Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

 
Issue Title
 
Vol 8 (1969): Св. I ОПИТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТРИЯ ПАНКРЕАТИТ Abstract   PDF (Bulgarian)
В. Славчев
 
Vol 8 (1969): Св. I ВЪРХУ АКТИВНОСТТА НА ХОЛИНЕСТЕРАЗАТА ПРИ ВИРУСНИЯ ХЕПАТИТ Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Радков
 
Vol 8 (1969): Св. I ЗАБОЛЕВАЕМОСТ С ВРЕМЕННА НЕТРУДОСПОСОБНОСТ СРЕД ЗДРАВНИТЕ РАБОТНИЦИ ОТ ОКРЪЖНАТА БОЛНИЦА—ВАРНА ПРЕЗ 1964-1967 Г. Abstract   PDF (Bulgarian)
Ив. Николаева, K. Иванов, Д. Божилов
 
Vol 8 (1969): Св. I ДИАГНОСТИЧНИ ГРЕШКИ ПРИ ОКРЪГЛЕНИТЕ СЕНКИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ БЕЛОДРОБЕН ЗАСТОЙ Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. Попмихайлов
 
Vol 8 (1969): Св. I ИЗМЕНЕНИЯ В КОСТИТЕ НА ПОДБЕДРИЦИТЕ ПРИ ВАРИКОЗНИЯ СИМПТОМОКОМПЛЕКС Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. Попмихайлов, K. Tрошев, Хр. Попмихайлов
 
Vol 8 (1969): Св. I ИНХИБИТОРИ НА ОВУЛАЦИЯТА И ТЯХНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ В ГИНЕКОЛОГИЧНАТА ПРАКТИКА Abstract   PDF (Bulgarian)
Г. Илиев, Ив. Aврамов
 
Vol 8 (1969): Св. I ВЪРХУ ПРОБЛЕМА ЗА ПРЕДИАБЕТИЧНИТЕ СЪСТОЯНИЯ И СКРИТИЯ ДИАБЕТ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТТА Abstract   PDF (Bulgarian)
Г. Илиев, T. Aстарджиев, Д. Aрнаудов, M. Михайлов
 
Vol 8 (1969): Св. I ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВИАДРИЛА В АКУШЕРСТВОТО Abstract   PDF (Bulgarian)
Г. Илиев, Д. Aрнаудов, T. Aстарджиев
 
Vol 7 (1968): Св. II ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ КОЖНАТА ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ СЛЕД ВЪЗДЕЙСТВИЕ С АЦЕТИЛХОЛИН И АДРЕНАЛИН И УСТОЙЧИВОСТТА НА РОГОВИЯ СЛОЙ НА ЕПИДЕРМИСА СПРЯМО НАТРИЕВА ОСНОВА Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. П. Даскалов, Г. Хр. Николов
 
Vol 7 (1968): Св. II КЪМ ВЪПРОСА ЗА ОБЩИЯ И ДИФЕРЕНЦИАЛНИЯ ЦИТОХИМИЧЕН АНАЛИЗ НА ЛИПИДИТЕ ПОСРЕДСТВОМ ВОДНОРАЗТВОРИМИ ЛИПОФЛУОРОХРОМИ Abstract   PDF (Bulgarian)
E. Чакъров, M. Kильовска
 
Vol 7 (1968): Св. II ВЛИЯНИЕ НА ТИМЕКТОМИЯТА ВЪРХУ ЕНЗИМНАТА АКТИВНОСТ НА 5-НУКЛЕОТИДАЗА И АДЕНИЛПИРОФОСФАТАЗА В МОЗЪЧНА ТЪКАН НА ПЛЪХОВЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Щерева, K. Демирева
 
Vol 7 (1968): Св. II ОПИТИ ЗА КОЛИЧЕСТВЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦИСТИН В КОНКРЕМЕНТИ Abstract   PDF (Bulgarian)
В. Лесичков, Д. Бакалов, M. Щерева, Л. Халачева
 
Vol 7 (1968): Св. II ПО ВЪПРОСА ЗА СЪДОВАТА НЕДОСТАТЪЧНОСТ НА ГРЪБНАЧНИЯ МОЗЪК Abstract   PDF (Bulgarian)
Р. Kойнов, П. Хубенов
 
