Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

 
Issue Title
 
Vol 8 (1969): Св. I ХИПОФИЗЕН РЕЗЕРВ ПРИ БОЛНИ ОТ АКРОМЕГАЛИЯ Abstract   PDF (Bulgarian)
E. Бозаджиева, Н. Kючуков, Д. Kоев
 
Vol 8 (1969): Св. I КЛИНИКО-АНАТОМИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА У БОЛНИ, ПОЧИНАЛИ В ЧЕРНОДРОБНА КОМА Abstract   PDF (Bulgarian)
П. Майнхард, Г. Марков, Aл. Станчев, K. П. Попов
 
Vol 8 (1969): Св. I ВЪРХУ ЛЕЧЕНИЕТО НА АФАЗИИТЕ ПРИ МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ С PSYCHOFORIN (TOFRANIL) Abstract   PDF (Bulgarian)
Г. Марков
 
Vol 8 (1969): Св. I ТОКСИКОЗИ НА ФАЛОИДНАТА ГЪБА Abstract   PDF (Bulgarian)
Ив. Попвасилев, T. Минчев, П. Павлов
 
Vol 8 (1969): Св. I ХАРАКТЕРИСТИКА НА ХАПТОГЛОБИНОВИТЕ ТИПОВЕ У НАС И ПРАКТИЧЕСКОТО ИМ ЗНАЧЕНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
Ив. Попвасилев
 
Vol 8 (1969): Св. I ВЪРХУ СЕРУМНОТО НИВО И ДИАГНОСТИЧНАТА СТОЙНОСТ НА ХАПТОГЛОБИНИТЕ ПО ВРЕМЕ НА АКТИВНАТА ФАЗА НА РЕВМАТИЗМА В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ Abstract   PDF (Bulgarian)
Ив. Даскалов, Ф. Aтанасова, П. Шипкова
 
Vol 8 (1969): Св. I СЕГМЕНТАРНИ ХИСТОМОРФОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ НА НЕОНАТАЛНИТЕ ПНЕВМОНИИ Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Гърдевски
 
Vol 8 (1969): Св. I ГЛИКЕМИЧНИ КРИВИ СЛЕД ЕДНОКРАТНО ОБРЕМЕНЯВАНЕ ПРИ РЕЦИДИВИРАЩИ И ХРОНИЧНИ БРОНХО-БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ Abstract   PDF (Bulgarian)
A. Цуцоманова, И. Kръстева
 
Vol 8 (1969): Св. I ОПИТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТРИЯ ПАНКРЕАТИТ Abstract   PDF (Bulgarian)
В. Славчев
 
Vol 8 (1969): Св. I ВЪРХУ АКТИВНОСТТА НА ХОЛИНЕСТЕРАЗАТА ПРИ ВИРУСНИЯ ХЕПАТИТ Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Радков
 
Vol 8 (1969): Св. I ЗАБОЛЕВАЕМОСТ С ВРЕМЕННА НЕТРУДОСПОСОБНОСТ СРЕД ЗДРАВНИТЕ РАБОТНИЦИ ОТ ОКРЪЖНАТА БОЛНИЦА—ВАРНА ПРЕЗ 1964-1967 Г. Abstract   PDF (Bulgarian)
Ив. Николаева, K. Иванов, Д. Божилов
 
Vol 8 (1969): Св. I ДИАГНОСТИЧНИ ГРЕШКИ ПРИ ОКРЪГЛЕНИТЕ СЕНКИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ БЕЛОДРОБЕН ЗАСТОЙ Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. Попмихайлов
 
Vol 8 (1969): Св. I ИЗМЕНЕНИЯ В КОСТИТЕ НА ПОДБЕДРИЦИТЕ ПРИ ВАРИКОЗНИЯ СИМПТОМОКОМПЛЕКС Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. Попмихайлов, K. Tрошев, Хр. Попмихайлов
 
Vol 8 (1969): Св. I ИНХИБИТОРИ НА ОВУЛАЦИЯТА И ТЯХНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ В ГИНЕКОЛОГИЧНАТА ПРАКТИКА Abstract   PDF (Bulgarian)
Г. Илиев, Ив. Aврамов
 
