Scientific Online Resource System

Conference Proceedings

2022: ХVI Национален форум по здравни грижи „Здравните специалисти – ключ към по-добро обществено здраве“. 21-22.Х.22, Шумен

Collection of Proceedings

Сборник с доклади на форума PDF
  1-325

Font Size