Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

 
Issue Title
 
Vol 9 (1971): Св. II КЛИНИЧНИ И КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ ПОСЛЕДСТВИЯТА НА ВИРУСНИЯ ХЕПАТИТ Abstract   PDF (Bulgarian)
Ив. Цончев, A. Минков, Aл. Станчев
 
Vol 9 (1971): Св. II КЪМ ВЪПРОСА ЗА ПО-ГОЛЯМАТА ТЕЖЕСТ В ПРОТИЧАНЕТО НА ИЗГАРЯНИЯТА В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Генова
 
Vol 9 (1971): Св. II ÐAШИЯТ ОПИТ С ХИРУРГИЧЕСКОТО ЛЕЧЕÐИЕ ÐA ОБШИРÐИТЕ И ДЪЛБОКИТЕ ИЗГAРЯÐИЯ Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Генова, Л. Пашев
 
Vol 9 (1971): Св. II НАША МОДИФИКАЦИЯ ЗА НЕСТЕНОЗИРАЩО НАДШИВАНЕ НА ПЕРФОРИРАЛИ ПАРАПИЛОРИЧНИ СТОМАШНИ И ДУОДЕНАЛНИ ЯЗВИ Abstract   PDF (Bulgarian)
П. Г. Червенков
 
Vol 9 (1971): Св. II РЯДКА АНОМАЛИЯ НА ГОЛЕМИТЕ ВЕНИ В ГРЪДНАТА КУХИНА Abstract   PDF (Bulgarian)
З. Нанов
 
Vol 9 (1971): Св. II АВТОМАТИЧНА ЧЕТИРИКАНАЛНА РЕОЕНЦЕФАЛОГРАФСКА ПРИСТАВКА Abstract   PDF (Bulgarian)
П. Хубенов, K. Джуров
 
Vol 9 (1971): Св. II ВЛИЯНИЕ НА ПРИРОДНИЯ ФАКТОР ВЪРХУ СЕЗОННОСТТА ПРИ ИНФЕКЦИИТЕ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА Abstract   PDF (Bulgarian)
П. Kокошаров, Л. Ничева
 
Vol 8 (1969): Св. I ИЗОЕНЗИМИ НА ЛАКТАТДЕХИДРОГЕНАЗАТА ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН БЪБРЕЧЕН ИНФАРКТ Abstract   PDF (Bulgarian)
Св. Разбойников, Д. Ненов, T. Шипков
 
Vol 8 (1969): Св. I НАРУШЕНИЯ В РЕГИОНАРНАТА ХЕМОДИНАМИКА ПРИ ОГНИЩНА ЛЕЗИЯ НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК Abstract   PDF (Bulgarian)
П. Хубенов, Р. Kойнов
 
Vol 8 (1969): Св. I ОСОБЕНОСТИ НА МОТОРНАТА АФАЗИЯ ПРИ ТУМОРИ В ТЕМПОРАЛНИЯ ДЯЛ Abstract   PDF (Bulgarian)
Г. Марков, Р. Kойнов
 
Vol 8 (1969): Св. I КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ ПРОУЧВАНИЯ НА ЛЕКАРСТВЕНАТА АЛЕРГИЯ Abstract   PDF (Bulgarian)
Й. Григоров, Ив. Попов
 
Vol 8 (1969): Св. I МОРФОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ В ЧЕРНИЯ ДРОБ ПРИ НЯКОИ СТОМАШНО-ЧРЕВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Abstract   PDF (Bulgarian)
С. Kертикова, A. Aнгелов
 
Vol 8 (1969): Св. I ЧРЕВНА ФОРМА НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ХЕПАТИТ Abstract   PDF (Bulgarian)
П. Kокошаров, Д. Марков, Н. Геров, Д. Хаджиларска
 
Vol 8 (1969): Св. I ПЕРОКСИДАЗНА АКТИВНОСТ НА ГРАНУЛОЦИТИТЕ ПРИ ЖЕЛЯЗОДЕФИЦИТНИ АНЕМИИ Abstract   PDF (Bulgarian)
E. Йорданова, K. Перфанов, Л. Сливкова
 
Vol 8 (1969): Св. I МИКРОМЕЛИТУРИИ ПРИ НЯКОИ БЪБРЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (Хроматографски анализ) Abstract   PDF (Bulgarian)
E. Славова, Aл. Станчев
 
Vol 8 (1969): Св. I ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ АВТОАНТИТЕЛАТА ПРЕЗ ОСТРАТА ФАЗА НА РЕВМАТИЗМА Abstract   PDF (Bulgarian)
Здр. Kемилева, Св. Разбойников, Хр. Христозов, T. Шипков
 
Vol 8 (1969): Св. I ПРОМЕНИ В СЕРУМНИТЕ ГЛИКОПРОТЕИНИ ПРИ БОЛНИ ОТ БЕЛОДРОБНА ТУБЕРКУЛОЗА Abstract   PDF (Bulgarian)
Св. Разбойников, Зл. Златанов, T. Шипков
 
Vol 8 (1969): Св. I ХИПОФИЗЕН РЕЗЕРВ ПРИ БОЛНИ ОТ АКРОМЕГАЛИЯ Abstract   PDF (Bulgarian)
E. Бозаджиева, Н. Kючуков, Д. Kоев
 
Vol 8 (1969): Св. I КЛИНИКО-АНАТОМИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА У БОЛНИ, ПОЧИНАЛИ В ЧЕРНОДРОБНА КОМА Abstract   PDF (Bulgarian)
П. Майнхард, Г. Марков, Aл. Станчев, K. П. Попов
 
Vol 8 (1969): Св. I ВЪРХУ ЛЕЧЕНИЕТО НА АФАЗИИТЕ ПРИ МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ С PSYCHOFORIN (TOFRANIL) Abstract   PDF (Bulgarian)
Г. Марков
 
Vol 8 (1969): Св. I ТОКСИКОЗИ НА ФАЛОИДНАТА ГЪБА Abstract   PDF (Bulgarian)
Ив. Попвасилев, T. Минчев, П. Павлов
 
Vol 8 (1969): Св. I ХАРАКТЕРИСТИКА НА ХАПТОГЛОБИНОВИТЕ ТИПОВЕ У НАС И ПРАКТИЧЕСКОТО ИМ ЗНАЧЕНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
Ив. Попвасилев
 
Vol 8 (1969): Св. I ВЪРХУ СЕРУМНОТО НИВО И ДИАГНОСТИЧНАТА СТОЙНОСТ НА ХАПТОГЛОБИНИТЕ ПО ВРЕМЕ НА АКТИВНАТА ФАЗА НА РЕВМАТИЗМА В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ Abstract   PDF (Bulgarian)
Ив. Даскалов, Ф. Aтанасова, П. Шипкова
 
Vol 8 (1969): Св. I СЕГМЕНТАРНИ ХИСТОМОРФОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ НА НЕОНАТАЛНИТЕ ПНЕВМОНИИ Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Гърдевски
 
Vol 8 (1969): Св. I ГЛИКЕМИЧНИ КРИВИ СЛЕД ЕДНОКРАТНО ОБРЕМЕНЯВАНЕ ПРИ РЕЦИДИВИРАЩИ И ХРОНИЧНИ БРОНХО-БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ Abstract   PDF (Bulgarian)
A. Цуцоманова, И. Kръстева
 
176 - 200 of 2425 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 

Font Size


|