Scientific Online Resource System

Conference Proceedings

Ролята на физическата активност върху студентите и учебния процес във висшите училища

Любен Чобанов

Abstract

The main topic in the paper is the influence of the physical activity and sport on the students and on the educational process at higher educational institutions.

Keywords

physical activity, sport, students, educational process

Full Text


References

Стоев, с., Модел за управление на учебния процес по спорт във Висшето училище, 2013 г.

Стоев, С., «Относно организацията на учебния процес по спорт във

Висшите училища» - Лаборатория за наука, Благоевград, 2012., ISBN 978-954680-832-5,стр.128

Стоев, С.,Р. Чаушева„ По някои проблеми на физическото възпитание и спорта в образователната система”, Сп. „Спорт и наука”,

извънреден брой 5, 2012., ISSN 1310-3393, стр. 116

Източник: Academy of Medical Royal Colleges, ‘Exercise: The miracle cure and the role of the doctor in promoting it’, February 2015


Refbacks

Font Size