Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

 
Issue Title
 
Vol 7 (1968): Св. II ПО ВЪПРОСА ЗА СЪДОВАТА НЕДОСТАТЪЧНОСТ НА ГРЪБНАЧНИЯ МОЗЪК Abstract   PDF (Bulgarian)
Р. Койнов, П. Хубенов
 
Vol 7 (1968): Св. II ДИАГНОСТИЧНА СТОЙНОСТ НА МЕТОПИРОНОВИЯ ТЕСТ У БОЛНИ С ХРОМОФОБНИ АДЕНОМИ И ПАРАСЕЛАРНИ ТУМОРИ Abstract   PDF (Bulgarian)
Е. Бозаджиева, Н. Кючуков, Д. Коев
 
Vol 7 (1968): Св. II РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ГЛЮКОЗО-6-ФОСФАТ- ДЕХИДРОГЕНАЗНИЯ ДЕФИЦИТ В СЕМЕЙСТВА НА ПРЕБОЛЕДУВАЛИ ОТ ФАВИЗЪМ Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. Ив. Димитров, И. Г. Тодоров
 
Vol 7 (1968): Св. II ПО ПРОБЛЕМА ЗА РЕЦИДИВИРАЩИТЕ КОРЕМНИ БОЛКИ С НЕИЗЯСНЕНА ЕТИОЛОГИЯ ПРИ ДЕЦА ОТ 4- ДО 14-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ Abstract   PDF (Bulgarian)
И. А. Кръстева
 
Vol 7 (1968): Св. II НЕРВНИ ПРОЯВИ ПРИ ИНФЕКЦИОЗНАТА МОНОНУКЛЕОЗА Abstract   PDF (Bulgarian)
М. Радков, М. Люцканова, Н. Петрова
 
Vol 7 (1968): Св. II ДЕПРЕСИВНИЯТ СИНДРОМ В СТРУКТУРАТА НА ШИЗОФРЕННАТА ПСИХОЗА Abstract   PDF (Bulgarian)
Вл. Иванов
 
Vol 7 (1968): Св. II СЪЧЕТАНИЕ НА ИНКЛУЗИОННАТА ЦИТОМЕГАЛИЯ С ДРУГИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Abstract   PDF (Bulgarian)
М. Гърдевски, Тр. Генадиев, Зл. Танева, И. Илиева
 
Vol 7 (1968): Св. II ПРОУЧВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ГАМА-ГЛОБУЛИНОВАТА ПРОФИЛАКТИКА НА ЕПИДЕМИЧНИЯ ХЕПАТИТ В ПРЕДЕПИДЕМИЧЕН ПЕРИОД Abstract   PDF (Bulgarian)
К. Кузмов, В. Христов, П. Кокошаров, Б. Дъков, С. Гълъбова, С. Кривцова
 
Vol 7 (1968): Св. II ВЪРХУ НЯКОИ РЕЗЕРВИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЛЕЧЕНИЕТО НА ОБГОРЕЛИТЕ ДЕЦА ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ БОЛНИЧНИ ЗАВЕДЕНИЯ Abstract   PDF (Bulgarian)
М. Генова
 
Vol 7 (1968): Св. II ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ НА ХРОНИЧНАТА КАВЕРНОЗНА БЕЛОДРОБНА ТУБЕРКУЛОЗА ВЪВ ВАРНЕНСКИ ОКРЪГ Abstract   PDF (Bulgarian)
Зл. Златанов
 
Vol 7 (1968): Св. III СТРУКТУРА И ВАСКУЛАРИЗАЦИЯ НА СТЕНИТЕ НА ВЕНИТЕ НА ГОРНИЯ КРАЙНИК Abstract   PDF (Bulgarian)
В. Ванков, Н. Стойнов
 
Vol 7 (1968): Св. III НЯКОИ ВЪЗРАСТОВИ ОСОБЕНОСТИ ВЪВ ВАСКУЛАРИЗАЦИЯТА НА СТЕНИТЕ НА МАГИСТРАЛНИТЕ ВЕНИ НА ПОДБЕДРИЦАТА Abstract   PDF (Bulgarian)
Г. Р. Маринов
 
