Scientific Online Resource System

Conference Proceedings

Сборник доклади - Втора научна конференция с международно участие "Здравните грижи – принос за качеството на живот"

Medical University - Varna

Abstract

Проведена 07-08 юни 2019 г.

Full Text


Refbacks

Font Size