГЛИКЕМИЧНИ КРИВИ СЛЕД ЕДНОКРАТНО ОБРЕМЕНЯВАНЕ ПРИ РЕЦИДИВИРАЩИ И ХРОНИЧНИ БРОНХО-БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ Abstract   PDF (Bulgarian)
А. Цуцоманова, И. Кръстева
 
Vol 8 (1969): Св. I ОПИТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТРИЯ ПАНКРЕАТИТ Abstract   PDF (Bulgarian)
В. Славчев
 
Vol 8 (1969): Св. I ВЪРХУ АКТИВНОСТТА НА ХОЛИНЕСТЕРАЗАТА ПРИ ВИРУСНИЯ ХЕПАТИТ Abstract   PDF (Bulgarian)
М. Радков
 
Vol 8 (1969): Св. I ЗАБОЛЕВАЕМОСТ С ВРЕМЕННА НЕТРУДОСПОСОБНОСТ СРЕД ЗДРАВНИТЕ РАБОТНИЦИ ОТ ОКРЪЖНАТА БОЛНИЦА—ВАРНА ПРЕЗ 1964-1967 Г. Abstract   PDF (Bulgarian)
Ив. Николаева, К. Иванов, Д. Божилов
 
Vol 8 (1969): Св. I ДИАГНОСТИЧНИ ГРЕШКИ ПРИ ОКРЪГЛЕНИТЕ СЕНКИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ БЕЛОДРОБЕН ЗАСТОЙ Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. Попмихайлов
 
Vol 8 (1969): Св. I ИЗМЕНЕНИЯ В КОСТИТЕ НА ПОДБЕДРИЦИТЕ ПРИ ВАРИКОЗНИЯ СИМПТОМОКОМПЛЕКС Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. Попмихайлов, К. Трошев, Хр. Попмихайлов
 
Vol 8 (1969): Св. I ИНХИБИТОРИ НА ОВУЛАЦИЯТА И ТЯХНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ В ГИНЕКОЛОГИЧНАТА ПРАКТИКА Abstract   PDF (Bulgarian)
Г. Илиев, Ив. Аврамов
 
Vol 8 (1969): Св. I ВЪРХУ ПРОБЛЕМА ЗА ПРЕДИАБЕТИЧНИТЕ СЪСТОЯНИЯ И СКРИТИЯ ДИАБЕТ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТТА Abstract   PDF (Bulgarian)
Г. Илиев, Т. Астарджиев, Д. Арнаудов, М. Михайлов
 
Vol 8 (1969): Св. I ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВИАДРИЛА В АКУШЕРСТВОТО Abstract   PDF (Bulgarian)
Г. Илиев, Д. Арнаудов, Т. Астарджиев
 
Vol 7 (1968): Св. II ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ КОЖНАТА ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ СЛЕД ВЪЗДЕЙСТВИЕ С АЦЕТИЛХОЛИН И АДРЕНАЛИН И УСТОЙЧИВОСТТА НА РОГОВИЯ СЛОЙ НА ЕПИДЕРМИСА СПРЯМО НАТРИЕВА ОСНОВА Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. П. Даскалов, Г. Хр. Николов
 
Vol 7 (1968): Св. II КЪМ ВЪПРОСА ЗА ОБЩИЯ И ДИФЕРЕНЦИАЛНИЯ ЦИТОХИМИЧЕН АНАЛИЗ НА ЛИПИДИТЕ ПОСРЕДСТВОМ ВОДНОРАЗТВОРИМИ ЛИПОФЛУОРОХРОМИ Abstract   PDF (Bulgarian)
Е. Чакъров, М. Кильовска
 
Vol 7 (1968): Св. II ВЛИЯНИЕ НА ТИМЕКТОМИЯТА ВЪРХУ ЕНЗИМНАТА АКТИВНОСТ НА 5-НУКЛЕОТИДАЗА И АДЕНИЛПИРОФОСФАТАЗА В МОЗЪЧНА ТЪКАН НА ПЛЪХОВЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
М. Щерева, К. Демирева
 
Vol 7 (1968): Св. II ОПИТИ ЗА КОЛИЧЕСТВЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦИСТИН В КОНКРЕМЕНТИ Abstract   PDF (Bulgarian)
В. Лесичков, Д. Бакалов, М. Щерева, Л. Халачева
 
126 - 150 of 2271 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Font Size


|