Vol 7 (1968): Св. III ВЛИЯНИЕ НА ЕКСТРАКТ ОТ ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА ВЪРХУ АКТИВНОСТТА НА КРЪВНАТА И ПАНКРЕАТИЧНАТА АМИЛАЗА У КАСТРИРАНИ МЪЖКИ БЕЛИ ПЛЪХОВЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. С. Калицин, Т. К. Пенчева, И. Борисова, Р. Радев
 
Vol 7 (1968): Св. III ВЛИЯНИЕ НА АДРЕНАЛЕКТОМИЯТА ВЪРХУ АМИЛАЗНАТА АКТИВНОСТ НА КРЪВТА И ПАНКРЕАСА НА БЕЛИ ЖЕНСКИ ПЛЪХОВЕ НА ВЪЗРАСТ ОТ 1 ДО 6 МЕСЕЦА Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. С. Калицин, Т. Г. Джинджев
 
Vol 7 (1968): Св. III ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДА НА ТЪКАННИТЕ КУЛТУРИ ПРИ ИЗУЧАВАНЕ БИОЛОГИЯТА НА TOXOPLASMA GONDII Abstract   PDF (Bulgarian)
Т. Авлавидов
 
Vol 7 (1968): Св. III ПРОУЧВАНИЯ НА RHIZOPUS NIGRICANS Abstract   PDF (Bulgarian)
П. Панайотов, М. Мирчев, В. Лесичков, А. Бойкова
 
Vol 7 (1968): Св. III ЦИТОХИМИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ ПРИ НЯКОИ КРЪВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ Abstract   PDF (Bulgarian)
Ст. Димитров, Е. Дянков
 
Vol 7 (1968): Св. III ВЪРХУ КРЪВНОЗАХАРНОТО НИВО ПРИ БРОНХОПНЕВМОНИИТЕ В КЪРМАЧЕСКАТА ВЪЗРАСТ Abstract   PDF (Bulgarian)
А. Цуцоманова
 
Vol 7 (1968): Св. III ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ХАПТОГЛОБИНА В СЕРУМА СЛЕД ПРЕБОЛЕДУВАНЕ ОТ ВИРУСЕН ХЕПАТИТ Abstract   PDF (Bulgarian)
Ал. Станчев, А. Минков, Ив. Цончев
 
Vol 7 (1968): Св. III ИЗМЕНЕНИЯ В ОЧНИТЕ ДЪНА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СМУЩЕНИЯТА В ЛИПИДНАТА ОБМЯНА ПРИ БОЛНИ ОТ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ Abstract   PDF (Bulgarian)
Е. К. Бозаджиева, Д. Б. Пенчева, Г. П. Върбанов
 
Vol 7 (1968): Св. III ЗА „ПАРАПСИХОЛОГИЯТА . . . МИСТИКАТА И ПРЕДСКАЗАНИЕТО“ Abstract   PDF (Bulgarian)
Ив. Попвасилев
 
Vol 7 (1968): Св. III ПРОУЧВАНЕ НА НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ АЛЕРГИЧНИ КОЖНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ВЪВ ВАРНЕНСКИ ОКРЪГ Abstract   PDF (Bulgarian)
Й. Григоров, Ив. Попов
 
Vol 6 (1967): Св. I ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ТЕСТОСТЕРОНПРОПИОНАТ ВЪРХУ АМИЛАЗАТА В КРЪВТА И ПАНКРЕАСА НА ИНТАКТНИ МЪЖКИ ПЛЪХОВЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. С. Калицин, Ц. Грънчарова, С. И. Бояджиев
 
Vol 6 (1967): Св. I ВЛИЯНИЕ НА ДВУСТРАННА ОВАРЕКТОМИЯ И ТРЕТИРАНЕ С ЕСТРОГЕННИ ХОРМОНИ ВЪРХУ АКТИВНОСТТА НА КРЪВНАТА И ПАНКРЕАТИЧНАТА АМИЛАЗА У АДРЕНАЛЕКТОМИРАНИ ЖЕНСКИ ПЛЪХОВЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. С. Калицин, Т. Г. Джинджев, Г. Атанасов
 
Vol 6 (1967): Св. I МОРФОЛОГИЧНО ПРОУЧВАНЕ НА АРТЕРИАЛНИТЕ СЪДОВЕ В ОБЛАСТТА НА ХЕМОРОИДАЛНОТО СПЛЕТЕНИЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. Марков
 
151 - 175 of 2271 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 

Font Size


|