Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

 
Issue Title
 
Vol 5 (1966): Св. III АНАТОМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ КЛАПИТЕ В ТЕРМИНАЛНИТЕ УЧАСТЪЦИ НА ВЪТРЕШНАТА ЯРЕМНА И ПОДКЛЮЧИЧНАТА ВЕНА Abstract   PDF (Bulgarian)
В. Ванков, С. Николов, З. Нанов
 
Vol 5 (1966): Св. III ВЪРХУ ВАСКУЛАРИЗАЦИЯТА HA СТЕНАТА HA ПРЕДНАТА КУХА ВЕНА У КУЧЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
В. Ванков, М. Маджарова, Г. Гюров
 
Vol 5 (1966): Св. III КЪМ ТЕХНИКАТА HA ИЗГОТВЯНЕ HA КОРО3ИОННИ СЪДОВО-КОСТНИ ПРЕПАРАТИ ОТ ЧОВЕШКИ ПЛОДОВЕ И НОВОРОДЕНИ Abstract   PDF (Bulgarian)
М. Христова, В. Ванков
 
Vol 5 (1966): Св. III ПРОМЕНИ ВЪВ ФАГОЦИТАРНАТА АКТИВНОСТ НА ЛЕВКОЦИТИТЕ ПОД ДЕЙСТВИЕТО НА ФИТОХЕМАГЛУТИНИНА ОТ PHASEOLUS VULGARIS Abstract   PDF (Bulgarian)
М. Т. Цонева-Манева, Е. Г. Бошнакова
 
Vol 5 (1966): Св. III СРАВНИТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ НА ЦИТОАГЛУТИНАЦИОННИТЕ СВОЙСТВА НА ФИТОАГЛУТИНИНИТЕ ОТ НЯКОИ LEGUMINOSAE Abstract   PDF (Bulgarian)
М. Т. Цонева-Манева
 
Vol 5 (1966): Св. III ХОЛЕСТЕРИНОВО НИВО В СЕРУМА И НЯКОИ ТЪКАНИ У ТИМЕКТОМИРАНИ БЕЛИ ПЛЪХОВЕ ПРИ МЕДИКАМЕНТОЗЕН ХИПОТИРЕОИДИЗЪМ Abstract   PDF (Bulgarian)
З. Кемилева, К. Мирчева, М. Щерева
 
Vol 5 (1966): Св. III СЪДЪРЖАНИЕ НА АМИНОКИСЕЛИНИ В КРЪВТА И ЧЕРНИЯ ДРОБ НА БЕЛИ ПЛЪХОВЕ, ХРАНЕНИ С МАСТНИ ДАЖБИ ПРИ ХРОНИЧНО ОЛОВНО ОТРАВЯНЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
Вл. Бояджиев, Л. Халачева, Пр. Николова
 
Vol 5 (1966): Св. III СЪДЪРЖАНИЕ НА НЯКОИ АМИНОКИСЕЛИНИ В КРЪВТА И ЧЕРНИЯ ДРОБ НА БЕЛИ ПЛЪХОВЕ, ХРАНЕНИ С МАСТНИ ДАЖБИ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ОЛОВНО ОТРАВЯНЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
Вл. Бояджиев, Л. Халачева, Пр. Николова
 
Vol 5 (1966): Св. III ВЪРХУ ЛИПОЛИТИЧНАТА АКТИВНОСТ НА АЛКАЛОИДИТЕ НА THALICTRUM MINUS SSP. ELATUM И НЯКОИ ДРУГИ ВЕЩЕСТВА С ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ РАЗЛИЧНИ ЗВЕНА НА АДРЕНЕРГИЧНИТЕ ФУНКЦИИ Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. К. Желязков, П. Д. Узунов
 
Vol 5 (1966): Св. III ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЯКОИ ПСИХО-ФИЗИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА Abstract   PDF (Bulgarian)
Вл. Иванов
 
Vol 5 (1966): Св. III КЛИНИЧНИ И ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФСКИ ОСОБЕНОСТИ НА БЕЛОДРОБНИТЕ ЕМБОЛИИ Abstract   PDF (Bulgarian)
Св. Разбойников, Ив. Стаменов, Х. Капонов
 
Vol 5 (1966): Св. III КЛИНИКО-ПАТОЛОГОАНАТОМИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ НА ИНФАРКТА НА ПАПИЛАРНИТЕ МУСКУЛИ НА СЪРЦЕТО Abstract   PDF (Bulgarian)
Св. Разбойников, Х. Капонов, Б. Богданов
 
