Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

 
Issue Title
 
Vol 45 (2013): Suppl 2 XIII National Conference of Coloproctology with International Participation Съвременно лечение на аналните фистули Abstract   PDF
С. Илиев, П. Тончев, И. Пресолски, В. Грозев, П. Мирочник, Е. Филипов, К. Недялков, И. Ристовски, Е. Карастоянов, Д. Нгуен
 
Vol 45 (2013): Suppl 2 XIII National Conference of Coloproctology with International Participation Сфинктеросъхраняваща хирургия при рак на ректума: съвременни възможности, изисквания и ограничения Abstract   PDF
Д. Дамянов, Е. Костадинов
 
Vol 45 (2013): Suppl 2 XIII National Conference of Coloproctology with International Participation Сфинктеро-съхраняващи операции при болни с карцином на ректума Abstract   PDF
П. Куртев, В. Димитров, Л. Джонгов
 
Vol 24 (1987) СТ DENSITY DYNAMICS IN CEREBRAL INFARCTIONS Abstract   PDF
S. Kovachev
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Теоретични основи и принципи на „модел за оказване на помощ при хронични заболявания” Abstract   PDF
Г. Чамова, Ю. Маринова, Б. Парашкевова, Св. Димитрова, Г. Петрова
 
Vol 45 (2013): Suppl 2 XIII National Conference of Coloproctology with International Participation Усложнения в колоректалната хирургия Abstract
В. Михайлов, В. Христов, Г. Григоров
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Физическата активност на студентите от фоз – фактор за промотивно здравно поведение Abstract   PDF
С. Младенова
 
Vol 10 (1972): Св. II ФИЛОСОФСКОТО НАСЛЕДСТВО НА Ф. ЕНГЕЛС И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИТЕ ПРОБЛЕМИ НА НАУКАТА Abstract   PDF
Г. Митев
 
Vol 45 (2013): Suppl 2 XIII National Conference of Coloproctology with International Participation Честота на рецидивите при пациенти с колоректален карцином и високи мониториращи нива на туморните маркери СЕА и Са 19-9, при които патологичният процес не се локализира с образни изследвания Abstract   PDF
Я. Бочева, П. Бочев
 
Vol 45 (2013): Suppl 2 XIII National Conference of Coloproctology with International Participation Мета-анализи на данни за развитието на заболяването при пациентите с колоректален карцином, диагностицирани през периода 2005-2010 г. Abstract   PDF
П. Куртев
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Източници на стрес при студентите от първи курс - специалност „медицинска сестра” в медицински университет - Варна Abstract   PDF
А. Георгиева, Цв. Димитрова
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Информационните технологии – фактор в дейността на настоящите и бъдещи професионалисти по здравни грижи Abstract   PDF   PDF (Bulgarian)
В. Атанасова
 
Vol 45 (2013): Suppl 2 XIII National Conference of Coloproctology with International Participation Индикации за дирекни или рекоструктивни анастомози според вида на сфинктерозапазващата операция при рак на ректума Abstract   PDF
Н. Дамянов, Г. Попиванов, В. Христова, Б. Гайдева
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Здравната промоция – основно изискване за устойчивост на здравната система Abstract   PDF
Чакърова Л.
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Здравословен начин на живо по време на бременност Abstract   PDF
Б. Юстиниянова, Е. Христова, Д. Димитрова
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Болките в гърба при деца и подрастващи - диагностични проблеми, лечение и профилактика в общата медицинска практика Abstract   PDF
Ж. Русева, В. Маджова, П. Манчева, Св. Христова, А. Забунов
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Влияние на мотивационни фактори върху удовлетвореността от дейността при лекари Abstract   PDF
С. Цветкова, П. Христова, М. Карчева, С. Милева
 
Vol 45 (2013): Suppl 2 XIII National Conference of Coloproctology with International Participation Дебелочревна резекционна хирургия при колоректален рак с метастази (в ІV стадий) Abstract
К. Зарков, К. Петков, Н. Николов, М. Николов
 
Vol 45 (2013): Suppl 2 XIII National Conference of Coloproctology with International Participation Дебелочревна анастомоза в условията на damage control surgery Abstract   PDF
В. Мутафчийски, И. Теодосиев, Ц. Луканова, Н. Владов, Г. Попиванов
 
Vol 45 (2013): Suppl 2 XIII National Conference of Coloproctology with International Participation Лапароскопска хирургия на колона (Индикации за отворена хирургия) Abstract   PDF
К. Василев, П. Иванов, Г. Коташев, Г. Григоров, В. Къосев
 
Vol 45 (2013): Suppl 2 XIII National Conference of Coloproctology with International Participation Лапароскопски и конвенционални резекции при колоректален карцином - промени в системния възпалителен отговор през ранния следоперативен период Abstract   PDF
В. Кьосев, Д. Попова, К. Василев, Г. Коташев, П. Иванов, Е. Белоконски, Г. Григоров
 
2251 - 2271 of 2271 Items << < 86 87 88 89 90 91 

Font Size


|