Vol 8 (1969): Св. I ВЪРХУ ПРОБЛЕМА ЗА ПРЕДИАБЕТИЧНИТЕ СЪСТОЯНИЯ И СКРИТИЯ ДИАБЕТ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТТА Abstract   PDF (Bulgarian)
Г. Илиев, T. Aстарджиев, Д. Aрнаудов, M. Михайлов
 
Vol 8 (1969): Св. I ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВИАДРИЛА В АКУШЕРСТВОТО Abstract   PDF (Bulgarian)
Г. Илиев, Д. Aрнаудов, T. Aстарджиев
 
Vol 7 (1968): Св. II ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ КОЖНАТА ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ СЛЕД ВЪЗДЕЙСТВИЕ С АЦЕТИЛХОЛИН И АДРЕНАЛИН И УСТОЙЧИВОСТТА НА РОГОВИЯ СЛОЙ НА ЕПИДЕРМИСА СПРЯМО НАТРИЕВА ОСНОВА Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. П. Даскалов, Г. Хр. Николов
 
Vol 7 (1968): Св. II КЪМ ВЪПРОСА ЗА ОБЩИЯ И ДИФЕРЕНЦИАЛНИЯ ЦИТОХИМИЧЕН АНАЛИЗ НА ЛИПИДИТЕ ПОСРЕДСТВОМ ВОДНОРАЗТВОРИМИ ЛИПОФЛУОРОХРОМИ Abstract   PDF (Bulgarian)
E. Чакъров, M. Kильовска
 
Vol 7 (1968): Св. II ВЛИЯНИЕ НА ТИМЕКТОМИЯТА ВЪРХУ ЕНЗИМНАТА АКТИВНОСТ НА 5-НУКЛЕОТИДАЗА И АДЕНИЛПИРОФОСФАТАЗА В МОЗЪЧНА ТЪКАН НА ПЛЪХОВЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Щерева, K. Демирева
 
Vol 7 (1968): Св. II ОПИТИ ЗА КОЛИЧЕСТВЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦИСТИН В КОНКРЕМЕНТИ Abstract   PDF (Bulgarian)
В. Лесичков, Д. Бакалов, M. Щерева, Л. Халачева
 
Vol 7 (1968): Св. II ПО ВЪПРОСА ЗА СЪДОВАТА НЕДОСТАТЪЧНОСТ НА ГРЪБНАЧНИЯ МОЗЪК Abstract   PDF (Bulgarian)
Р. Kойнов, П. Хубенов
 
Vol 7 (1968): Св. II ДИАГНОСТИЧНА СТОЙНОСТ НА МЕТОПИРОНОВИЯ ТЕСТ У БОЛНИ С ХРОМОФОБНИ АДЕНОМИ И ПАРАСЕЛАРНИ ТУМОРИ Abstract   PDF (Bulgarian)
E. Бозаджиева, Н. Kючуков, Д. Kоев
 
Vol 7 (1968): Св. II РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ГЛЮКОЗО-6-ФОСФАТ- ДЕХИДРОГЕНАЗНИЯ ДЕФИЦИТ В СЕМЕЙСТВА НА ПРЕБОЛЕДУВАЛИ ОТ ФАВИЗЪМ Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. Ив. Димитров, И. Г. Tодоров
 
Vol 7 (1968): Св. II ПО ПРОБЛЕМА ЗА РЕЦИДИВИРАЩИТЕ КОРЕМНИ БОЛКИ С НЕИЗЯСНЕНА ЕТИОЛОГИЯ ПРИ ДЕЦА ОТ 4- ДО 14-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ Abstract   PDF (Bulgarian)
И. A. Kръстева
 
Vol 7 (1968): Св. II НЕРВНИ ПРОЯВИ ПРИ ИНФЕКЦИОЗНАТА МОНОНУКЛЕОЗА Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Радков, M. Люцканова, Н. Петрова
 
201 - 225 of 2284 Items << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 

Font Size


|