Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

 
Issue Title
 
Vol 45 (2013): Suppl 2 XIII National Conference of Coloproctology with International Participation Начален опит с модифицирана техника на ендолуменна вакуум-терапия при инсуфициенция на ниски колоректални анастомози Abstract   PDF
В. Мутафчийски, Ц. Луканова, И. Tеодосиев, И. Tакоров, Н. Владов
 
Vol 45 (2013): Suppl 2 XIII National Conference of Coloproctology with International Participation Нашият опит в лечението на ретроректалните тумори Abstract   PDF
Н. Яръмов, A. Учиков, И. Баташки, E. Учикова, A. Баташки
 
Vol 45 (2013): Suppl 2 XIII National Conference of Coloproctology with International Participation Невроендокринни тумори с колоректална локализация - съвременни тенденции в диагностиката и лечението Abstract   PDF
E. Tошева, A. Йонков, Д. Буланов, Н. Попадийн, В. Стоянов, В. Димитрова
 
Vol 45 (2013): Suppl 2 XIII National Conference of Coloproctology with International Participation Ниска предна резекция на ретросигмата при болен с рак на ректума, обтурационен илеус и хирургично лекуван остър миокарден инфаркт Abstract   PDF
Ш. Tаджер, M. Tаджер, Б. Kючуков
 
Vol 45 (2013): Suppl 2 XIII National Conference of Coloproctology with International Participation Обем на лимфната резекция при ректален рак Abstract   PDF
Н. Kолев, В. Игнатов, A. Tонев, A. Златаров, T. Kирилова, В. Божков, K. Иванов
 
Vol 45 (2013): Suppl 2 XIII National Conference of Coloproctology with International Participation Оперативно лечение на хемороидалната болест под доплеров контрол Abstract   PDF
В. Даскалов, E. Белоконски
 
Vol 45 (2013): Suppl 2 XIII National Conference of Coloproctology with International Participation Открити фрактури на таза, съчетани с лезии на ректума Abstract   PDF
В. Мутафчийски, И. Tеодосиев, Ц. Луканова, Н. Владов, Г. Попиванов
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Оценка и анализ на качеството в здравните дейности. Основни цели и етапи Abstract   PDF
T. Стоев
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Пациент-центрираната комуникация - реалност или предизвикателство за общопрактикуващите лекари Abstract   PDF
M. Балашкова, Цв. Валентинова
 
Vol 9 (1971): Св. II ПРИЛОЖЕНИЕ НА НЯКОИ АКТИВНИ БАГРИЛА В ЦИТОХИМИЯТА НА БЕЛТЪЦИТЕ Abstract   PDF
E. Чакъров, A. Драганов, M. Kильовска
 
Vol 45 (2013): Suppl 2 XIII National Conference of Coloproctology with International Participation Радикалност на оперативните методи при пилонидална болест - мит или реалност? Abstract   PDF
Ю. Рабчев, Г. Георгиев
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Различия в годините потенциално изгубен живот поради предотвратима с медицински интервенции смъртност между страните от централна и източна Европа и страните от западна Европа за 25-годишен период (1980-2004 г.) Abstract   PDF
A. Велкова, П. Христова, Й. Симеонова
 
Vol 45 (2013): Suppl 2 XIII National Conference of Coloproctology with International Participation Сфинктеросъхраняваща хирургия при рак на ректума: съвременни възможности, изисквания и ограничения Abstract   PDF
Д. Дамянов, E. Kостадинов
 
Vol 45 (2013): Suppl 2 XIII National Conference of Coloproctology with International Participation Сфинктеро-съхраняващи операции при болни с карцином на ректума Abstract   PDF
П. Kуртев, В. Димитров, Л. Джонгов
 
Vol 45 (2013): Suppl 2 XIII National Conference of Coloproctology with International Participation Съвременно лечение на аналните фистули Abstract   PDF
С. Илиев, П. Tончев, И. Пресолски, В. Грозев, П. Мирочник, E. Филипов, K. Недялков, И. Ристовски, E. Kарастоянов, Д. Нгуен
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Теоретични основи и принципи на „модел за оказване на помощ при хронични заболявания` Abstract   PDF
Г. Чамова, Ю. Маринова, Б. Парашкевова, Св. Димитрова, Г. Петрова
 
Vol 45 (2013): Suppl 2 XIII National Conference of Coloproctology with International Participation Усложнения в колоректалната хирургия Abstract
В. Михайлов, В. Христов, Г. Григоров
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Физическата активност на студентите от фоз - фактор за промотивно здравно поведение Abstract   PDF
С. Младенова
 
Vol 10 (1972): Св. II ФИЛОСОФСКОТО НАСЛЕДСТВО НА Ф. ЕНГЕЛС И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИТЕ ПРОБЛЕМИ НА НАУКАТА Abstract   PDF
Г. Митев
 
Vol 45 (2013): Suppl 2 XIII National Conference of Coloproctology with International Participation Честота на рецидивите при пациенти с колоректален карцином и високи мониториращи нива на туморните маркери СЕА и Са 19-9, при които патологичният процес не се локализира с образни изследвания Abstract   PDF
Я. Бочева, П. Бочев
 
2301 - 2320 of 2320 Items << < 88 89 90 91 92 93 

Font Size


|