Scientific Online Resource System

Conference Proceedings

2020: IX Международна научна конференция: Наука и образование в дигиталната ера (Сборник с доклади)

Proceedings

Сборник с доклади. IX Международна научна конференция: Наука и образование в дигиталната ера. Варна, 2020 PDF
Medical University - Varna 1-444

Font Size