Scientific Online Resource System

Conference Proceedings

13.04.2018 г., гр. Велико Търново

2018: Втора научнопракт. конференция „Детето като пациент. Отговорното и липсващото родителство в нашата практика“ (резюмета)

Корица, програма и съдържание PDF
  1-6

Abstracts

Резюмета на Втора научнопрактическа конференция „Детето като пациент. Отговорното и липсващото родителство в нашата практика“, 13.04.2018 г., гр. Велико Търново PDF
Medical University - Varna 7-31

Font Size