Scientific Online Resource System

Conference Proceedings

2021: Сборник с резюмета от дипломни работи по специалностите „Здравен мениджмънт“, „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи“, „Фармацевтичен мениджмънт“ и „Фармацевтичен мениджмънт и грижи“, защитени през 2019-2021 г.

Корица и съдържание PDF
  1-7

Abstracts

Резюмета от дипломните работи PDF
Editorial Team 8-70

Font Size