Scientific Online Resource System

Conference Proceedings

Информираност относно рисковете при сънна апнея – здравно образование (опит на Филиал Шумен)

Sonya Toncheva, Mario Milkov, Teodora Evtimova, Todorka Kostadinova

Abstract

Да се проучи мнението на студенти от специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ във филиал Шумен относно информираността за идентифициране на рисковите фактори на синдрома на обструктивната сънна апнея.

Keywords

обструктивна сънна апнея

Full Text


References

Al Ghanim N, Comondore VR, Fleetham J, Marra CA, Ayas NT. Икономическото въздействие на обструктивната сънна апнея. Бял дроб. 2008; 186 : 7–12. , Albarrak M, Banno K, Sabbagh AA, Delaive K, Walld R, Manfreda J, et al. Използване на здравните ресурси при синдром на обструктивна сънна апнея: 5-годишно последващо проучване при мъже, които използват CPAP. Sleep. 2005; 28 : 1306–1311.

Al Lawati NM, Patel SR, Ayas NT. Епидемиология, рискови фактори и последици от обструктивна сънна апнея и кратка продължителност на съня. Prog Cardiovasc Dis. 2009; 51 : 285–293. , Caples SM, Garcia-Touchard A, Somers VK. Дишане с нарушено сън и сърдечно-съдов риск. Sleep. 2007; 30 : 291–303, Young T, Finn L, Peppard PE, et al. Дишане и смъртност при нарушен сън: осемнадесетгодишно проследяване на кохортата на съня в Уисконсин. Sleep. 2008; 31 : 1071–1078.

Mannarino MR, Di Filippo F, Pirro M. Обструктивна сънна апнея. Eur J Intern Med. 2012; 23 : 586–93.

Peppard PE, Young T, Palta M, Skatrud J. Проспективно проучване на връзката между дишането, нарушено със съня, и хипертонията. N Engl J Med. 2000; 342 : 1378–84.

Reuveni H, Tarasiuk A, Wainstock T, Ziv A, Elhayany A, Tal A. Ниво на осведоменост за синдрома на обструктивна сънна апнея по време на рутинни неструктурирани интервюта на стандартизиран пациент от лекари от първичната медицинска помощ. Sleep. 2004; 27 : 1518–25.

Mahendran R, Subramaniam M,Chan YH. Поведение, нагласи и познания на медицината на съня на студентите по медицина. Сингапур Med J. 2004;45:587–9.

Kovaciæ Z, Marendiæ M, Soljiæ M, Pecotiæ R, Kardum G, Dogas Z. Знания и отношение по медицина на съня на студенти и лекари в Сплит, Хърватска. Croat Med J. 2002; 43 : 71–4.

Papp KK, Strohl KP. Ефектите от интервенция за обучение на студенти по медицина за обструктивна сънна апнея. Сън Мед. 2005; 6 : 71–3.

Strohl KP, Veasey S, Harding S, Skatrud J, Berger HA, Papp KK и др. Цели, основани на компетенции за сън и хронобиология в бакалавърското медицинско образование. Sleep. 2003; 26 : 333–6.

Lee KA, Landis C, Chasens ER, Dowling G, Merritt S, Parker KP, et al. Сън и хронобиология: Препоръки за образованието на сестрите. Nurs Outlook. 2004; 52 : 126–33.


Refbacks

Font Size