Scientific Online Resource System

Conference Proceedings

Сборник с доклади на Втора варненска конференция за електронно обучение и управление на знанието: Комуникация във виртуална среда

Medical University of Varna

Abstract

Editor: Ivan Merdjanov

07-08 June 2018, Varna

ISBN (online): 978-619-221-196-7


Keywords

conference, e-learning, Blackboard, Moodle

Full Text


Refbacks

Font Size