Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

 
Issue Title
 
Vol 9 (1971): Св. II ВЪРХУ ЕФЕРЕНТНАТА ИНЕРВАЦИЯ НА СОБСТВЕНИТЕ СЪДОВЕ НА АОРТАТА У ЗАЕК Abstract   PDF (Bulgarian)
З. Нанов
 
Vol 9 (1971): Св. II ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ СМЪРТНОСТТА ОТ МОЗЪЧНИ ИНСУЛТИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ НЯКОИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ В ГРАД ВАРНА Abstract   PDF (Bulgarian)
Г. Марков, Н. Христов, T. Aнгелов
 
Vol 9 (1971): Св. II ВИРУСОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ ПРИ ШИЗОФРЕНИЯ (Предварително съобщение) Abstract   PDF (Bulgarian)
Л. Иванова, В. Гърдевска, A. Панайотова
 
Vol 9 (1971): Св. II НЯКОИ РЕЗУЛТАТИ ОТ СИСТЕМНО ИМУНОЕЛЕКТРОФОРЕТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВЕН СЕРУМ В ДИНАМИКАТА НА ШИЗОФРЕНИЯТА Abstract   PDF (Bulgarian)
П. Стамболиев
 
Vol 9 (1971): Св. II ВИРУСОЛОГИЧНИ, СЕРОЛОГИЧНИ И КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ НА ГРИПНАТА ЕПИДЕМИЯ ПРЕЗ 1969 Г. ВСРЕД ДЕЦАТА ВЪВ ВАРНЕНСКИ ОКРЪГ Abstract   PDF (Bulgarian)
Г. Kапрелян, A. Цуцоманова
 
Vol 9 (1971): Св. II ХЕМАТОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ ПРИ ХРОНИЧНО НИТРОБЕНЗОЛОВО ВЪЗДЕЙСТВИЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
E. Йорданова, K. Перфанов, П. Узунов, Л. Сливкова
 
Vol 9 (1971): Св. II ГЕНЕРАЛИЗИРАНА ФОРМА НА МИЕЛОМНАТА БОЛЕСТ С ПРЕДИМНО ГРЪБНАЧНО-МОЗЪЧНА ЛОКАЛИЗАЦИЯ Abstract   PDF (Bulgarian)
E. Йорданова, Н. Kючуков
 
Vol 9 (1971): Св. II ВЪРХУ НОРМАЛНИТЕ СТОЙНОСТИ НА СЕРУМНИТЕ ГЛИКОПРОТЕИНИ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ Abstract   PDF (Bulgarian)
Ив. Даскалов, П. Шипкова
 
Vol 9 (1971): Св. II КЛИНИЧНИ И КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ ПОСЛЕДСТВИЯТА НА ВИРУСНИЯ ХЕПАТИТ Abstract   PDF (Bulgarian)
Ив. Цончев, A. Минков, Aл. Станчев
 
Vol 9 (1971): Св. II КЪМ ВЪПРОСА ЗА ПО-ГОЛЯМАТА ТЕЖЕСТ В ПРОТИЧАНЕТО НА ИЗГАРЯНИЯТА В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Генова
 
Vol 9 (1971): Св. II ÐAШИЯТ ОПИТ С ХИРУРГИЧЕСКОТО ЛЕЧЕÐИЕ ÐA ОБШИРÐИТЕ И ДЪЛБОКИТЕ ИЗГAРЯÐИЯ Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Генова, Л. Пашев
 
Vol 9 (1971): Св. II НАША МОДИФИКАЦИЯ ЗА НЕСТЕНОЗИРАЩО НАДШИВАНЕ НА ПЕРФОРИРАЛИ ПАРАПИЛОРИЧНИ СТОМАШНИ И ДУОДЕНАЛНИ ЯЗВИ Abstract   PDF (Bulgarian)
П. Г. Червенков
 
Vol 9 (1971): Св. II РЯДКА АНОМАЛИЯ НА ГОЛЕМИТЕ ВЕНИ В ГРЪДНАТА КУХИНА Abstract   PDF (Bulgarian)
З. Нанов
 
Vol 9 (1971): Св. II АВТОМАТИЧНА ЧЕТИРИКАНАЛНА РЕОЕНЦЕФАЛОГРАФСКА ПРИСТАВКА Abstract   PDF (Bulgarian)
П. Хубенов, K. Джуров
 
Vol 9 (1971): Св. II ВЛИЯНИЕ НА ПРИРОДНИЯ ФАКТОР ВЪРХУ СЕЗОННОСТТА ПРИ ИНФЕКЦИИТЕ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА Abstract   PDF (Bulgarian)
П. Kокошаров, Л. Ничева
 
Vol 8 (1969): Св. I ИЗОЕНЗИМИ НА ЛАКТАТДЕХИДРОГЕНАЗАТА ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН БЪБРЕЧЕН ИНФАРКТ Abstract   PDF (Bulgarian)
Св. Разбойников, Д. Ненов, T. Шипков
 
Vol 8 (1969): Св. I НАРУШЕНИЯ В РЕГИОНАРНАТА ХЕМОДИНАМИКА ПРИ ОГНИЩНА ЛЕЗИЯ НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК Abstract   PDF (Bulgarian)
П. Хубенов, Р. Kойнов
 
Vol 8 (1969): Св. I ОСОБЕНОСТИ НА МОТОРНАТА АФАЗИЯ ПРИ ТУМОРИ В ТЕМПОРАЛНИЯ ДЯЛ Abstract   PDF (Bulgarian)
Г. Марков, Р. Kойнов
 
Vol 8 (1969): Св. I КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ ПРОУЧВАНИЯ НА ЛЕКАРСТВЕНАТА АЛЕРГИЯ Abstract   PDF (Bulgarian)
Й. Григоров, Ив. Попов
 
Vol 8 (1969): Св. I МОРФОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ В ЧЕРНИЯ ДРОБ ПРИ НЯКОИ СТОМАШНО-ЧРЕВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Abstract   PDF (Bulgarian)
С. Kертикова, A. Aнгелов
 
Vol 8 (1969): Св. I ЧРЕВНА ФОРМА НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ХЕПАТИТ Abstract   PDF (Bulgarian)
П. Kокошаров, Д. Марков, Н. Геров, Д. Хаджиларска
 
Vol 8 (1969): Св. I ПЕРОКСИДАЗНА АКТИВНОСТ НА ГРАНУЛОЦИТИТЕ ПРИ ЖЕЛЯЗОДЕФИЦИТНИ АНЕМИИ Abstract   PDF (Bulgarian)
E. Йорданова, K. Перфанов, Л. Сливкова
 
Vol 8 (1969): Св. I МИКРОМЕЛИТУРИИ ПРИ НЯКОИ БЪБРЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (Хроматографски анализ) Abstract   PDF (Bulgarian)
E. Славова, Aл. Станчев
 
Vol 8 (1969): Св. I ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ АВТОАНТИТЕЛАТА ПРЕЗ ОСТРАТА ФАЗА НА РЕВМАТИЗМА Abstract   PDF (Bulgarian)
Здр. Kемилева, Св. Разбойников, Хр. Христозов, T. Шипков
 
Vol 8 (1969): Св. I ПРОМЕНИ В СЕРУМНИТЕ ГЛИКОПРОТЕИНИ ПРИ БОЛНИ ОТ БЕЛОДРОБНА ТУБЕРКУЛОЗА Abstract   PDF (Bulgarian)
Св. Разбойников, Зл. Златанов, T. Шипков
 
176 - 200 of 2282 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 

Font Size


|