Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

 
Issue Title
 
Vol 9 (1971): Св. II ПРИЛОЖЕНИЕ НА НЯКОИ АКТИВНИ БАГРИЛА В ЦИТОХИМИЯТА НА БЕЛТЪЦИТЕ Abstract   PDF
E. Чакъров, A. Драганов, M. Kильовска
 
Vol 45 (2013): Suppl 2 XIII National Conference of Coloproctology with International Participation Радикалност на оперативните методи при пилонидална болест - мит или реалност? Abstract   PDF
Ю. Рабчев, Г. Георгиев
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Различия в годините потенциално изгубен живот поради предотвратима с медицински интервенции смъртност между страните от централна и източна Европа и страните от западна Европа за 25-годишен период (1980-2004 г.) Abstract   PDF
A. Велкова, П. Христова, Й. Симеонова
 
Vol 45 (2013): Suppl 2 XIII National Conference of Coloproctology with International Participation Сфинктеросъхраняваща хирургия при рак на ректума: съвременни възможности, изисквания и ограничения Abstract   PDF
Д. Дамянов, E. Kостадинов
 
Vol 45 (2013): Suppl 2 XIII National Conference of Coloproctology with International Participation Сфинктеро-съхраняващи операции при болни с карцином на ректума Abstract   PDF
П. Kуртев, В. Димитров, Л. Джонгов
 
Vol 45 (2013): Suppl 2 XIII National Conference of Coloproctology with International Participation Съвременно лечение на аналните фистули Abstract   PDF
С. Илиев, П. Tончев, И. Пресолски, В. Грозев, П. Мирочник, E. Филипов, K. Недялков, И. Ристовски, E. Kарастоянов, Д. Нгуен
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Теоретични основи и принципи на „модел за оказване на помощ при хронични заболявания` Abstract   PDF
Г. Чамова, Ю. Маринова, Б. Парашкевова, Св. Димитрова, Г. Петрова
 
Vol 45 (2013): Suppl 2 XIII National Conference of Coloproctology with International Participation Усложнения в колоректалната хирургия Abstract
В. Михайлов, В. Христов, Г. Григоров
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Физическата активност на студентите от фоз - фактор за промотивно здравно поведение Abstract   PDF
С. Младенова
 
Vol 10 (1972): Св. II ФИЛОСОФСКОТО НАСЛЕДСТВО НА Ф. ЕНГЕЛС И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИТЕ ПРОБЛЕМИ НА НАУКАТА Abstract   PDF
Г. Митев
 
Vol 45 (2013): Suppl 2 XIII National Conference of Coloproctology with International Participation Честота на рецидивите при пациенти с колоректален карцином и високи мониториращи нива на туморните маркери СЕА и Са 19-9, при които патологичният процес не се локализира с образни изследвания Abstract   PDF
Я. Бочева, П. Бочев
 
2276 - 2286 of 2286 Items << < 87 88 89 90 91 92 

Font Size


|