Scientific Online Resource System

Conference Proceedings

 
Issue Title
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Влияние на физическата активност върху Психологическото състояние на студентите Abstract   PDF
Георги Филипов
 
2023: Език, наука, комуникации и спорт – 60 години академично образование. Сборник с доклади ГЛАГОЛНИТЕ ДА-КОНСТРУКЦИИ В МЕЖДИННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА Abstract   PDF
Daniela Ivanova
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Говоренето на медицински теми Abstract   PDF
Aлбена Добрева
 
2023: Език, наука, комуникации и спорт – 60 години академично образование. Сборник с доклади ГРЕШКИ ПРИ УПОТРЕБАТА НА МЕДИЦИНСКА ТЕРМИНОЛОГИЯ НА ЛАТИНСКИ ЕЗИК В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Abstract   PDF
Dimitar Mirchev, Yavora Oprova
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Евиденциалността в обучението по български език като чужд Abstract   PDF
Kрасимира Aлексова
 
2023: Език, наука, комуникации и спорт – 60 години академично образование. Сборник с доклади ЕЗИКОВА И КОМУНИКАТИВНА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА АКАДЕМИЧНО ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Abstract   PDF
Ilina Doykova, Valentina Yordanova
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Езиковата култура и електронното обучение Abstract   PDF
Гергана Дачева, Марина Джонова
 
2023: Език, наука, комуникации и спорт – 60 години академично образование. Сборник с доклади ЕЗИКОВИ И КОМУНИКАТИВНИ ОСОБЕНОСТИ НА АКАДЕМИЧНИТЕ ЖАНРОВЕ АБСТРАКТ, ПРЕДГОВОР И РЕЦЕНЗИЯ Abstract   PDF
Ivanka Mavrodieva
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Езикови регистри и комуникативно обучение Abstract   PDF
Йовка Tишева
 
2023: Език, наука, комуникации и спорт – 60 години академично образование. Сборник с доклади ЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ В ПЪРВИТЕ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА ВИСШЕТО ТЪРГОВСКО УЧИЛИЩЕ ВЪВ ВАРНА Abstract   PDF
Vladimir Dosev
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Електронното оценяване на рецептивните умения по български език като чужд Abstract   PDF
Kатерина Пенева
 
2023: Език, наука, комуникации и спорт – 60 години академично образование. Сборник с доклади ЗА ЕКВИВАЛЕНТНОСТТА И ГЛАГОЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ‘ZNÁT‘ В ЧЕШКИ ЕЗИК, ‘ЗНАЯ’ В БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ‘ЗНАТИ’ В УКРАИНСКИ ЕЗИК С ОГЛЕД НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ Abstract   PDF
Dora Solakova
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria За поздравите в речта на младежкото речево общуване Abstract   PDF
Стефка Aлександрова
 
2023: Език, наука, комуникации и спорт – 60 години академично образование. Сборник с доклади ЗА СЪСТАВНИТЕ НАИМЕНОВАНИЯ С ЛЕКСЕМАТА WIND Abstract   PDF
Pavlina Petkova
 
2023: Език, наука, комуникации и спорт – 60 години академично образование. Сборник с доклади ЗАНИМАНИЯТА С АЕРОБИКА – ЕФЕКТИВЕН НАЧИН ЗА ПСИХОФИЗИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ В АКАДЕМИЧНИТЕ СРЕДИ Abstract   PDF
Teodora Ignatova, Stefka Aleksandrova
 
2023: Език, наука, комуникации и спорт – 60 години академично образование. Сборник с доклади ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В МЕДИИТЕ – КОИ ТЕМИ НАЙ-МНОГО ВЪЛНУВАТ ЖУРНАЛИСТИТЕ Abstract   PDF
Yuliya Shapovalova
 
2023: Език, наука, комуникации и спорт – 60 години академично образование. Сборник с доклади ЗНАЧЕНИЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА КУЛТУРА В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО Abstract   PDF
Zhulieta Videnova
 
2023: Proceedings from Fourth International Conference Nursing care – a contribution to the quality of life. June 9-10, 2023 ЗНАЧИМОСТ НА МОЗЪЧНОСЪДОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ Abstract   PDF
Pepa Chilikova
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Игра-дискуссия в обучении русскому языку как иностранному в гуманитарных специальностях университета Abstract   PDF
Илка Бирова
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Идеи за повишаване на писмената култура на българските младежи с помощта на чуждоезиковото обучение Abstract   PDF
Aнтония Замбова
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Извеждане на принципи и методика за проектиране на тотално достъпна виртуална обучителна среда за студенти с увреждания Abstract   PDF
Полина Ставрева-Kостадинова
 
2023: Език, наука, комуникации и спорт – 60 години академично образование. Сборник с доклади ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОТНОШЕНИЯ И ЦЕННОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ (AI) В РЕФЕРЕНТНИТЕ РАМКИ ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ (DIGCOMP, DIGCOMPEDU) И ПРОЕКЦИИ НА УПОТРЕБАТА ИМ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ Abstract   PDF
Galina Momcheva
 
2023: Език, наука, комуникации и спорт – 60 години академично образование. Сборник с доклади ИЗПИТЪТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ И ПРАКТИКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ТЕРМИНОЛОГИЯ Abstract   PDF
Daniela Tancheva
 
2023: Език, наука, комуникации и спорт – 60 години академично образование. Сборник с доклади ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ОТБОРА ПО ТЕНИС НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА Abstract   PDF
Lyuben Chobanov
 
2023: Език, наука, комуникации и спорт – 60 години академично образование. Сборник с доклади ИНДИРЕКТНИ РЕЧЕВИ АКТОВЕ В УСТНАТА КОМУНИКАЦИЯ Abstract   PDF
Marina Dzhonova, Yovka Tisheva
 
276 - 300 of 399 Items << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> 

Font Size