Scientific Online Resource System

Conference Proceedings

 
Issue Title
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Епидемиология на инфекциозните болести в системата на общественото здравеопазване Abstract   PDF (Bulgarian)
Р. Kонстантинов, A. Kирчева, Ц. Паунов, E. Иванова, С. Станева, M. Kоларова
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Работоспособност на ученици от начален курс, обучавани при различни ергономични условия - град Варна Abstract   PDF (Bulgarian)
Станиела Порожанова, Tеодора Димитрова, Росица Чамова
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. P-value - между статистическата и клиничната значимост Abstract   PDF (Bulgarian)
Н. Матева
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Компютърна не(грамотност) на българските лекари Abstract   PDF (Bulgarian)
И. Мирчева
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. "Нездравословни" области в България Abstract   PDF (Bulgarian)
Виржиния Aтанасова
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Неравенства "център-периферия" при стандартизираната смъртност в България Abstract   PDF (Bulgarian)
Виржиния Aтанасова
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Промоция на здраве на работното място като дисциплина в медицински университет - Плевен Abstract   PDF (Bulgarian)
С. Георгиева
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Студентите за преддипломния стаж в специалност „Управление на здравните грижи` на ФОЗ при МУ-Плевен Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Драганова, Г. Грънчарова, E. Минева
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Научната дейност през погледа на студенти по медицина Abstract   PDF (Bulgarian)
Kатя Пеева, Светлана Димитрова, Живка Цокева, Ирена Ганева, Виктория Дякова, Нийв Oдонъхю, Жаклин Заркос, Даниел Aдай
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Проучване на нивата на физическата активност на зрелостниците на територията на град Варна и областта Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. Найденова, Н. Йорданова-Стоянова
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Организация на профилактичните мерки при гръбначни изкривявания в България - ретроспективен анализ и перспективи Abstract   PDF (Bulgarian)
С. Филкова, Н. Ушева
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Подходи за ефективно управление на времето при студенти от магистърска програма „Рехабилитация, уелнес, спа и балнеолечение`, ФОЗ, МУ-Пловдив Abstract   PDF (Bulgarian)
Г. Петрова, M. Tърновска, Д. Бакова, С. Цинцарова, С. Kръстев
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Подпомагане на здравословния начин на живот при възрастни диабетици чрез ранна диагноза, увеличена активност и здравословно хранене Abstract   PDF (Bulgarian)
Р. Паскалева, В. Иванова, В. Павлова
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Oбщественото здраве във виртуалната среда Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Петрова, A. Цветкова, Р. Николова
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Законотворчество в общественото здраве Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Петрова, Р. Николова
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Стойност на съпътстващата диагностика при персонализираната медицина Abstract   PDF (Bulgarian)
Г. Христов
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Медико-биологични и социални аспекти на стареенето и гериатричните грижи Abstract   PDF (Bulgarian)
Христина Милчева
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Възможности за повишаване на информираността по здраве и безопасност при работа сред студенти от МК Варна Abstract   PDF (Bulgarian)
Ц. Tърпоманова, T. Димитрова, В. Aлександрова
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Общуването с пациенти в хирургичните звена - възможност за придобиване на професионални умения от бъдещите медицински сестри Abstract   PDF (Bulgarian)
Диана Гроздева, Kатя Eгурузе, Милена Нанкова
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Работата в екип по време на практическо обучение Abstract   PDF (Bulgarian)
Kатя Eгурузе, Диана Гроздева, Милена Нанкова
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Стресът на работното място - особености, фактори, стресоустойчивост Abstract   PDF (Bulgarian)
Станислава Павлова, Aнна Георгиева, Мариана Николова
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Нагласи за кандидатсване в листа на чакащите бъбрек сред пациенти на хемодиализно лечение Abstract   PDF (Bulgarian)
Веселина Василева, Мариана Димитрова, Aнна Георгиева
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Процесът на информирано съгласие на пациента през погледа на медицински сестри, лекари и пациенти Abstract   PDF (Bulgarian)
Aнна Георгиева, Мариана Димитрова, Веселина Василева, Станислава Павлова
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Роботизиранaта хирургия - нови възможности за реализация на медицинските сестри Abstract   PDF (Bulgarian)
Милена Нанкова, Диана Гроздева-Фотева, Kатя Eгурузе
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Делегирането на правомощия от ръководителите по здравни грижи, важно условие за управление на текучеството при медицинските сестри Abstract   PDF (Bulgarian)
Мариана Димитрова, Aнна Георгиева, Станислава Павлова, Веселина Василева
 
51 - 75 of 399 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Font Size