Scientific Online Resource System

Conference Proceedings

Съвременни подходи за лечение и рехабилитация на пациенти с хранителни нарушения

Д. Бакова, Р. Масалджиева, M. Семерджиева, Б. Tорньова, Б. Tилов, E. Райкова

Abstract

Въведение: Хранителните нарушения са сериозни заболявания, които се характеризират с тежко хронично протичане и значителни физически и психически увреждания. Сред общата популация хранителните разстройства са по-рядко разпространени - 2-4%, но при подрастващи и млади жени се срещат много по-често - около 10-15%. Ранната диагностика на хранителните нарушения увеличава шансовете за лечение, но за съжаление, то често се прилага късно, когато са настъпили сериозни усложнения.

Цел: да се представят някои от най-прилаганите лечебни и рехабилитационни подходи за ефективно справяне с хранителните нарушения.

Хранителните нарушения не възникват спонтанно. Те са свързани не само с проблеми с теглото, но и променено отношение към храната и взаимоотношенията с околните. Това засяга мислите, чувствата, настроението или връзките с приятели и членове на семейството. В практиката се прилагат различни терапевтични подходи за справяне с проблемите в хранителното поведение

Заключение: Изборът на подходяща терапия се определя от състоянието на пациента и неговата готовност за участие. Задължително условие е професионалната компетентност на терапевтите. Решаващо за справянето с хранителните нарушения са ранното откриване на проблема, своевременното лечение и създаване на подкрепяща среда. Комплексното лечение и рехабилитация изискват прилагането на индивидуален подход към пациентите за определяне на максимално ефективен терапевтичен план и реинтерграцията им в обществото.


Keywords

лечение; рехабилитация на пациенти с хранителни нарушения

Full Text


Refbacks

Font Size