Vol 5 (1966): Св. III ОТНОСНО ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФСКОТО РАЗПОЗНАВАНЕ HA ПРЕДСЪРДНОТО МЪЖДЕНЕ ПРИ МИТРАЛНАТА СТЕНОЗА И АТЕРОСКЛЕРОТИЧНАТА МИОКАРДИОСКЛЕРОЗА Abstract   PDF (Bulgarian)
Х. Капонов, К Тенекеджиев
 
Vol 5 (1966): Св. III ДИРЕКТЕН ДОСТЪП КЪМ СЪРЦЕТО ЗА МАСАЖ Abstract   PDF (Bulgarian)
П. Алтънков
 
Vol 5 (1966): Св. III ВЪРХУ НЯКОИ ИМУНОБИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ РЕВМАТИЧНО БОЛНИ ДЕЦА Abstract   PDF (Bulgarian)
Ст. Димитров, П. Панайотов, Ив. Даскалов, А. Панайотова, Ф. Атанасова
 
Vol 5 (1966): Св. III НАРУШЕНИЕ НА КРЪВООБРАЩЕНИЕТО В РАЗЛИЧНИТЕ СТАДИИ СЛЕД МОЗЪЧНИЯ ИНСУЛТ Abstract   PDF (Bulgarian)
П. Хубенов
 
Vol 5 (1966): Св. III САЛМОНЕЛНА БАКТЕРИЕМИЯ И РУПТУРА НА АОРТАТА Abstract   PDF (Bulgarian)
Дим. Димитров
 
Vol 5 (1966): Св. III ОТНОСНО СЪВРЕМЕННИТЕ САЛМОНЕЛНИ ХРАНИТЕЛНИ ТОКСИИНФЕКЦИИ Abstract   PDF (Bulgarian)
В. Зозиков, Т. Пападопулов, М. Радков
 
Vol 5 (1966): Св. III ЦИТОГЕНЕТИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ ПРИ ДЕЦА, БОЛНИ ОТ THALASSAEMIA MAJOR Abstract   PDF (Bulgarian)
Ст. Димитров, М. Т. Цонева-Манева, Е. Дянков, Б. Петров
 
Vol 5 (1966): Св. III КЪМ РЕНТГЕНОВАТА ДИАГНОСТИКА НА АНЕВРИЗМАЛНОТО РАЗШИРЕНИЕ НА A. ANONIMA (TRUNCUS BRACHIOCEPHALICUS) Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. Попмихайлов
 
Vol 5 (1966): Св. III ВЪРХУ ЕДНА ОСОБЕНА ФОРМА НА АНОМАЛИЯ В ИЛЕО-ЦЕКАЛНАТА ОБЛАСТ Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. Попмихайлов, Н. Малеев
 
Vol 5 (1966): Св. III ДИСКИНЕЗИИ НА ЕКСТРАХЕПАТАЛНИТЕ ЖЛЪЧНИ ПЪТИЩА ОТ ХИПЕРТОНИЧЕН ТИП У ДЕЦА В УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ Abstract   PDF (Bulgarian)
И. А. Кръстева
 
Vol 6 (1967): Fasc. III ПРОУЧВАНЕ ЕФЕКТА НА УЛТРАЗВУКА ВЪРХУ КОЖА НА ЧОВЕК ЧРЕЗ МЕТОДА НА ЕЛЕКТРОФОРЕТИЧНАТА ДЕРМОГРАМА Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. П. Даскалов, Л. В. Гериловски, М. Р. Добрева
 
Vol 6 (1967): Fasc. III ФАЗОВИ ПРОМЕНИ В БРОЯ НА ЛЕВКОЦИТИТЕ У ПЛЪХОВЕ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА УЛТРАЗВУК Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. П. Даскалов, Т. Ст. Ганчев
 
Vol 6 (1967): Fasc. III ВЛИЯНИЕ НА ДВУСТРАННА ОВАРЕКТОМИЯ И ТРЕТИРАНЕ С ЕСТРОГЕННИ ХОРМОНИ ВЪРХУ АКТИВНОСТТА НА КРЪВНАТА И ПАНКРЕАТИЧНАТА АМИЛАЗА У АДРЕНАЛЕКТОМИРАНИ ЖЕНСКИ ПЛЪХОВЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. С. Калицин, Т. Г. Джинджев, Г. Атанасов
 
201 - 225 of 2271 Items << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 

Font Size


|