Scientific Online Resource System

Conference Proceedings

APPLICATION OF ELECTRONIC COURSES IN THE PREPATATION OT FOREIGN STUDENT STUDING BULGARIAN LANGUAGE B1

KATERINA PENEVA, EVDOKIA SKOCHEVA

Abstract

Електронното обучение е част от съвременната концепция за качествено обучение по чужд език. То е един от ефективните инструменти за повишаване на престижа и конкурентноспособността на МУ-Варна. Обучението по български език в англоезична програма следва съвременните тенденции на дигитализация, предлагайки на студентите допълнителни електронни ресурси, които съпътстват традиционните форми през целия цикъл на изучаване на езика.

Текстът търси възможностите чрез електронно обучение да се развие умението слушане на студентите, изучаващи български език като чужд на ниво В1. Посочени са вариантите, които предоставя платформата Блекборд, за разнообразяване на комуникативните упражнения и мотивиране на обучаваните да концентрират вниманието си към едно от най-важните за тях умения - слушането.


Keywords

електронно обучение, общ български език, умението слушане

Full Text


References

Линдзи, Найт 2006: Lindsay, C., Knight, P. Learning and Teaching English. Oxford: OUP, 2006

Нунан 2001: Nunan, D. Designing Tasks for the Communicative Classroom. Cambridge: CUP, 2001

Петерсон 2001: Peterson, P. W. Skills and strategies for proficient listening. In M. Celce-Murcia (Ed.), Teaching English as second or foreign language (3rd ed.), 2001

Ричардс 2009: Richards, J. Teaching Listening and Speaking: From Theory to Practice, 2009

Стефанова 2007: Стефанова, Павлина, Чуждоезиково обучение – учене, преподаване, оценяване. С,. Сиела, 2007

Торнбъри 2006: Thornbury, S., An A-Z of ELT. Macmillan, 2006

Хедж 2000: Hedge, T. Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford: Oxford University Press, 2000


Refbacks

Font Size