Scientific Online Resource System

Conference Proceedings

Алумни клубове - значение, възможности, тенденции

Miroslav Stoykov, Mario Milkov, Yulian Kostadinov, Daniela Petrova

Abstract

Въведение

Думата „алумнус“ произхожда от латински език и буквално означава „студент/ученик“. В днешно време значението й е разширено и алумни се наричат освен всички, завършили университет, колеж, училище, също и бивши служители на компания, членове на организация, бивши пациенти на здравна програма и др. Алумни, без да се взимат под внимание разликите във възраст, пол, раса, етническа принадлежност, религия, финансова стабилност, се обединяват за доброто на техния университет или училище. Организираните традиционни сбирки предлагат възможности за нови запознанства и бизнес партньорства.

Целта на този обзор е да се проучи значимостта на алумни клубовете, да се оцени ролята им в комуникацията между бивши, настоящи и бъдещи студенти, да се проучат възможностите пред алумни и да се обсъдят тенденциите в развитието на подобни организации.     

Материали и методи

Направен беше литературен обзор с включени статии на български и английски език. Използвахме ключовите думи алумни клубове, значение, социална ангажираност, помощ, студенти, университети в търсачките ScienceDirect, ResearchGate, GoogleScholar. Информация от официалните уебсайтове на университети, колежи, други образователни институции, както и писмени библиотечни ресурси бяха използвани в разработване на обзора.

Резултати

Резултатите от обзора показват, че за университетите по света и у нас завършващите са важна група, която съветва, помага и насочва новоприетите студенти. Синергичната връзка между алма матер и алумни трябва да бъде добре оползотворявана. Създадените алумни асоциации показват как трябва да се извършва обществената промяна – завършилите също повлияват и обучават хора извън дадения клуб. Налице са различни начини за популяризиране на алумни асоциация – организиране на сбирки, виртуални книги, дейност за обществото. Алумни са важна част като туристи, които посещават града, в който са учили – помагат на икономиката. Финансовата помощ, която се дава от завършилите, се ползва от университетите за различни дейности – да се постига академично качество, стабилизиране на финансовото състояние, да се приемат студенти от различни части на света, за организиране на различни кампании. Даренията на алумни се влияят от данъчните облекчения, доходите на родителите им, постиженията на спортните отбори на университетите, посещения на алумни срещи, пол, възраст, собствени доходи. Университетите трябва да мотивират завършилите да си осигурят желаната работа. 

Заключение

Темата за алумни клубовете и възможностите, които предлагат в нашата страна, се нуждае от повече внимание и мерки за популяризиране. Усилия трябва да се направят, за да се привлекат повече завършващи и да се повиши интересът им към алумни клуба на техния алма матер.


Keywords

алумни клуб, значение, социална ангажираност, помощ, студенти, университети

Full Text


References

(1) Definitions from Merriam Webster and Macmillan dictionaries

(2) https://www.upenn.edu/; https://www.collegeconsensus.com/rankings/best-college-alumni-networks/

(3) https://ceoworld.biz/2019/10/20/top-universities-with-strongest-alumni-networks-in-the-world/

(4) https://www.princeton.edu/; https://www.stanford.edu/; https://www.harvard.edu/

(5) http://mu-varna.bg/BG/AlumniClub/Pages/alumni-club.aspx

(6) Egizii R. Self-directed learning, andragogy and the role of alumni as members of professional learning communities in the post-secondary environment, Procedia - Social and Behavioral Sciences 174 (2015) 1740 – 1749

(7) Dunn, John M., "Japan Alumni Club Reunion" (2013). WMU President John Dunn. 373. https://scholarworks.wmich.edu/dunn/373

(8) Campbell A., Baxter A. Exploring the attributes and practices of alumni associations that advance social change International Journal of Educational Development Volume 66, April 2019, Pages 164-172

(9) Rubin Z. How to Launch an Alumni Virtual Book Club? Sources: Zach Rubin, Co-founder and CEO, Professional Book Club Guru, Silver Spring, MD. Phone (443) 536-6465. E-mail: zach@pbc.guru. Website: www.pbc.guru, Jeff Williams, Associate Executive Director, Alumni Engagement and Outreach, University of Maryland Alumni Association, College Park, MD. Phone (301) 405-5652. E-mail: jeffsw@umd.edu. Website: https://alumni.umd.edu

(10) Luton Frank H. An Alumni Club Carries on... By FRANK H. LUTON, M.D. Clinical Director Central State Hospital Nashville, Tennessee Mental Hospitals, August 1961

(11) Geiger J., Beltran S. Experiences and outcomes of foster care alumni in postsecondary education: A review of the literature, Children and Youth Services Review 79 (2017) 186–197

(12) Watt T., Norton C., Jones C. Designing a campus support program for foster care alumni: Preliminary evidence for a strengths framework, Children and Youth Services Review 35 (2013) 1408–1417

(13) Schofield P., Fallon P. Assessing the viability of university alumni as a repeat visitor market, Tourism Management 33 (2012) 1373e1384

(14) Marr K., Mullin C., Siegfried J. Undergraduate financial aid and subsequent alumni giving behavior, The Quarterly Review of Economics and Finance 45 (2005) 123–143

(15) Holmes J. Prestige, charitable deductions and other determinants of alumni giving: Evidence from a highly selective liberal arts college, Economics of Education Review 28 (2009) 18–28

(16) Harrison W. College Relations and Fund-Raising Expenditures: Influencing the Probability of Alumni Giving to Higher Education, Ecomomics of Education Review, Vol. 14, No. 1, pp. 73-84, 1995

(17) Meer J., Rosen H. Does generosity beget generosity? Alumni giving and undergraduate financial aid, Economics of Education Review 31 (2012) 890– 907

(18) Mann, T. College Fund Raising Using Theoretical Perspectives to Understand Donor Motives, 2007

(19) Young, C. F. Interests and motives of nonalumni givers. Handbook for Educational Fundraising. Jossey-Bass, San Francisco, 1981

(20) Wolverton, B. Growth in sports gifts may mean fewer academic donations. The Chronicle of Higher Education (2007)

(21) Holmes, J. Giving for prestige. Economics of Education Review (2007)

(22) Sun, X., Hoffman С., Grady М. A Multivariate Causal Model of Alumni Giving: Implications for Alumni Fundraisers (2007)

(23) Semova М., Haralampiev К. Alumni networks as means for university organizational development in Bulgaria – approaches for their establishment and growth, International Scientific Conference “Leadership and Organization Development”, Kiten, 2016

(24) Zhivkov N., Verbanov I. СЪЩНОСТНИ СИЛИ НА ЧОВЕКА, ОБРАЗОВАНИЕ И АЛУМНИ ОТНОШЕНИЯ (2011)

(25) Meer J., Rosen H. The impact of athletic performance on alumni giving: An analysis of microdata, Economics of Education Review 28 (2009) 287–294

(26) Shapiro S., Giannoulakis C., Drayer J., Wang C. An examination of athletic alumni giving behavior: Development of the Former Student-Athlete Donor Constraint Scale, Sport Management Review 13 (2010) 283–295

(27) Hashim N., Kee C., Rahman M. Attempt to Solving Situational Problem of Alumni Employability, The International Conference on Communication and Media 2014 (i-COME’14), 18-20 October 2014, Langkawi, MALAYSIA, Procedia - Social and Behavioral Sciences 155 ( 2014 ) 380 – 385

(28) http://авму.org/history.html


Refbacks

Font Size