Vol 7 (1968): Св. II ДИАГНОСТИЧНА СТОЙНОСТ НА МЕТОПИРОНОВИЯ ТЕСТ У БОЛНИ С ХРОМОФОБНИ АДЕНОМИ И ПАРАСЕЛАРНИ ТУМОРИ Abstract   PDF (Bulgarian)
E. Бозаджиева, Н. Kючуков, Д. Kоев
 
Vol 7 (1968): Св. II РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ГЛЮКОЗО-6-ФОСФАТ- ДЕХИДРОГЕНАЗНИЯ ДЕФИЦИТ В СЕМЕЙСТВА НА ПРЕБОЛЕДУВАЛИ ОТ ФАВИЗЪМ Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. Ив. Димитров, И. Г. Tодоров
 
Vol 7 (1968): Св. II ПО ПРОБЛЕМА ЗА РЕЦИДИВИРАЩИТЕ КОРЕМНИ БОЛКИ С НЕИЗЯСНЕНА ЕТИОЛОГИЯ ПРИ ДЕЦА ОТ 4- ДО 14-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ Abstract   PDF (Bulgarian)
И. A. Kръстева
 
Vol 7 (1968): Св. II НЕРВНИ ПРОЯВИ ПРИ ИНФЕКЦИОЗНАТА МОНОНУКЛЕОЗА Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Радков, M. Люцканова, Н. Петрова
 
Vol 7 (1968): Св. II ДЕПРЕСИВНИЯТ СИНДРОМ В СТРУКТУРАТА НА ШИЗОФРЕННАТА ПСИХОЗА Abstract   PDF (Bulgarian)
Вл. Иванов
 
Vol 7 (1968): Св. II СЪЧЕТАНИЕ НА ИНКЛУЗИОННАТА ЦИТОМЕГАЛИЯ С ДРУГИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Гърдевски, Tр. Генадиев, Зл. Tанева, И. Илиева
 
Vol 7 (1968): Св. II ПРОУЧВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ГАМА-ГЛОБУЛИНОВАТА ПРОФИЛАКТИКА НА ЕПИДЕМИЧНИЯ ХЕПАТИТ В ПРЕДЕПИДЕМИЧЕН ПЕРИОД Abstract   PDF (Bulgarian)
K. Kузмов, В. Христов, П. Kокошаров, Б. Дъков, С. Гълъбова, С. Kривцова
 
Vol 7 (1968): Св. II ВЪРХУ НЯКОИ РЕЗЕРВИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЛЕЧЕНИЕТО НА ОБГОРЕЛИТЕ ДЕЦА ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ БОЛНИЧНИ ЗАВЕДЕНИЯ Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Генова
 
Vol 7 (1968): Св. II ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ НА ХРОНИЧНАТА КАВЕРНОЗНА БЕЛОДРОБНА ТУБЕРКУЛОЗА ВЪВ ВАРНЕНСКИ ОКРЪГ Abstract   PDF (Bulgarian)
Зл. Златанов
 
Vol 7 (1968): Св. III СТРУКТУРА И ВАСКУЛАРИЗАЦИЯ НА СТЕНИТЕ НА ВЕНИТЕ НА ГОРНИЯ КРАЙНИК Abstract   PDF (Bulgarian)
В. Ванков, Н. Стойнов
 
Vol 7 (1968): Св. III НЯКОИ ВЪЗРАСТОВИ ОСОБЕНОСТИ ВЪВ ВАСКУЛАРИЗАЦИЯТА НА СТЕНИТЕ НА МАГИСТРАЛНИТЕ ВЕНИ НА ПОДБЕДРИЦАТА Abstract   PDF (Bulgarian)
Г. Р. Маринов
 
Vol 7 (1968): Св. III ВЛИЯНИЕ НА ЕКСТРАКТ ОТ ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА ВЪРХУ АКТИВНОСТТА НА КРЪВНАТА И ПАНКРЕАТИЧНАТА АМИЛАЗА У КАСТРИРАНИ МЪЖКИ БЕЛИ ПЛЪХОВЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. С. Kалицин, T. K. Пенчева, И. Борисова, Р. Радев
 
201 - 225 of 2319 Items << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 

Font Size


|