Scientific Online Resource System

Conference Proceedings

2020: IX Международна научна конференция: Наука и образование в дигиталната ера (Сборник с доклади)

Сборник с доклади. IX Международна научна конференция: Наука и образование в дигиталната ера. Варна, 2020 PDF
  1-444

Font Size