Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

 
Issue Title
 
Vol 49, No 1 (2017) Кeratoconus must be diagnosed in advance Abstract   PDF
Dimitar Grupchev, Marin Marinov, Yana Manolova
 
Vol 24 (1987) СТ DENSITY DYNAMICS IN CEREBRAL INFARCTIONS Abstract   PDF
S. Kovachev
 
Vol 48, No 2 (2016) А possible case of a newborn premature baby with Listeria monocytogenes infection Abstract   PDF
Mirena Nikolova, Tatina Todorova Todorova, Gabriela Tsankova, Neli Ermenlieva
 
Vol 47 (2015): Suppl 1. XIV National conference of coloproctology with international participation, 1-3 October 2015, Varna, Bulgaria Аnalysis and anthropometric study of port placement in robotic rectal cancer surgery Abstract   PDF
Ts. Ivanov, D. Dimitrov, T. Deliyski, S. Iliev, E. Filipov, H. Feradova, K. Nedyalkov
 
Vol 45 (2013): Suppl 2 XIII National Conference of Coloproctology with International Participation Аспекти на техническите възможности за запазване на сфинктера при ултраниски предни резекции на ректума Abstract
K. Зарков, K. Петков, Н. Николов, М. Николов
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Болките в гърба при деца и подрастващи - диагностични проблеми, лечение и профилактика в общата медицинска практика Abstract   PDF
Ж. Русева, В. Маджова, П. Манчева, Св. Христова, A. Забунов
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Влияние на мотивационни фактори върху удовлетвореността от дейността при лекари Abstract   PDF
С. Цветкова, П. Христова, M. Kарчева, С. Милева
 
Vol 45 (2013): Suppl 2 XIII National Conference of Coloproctology with International Participation Дебелочревна анастомоза в условията на damage control surgery Abstract   PDF
В. Мутафчийски, И. Tеодосиев, Ц. Луканова, Н. Владов, Г. Попиванов
 
Vol 45 (2013): Suppl 2 XIII National Conference of Coloproctology with International Participation Дебелочревна резекционна хирургия при колоректален рак с метастази (в ІV стадий) Abstract
K. Зарков, K. Петков, Н. Николов, М. Николов
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Здравната промоция - основно изискване за устойчивост на здравната система Abstract   PDF
Чакърова Л.
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Здравословен начин на живо по време на бременност Abstract   PDF
Б. Юстиниянова, E. Христова, Д. Димитрова
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Източници на стрес при студентите от първи курс - специалност „медицинска сестра` в медицински университет - Варна Abstract   PDF
A. Георгиева, Цв. Димитрова
 
Vol 45 (2013): Suppl 2 XIII National Conference of Coloproctology with International Participation Индикации за дирекни или рекоструктивни анастомози според вида на сфинктерозапазващата операция при рак на ректума Abstract   PDF
Н. Дамянов, Г. Попиванов, В. Христова, Б. Гайдева
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Информационните технологии - фактор в дейността на настоящите и бъдещи професионалисти по здравни грижи Abstract   PDF   PDF (Bulgarian)
В. Aтанасова
 
Vol 45 (2013): Suppl 2 XIII National Conference of Coloproctology with International Participation Колостомии - индикации и клинично приложение Abstract   PDF
И. Близнашки, Б. Петров, Р. Мисерлиовски, Г. Хаджиев, В. Aндонов, Б. Дончев
 
Vol 45 (2013): Suppl 2 XIII National Conference of Coloproctology with International Participation Лапароскопска хирургия на колона (Индикации за отворена хирургия) Abstract   PDF
K. Василев, П. Иванов, Г. Kоташев, Г. Григоров, В. Kъосев
 
Vol 45 (2013): Suppl 2 XIII National Conference of Coloproctology with International Participation Лапароскопски и конвенционални резекции при колоректален карцином - промени в системния възпалителен отговор през ранния следоперативен период Abstract   PDF
В. Kьосев, Д. Попова, K. Василев, Г. Kоташев, П. Иванов, E. Белоконски, Г. Григоров
 
Vol 45 (2013): Suppl 2 XIII National Conference of Coloproctology with International Participation Мета-анализи на данни за развитието на заболяването при пациентите с колоректален карцином, диагностицирани през периода 2005-2010 г. Abstract   PDF
П. Kуртев
 
Vol 45 (2013): Suppl 2 XIII National Conference of Coloproctology with International Participation Начален опит с модифицирана техника на ендолуменна вакуум-терапия при инсуфициенция на ниски колоректални анастомози Abstract   PDF
В. Мутафчийски, Ц. Луканова, И. Tеодосиев, И. Tакоров, Н. Владов
 
Vol 45 (2013): Suppl 2 XIII National Conference of Coloproctology with International Participation Нашият опит в лечението на ретроректалните тумори Abstract   PDF
Н. Яръмов, A. Учиков, И. Баташки, E. Учикова, A. Баташки
 
Vol 45 (2013): Suppl 2 XIII National Conference of Coloproctology with International Participation Невроендокринни тумори с колоректална локализация - съвременни тенденции в диагностиката и лечението Abstract   PDF
E. Tошева, A. Йонков, Д. Буланов, Н. Попадийн, В. Стоянов, В. Димитрова
 
Vol 45 (2013): Suppl 2 XIII National Conference of Coloproctology with International Participation Ниска предна резекция на ретросигмата при болен с рак на ректума, обтурационен илеус и хирургично лекуван остър миокарден инфаркт Abstract   PDF
Ш. Tаджер, M. Tаджер, Б. Kючуков
 
Vol 45 (2013): Suppl 2 XIII National Conference of Coloproctology with International Participation Обем на лимфната резекция при ректален рак Abstract   PDF
Н. Kолев, В. Игнатов, A. Tонев, A. Златаров, T. Kирилова, В. Божков, K. Иванов
 
Vol 45 (2013): Suppl 2 XIII National Conference of Coloproctology with International Participation Оперативно лечение на хемороидалната болест под доплеров контрол Abstract   PDF
В. Даскалов, E. Белоконски
 
Vol 45 (2013): Suppl 2 XIII National Conference of Coloproctology with International Participation Открити фрактури на таза, съчетани с лезии на ректума Abstract   PDF
В. Мутафчийски, И. Tеодосиев, Ц. Луканова, Н. Владов, Г. Попиванов
 
2251 - 2275 of 2288 Items << < 86 87 88 89 90 91 92 > >> 

Font Size


|