Scientific Online Resource System

Conference Proceedings

2019: Втора научна конференция с международно участие "Здравните грижи – принос за качеството на живот"

Abstracts

Сборник доклади - Втора научна конференция с международно участие "Здравните грижи – принос за качеството на живот" PDF
Medical University - Varna 1-242

Font Size