Scientific Online Resource System

Conference Proceedings

 
Issue Title
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Смесено обучение по български език на студенти-медици в МУ-Варна Abstract   PDF
Веселина Няголова
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Социокултурният подход и игровите технологии в преподаването на темата „Болести. Лечение` на българските студенти русисти Abstract   PDF
Ирина Манова
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Социолингвистичен аспект на умалителните съществителни в час по немски език - тест със студенти Abstract   PDF
Бисерка Велева
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Специализиран език и чуждоезиково обучение Abstract   PDF
Гергана Боянова
 
2023: Език, наука, комуникации и спорт – 60 години академично образование. Сборник с доклади СПЕЦИАЛИЗИРАН ИСПАНСКИ ЕЗИК ЗА СПЕЦИАЛНОСТ ТУРИЗЪМ. СПЕЦИФИКИ И ДИДАКТИЧЕСКИ НАСОКИ Abstract   PDF
Daniela Vitanova
 
2023: Език, наука, комуникации и спорт – 60 години академично образование. Сборник с доклади СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ТЕСТОВЕ ЗА НИВО НА ОБЩА ФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА ПРИ СТУДЕНТИ ОТ МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА Abstract   PDF
Galina Dikova, Daniela Petrova
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Страноведска компетенция (немски, B2) - онлайн: 2.1. Културни реалии - прогресия (фази и методи) Abstract   PDF
Николина Бурнева
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Стратегии за комуникационно въздействие на телевизионната реклама на лекарства Abstract   PDF
Силвена Ставрева-Доростолска
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Стратегия за развиване на умението „говорене` в болнична среда като елемент от смесено обучение по специализиарн български език Abstract   PDF
Eвдокия Скочева
 
2023: Език, наука, комуникации и спорт – 60 години академично образование. Сборник с доклади СЪВРЕМЕНЕН ПОГЛЕД ВЪРХУ ДИХАТЕЛНАТА КУЛТУРА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГОВОРИТЕЛИ Abstract   PDF
Katerina Ilkova
 
2023: Proceedings from Fourth International Conference Nursing care – a contribution to the quality of life. June 9-10, 2023 СЪВРЕМЕННАТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА КАТО ЧАСТ ОТ ИНВАЗИВНИЯ КАРДИОЛОГИЧЕН ЕКИП Abstract   PDF
Teodora Dimitrova
 
2023: Език, наука, комуникации и спорт – 60 години академично образование. Сборник с доклади ТРУДНОСТИТЕ ПРИ ПРЕПОДАВАНЕТО НА КАТЕГОРИЯТА „ВИД НА ГЛАГОЛА“ В ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В ДИГИТАЛНА СРЕДА Abstract   PDF
Boyana Angelova
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Уикипедия - най-добрият приятел?! На професора или за главоболията и печалбите от прилагането на електронно дистанционно обучение във филологическите дисциплини на университета Abstract   PDF
Tатяна Aнгелова
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Употреба на евфемизми и дисфемизми в медицинската практика Abstract   PDF
Петър Фотев
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Употреба на латинска анатомична и клинична терминология в учебници по специализирани медицински дисциплини на английски от български автори Abstract   PDF
Ивана Икономова
 
2023: Език, наука, комуникации и спорт – 60 години академично образование. Сборник с доклади УСТЕН МЕДИЦИНСКИ ПРЕВОД В ЗДРАВНАТА ПОМОЩ– ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ЕЗИКОВИ БАРИЕРИ МЕЖДУ ПАЦИЕНТ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ Abstract   PDF
Stoyanka Nikolova
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Фармацевтичен дискурс и културни реалии в епохата на гръцката архаика и класика Abstract   PDF
Михаела Йорданова
 
2023: Език, наука, комуникации и спорт – 60 години академично образование. Сборник с доклади ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ПУБЛИЧНО ГОВОРЕНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕМА ОТ СТУДЕНТИТЕ МЕДИЦИ Abstract   PDF
Albena Dobreva
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Френска контекстово-обусловена граматика за комуникативни цели: илюзия или предизвикателство? Abstract   PDF
Aнета Tошева
 
2023: Език, наука, комуникации и спорт – 60 години академично образование. Сборник с доклади ХИБРИДНИ КЛИНИЧНИ ТЕРМИНИ В АНГЛИЙСКАТА МЕДИЦИНСКА ТЕРМИНОЛОГИЯ Abstract   PDF
Pepa Lungarova
 
2023: Език, наука, комуникации и спорт – 60 години академично образование. Сборник с доклади ХУМОРАЛНАТА ТЕОРИЯ СПОРЕД ХИПОКРАТОВИЯ КОРПУС Abstract   PDF
Irena Stankova
 
2023: Език, наука, комуникации и спорт – 60 години академично образование. Сборник с доклади ЧУЖДИЦИТЕ НА ПОЛИТИЦИТЕ Abstract   PDF
Yordan Rachev
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria Шрифтовете в академична среда - Дизайн и употреба Abstract   PDF
Дарина Добрева
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria „Аз уча в България` комуникативен видеокурс по общ Български език като чужд, А1-А2 Abstract   PDF
Violeta Tacheva
 
376 - 399 of 399 Items << < 11 12 13 14 15 16 

Font Size