Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Salutis Publicae

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

V

Vasileva, Veselina, Medical University of Varna
Velchovska, Bistra, Medical University of Varna
Velkova, Angelika, Medical university of Sofia
Vitlyanova, Yulia, Regional Health Inspectorate, Varna
Vladeva, Evgeniya Petrova, Department of Thalassotherapy, Physiotherapy, Rehabilitation, and Occupational Diseases, Faculty of Public Health, Medical University of Varna
Vladeva, Evgeniya, Medical University of Varna
Vladeva, Evgeniya Petrova, Medical University of Varna
Vracheva, Penka, Trakia University

W

Westerdorf, David Dorian, Medical University of Varna

Y

Yaneva, Galina Aleksieva, Department of Biology, Faculty of Pharmacy, Medical University of Varna
Yordanova, Mariana, Medical University of Varna
Yordanova, Mariana, Medical University of Varna
Yordanova, Steliana

Z

Zhekova-Maradzhieva, Zhenya, Medical University of Varna
Zhekova-Maradzhieva, Zhenya, Medical University of Varna
Zheleva, Elena, Medical University of Varna, Sliven Affiliate
Zheleva, Elena, Medical University of Varna (Bulgaria)
Zhelyazkova, Mariana, Medical University of Varna
Zhelyazkova, Mariana, Medical University of Varna, Sliven Affiliate

201 - 219 of 219 Items    << < 4 5 6 7 8 9 

Font Size


|