Scientific Online Resource System

Conference Proceedings

Модел за овладяване на българския език като чужд

Добринка Паскалева, Aнтоанета Павлова

Abstract

The present report aims to outline a method for learning Bulgarian as a foreign language. This model represents an optimal way of organizing grammar content and its segmentation. The goal of this approach is to ensure successful understanding and fast adaptation to the new language environment.


Keywords

Bulgarian language, language training, model, approach, speech strategies

Full Text


References

Ангелова 1999: Ангелова, Татяна. Интерактивен модел за описание на урока по български език, София // Езикът и съвременността. Проблеми на социолингвистиката. т.6 Международно социолингвистично дружество, 1999

Стефанова 2015: Стефанова, Павлина Методика на обучението по съвременни езици, София: Издателство на Нов български университет, 2015

Стойчева 2006: Стойчева, Мария. Европейска езикова политика, София: УИ „Свети Климент Охридски”, 2006

Шопов 2002: Шопов, Тодор. Чуждоезиковата методика, София: УИ „Свети Климент Охридски”, 2002

elearn.uni-so-fia.bg/pluginfile.php/33760/mod_resource/.../Evr_ezikova_politika.pdf


Refbacks

Font Size