Scientific Online Resource System

Conference Proceedings

Шрифтовете в академична среда - Дизайн и употреба

Дарина Добрева

Abstract

The present study examines the theme of the design of fonts in an academic environment. Subject of the study are fonts in educational materials. The object of the report are the design, the size, the color of the appropriate fonts for language learning. Analyzed are Cyrillic fonts in existing textbooks in Bulgarian as a foreign language. The emphasis is on appropriate and inappropriate fonts in both Cyrillic and Latin. Summarized are the results of the analyzes. They have a significant contribution to the drafting of new materials for teaching Bulgarian as a foreign language.


Keywords

font, design, study materials, foreign language

Full Text


References

Андонова, Събева, Загорова 2014: Андонова, М., Събева, Р., Загорова, Ж. Български език за бежанци, София: 2014.

Антонова, Кирякова 1991: Антонова, Ю., Кирякова, Е. Говорите ли български? София: 1991.

Българската художествена школа в шрифтовото изкуство. Развитие на българската съвременна форма на кирилската азбука. Изложба. Варна: 2017.

Варджиев, Зарков 2017: Варджиев, Т. , Зарков, С. В: Българската художествена школа в шрифтовото изкуство. Развитие на българската съвременна форма на кирилската азбука. Изложба. Варна: 2017.

Динев 2001: Динев, Е. //www. Evgenidinev.com/mind/2001/11/08/ (10.04.2017)

Добрева, Тачева 2016: Добрева, А., Тачева, В. Визуализация на граматиката в началния етап на обучение по общ български език в Blackboard системата. В: Първа Варненска конференция за електронно обучение и управление на знанието: Мост между средното и висшето образование. Варна: 2016.

Йончев 2017: Йончев, В. В: Българската художествена школа в шрифтовото изкуство. Развитие на българската съвременна форма на кирилската азбука. Изложба: 2017.

Колева-Златева, Емилиянова 2007: Колева-Златева, Ж., Емилиянова, Б. Аз говоря български. Български език за чужденци-първа част. Велико Търново: 2007.

Куртева, Бумбарова, Бъчварова 2013: Куртева, Г., Бумбарова, К., Бъчварова, С. Здравейте! Учебник по български език за чужденци. София: 2013.

Няголова, Танчева, Скочева, Стефанова, Пенева, Костова, Райкова 2016: Няголова, В., Танчева, Д., Скочева, Е., Стефанова, Й., Пенева, К., Костова, М., Райкова, П. Български език за чуждестранни студенти. Варна: 2016.

Тачева, Добрева, Дойкова, Ставрева-Доростолска, Христова, Фотев, Симеонова 2017: Тачева, В., Добрева, А., Дойкова, И., Ставрева-Доростолска, С., Христова, С., Фотев, П., Симеонова, В. Уча в България! Комуникативен видеокурс. Варна: 2017.

Хаджиева, Гарибова, Ефтимова, Пацева, Слуцка 2006: Хаджиева, Е., Гарибова, Н., Ефтимова, А., Пацева, М., Слуцка, А. Български език за чужденци-начален курс. София: 2006.

http://реклама-полиграфия.com/08/%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8/198 (12.04.2017)

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0 (15.04.2017)

https://www.kaldata.com/forums/topic/31056-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5/ (12.04.2017)

http://theinkpot.narod.ru/font4.htm (12.04.2017)


Refbacks

Font Size