Scientific Online Resource System

Health Economics and Management

New positions in the Regulation of Medical Expertise and their reflection over the situation of disabled people

Paraskeva Mancheva, Maria Valkanova

Abstract

The situation of disabled people is very important for the social justice and for the insurance of the political stability. The new positions in the regulation of medical expertise are a palliative attempt for correction of the already existing problems. The search of working examples among the students from the countries that are members of the EU and the opportunity for adapted application in Bulgarian conditions is one idea, which could help for an improvement of the situation of disabled people.

Keywords

Territory Expert Medical Commission; disabled people; medical expertise

Full Text


References

Алексиев, Я. Нов подход към интеграцията на хората с увреждания в България. Институт за пазарна икономика, 2012, 11.

Алексиева, И., Е. Коен, В. Стойчев. Анализ на дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. София, 2011, www.cil.bg.

Зиновиева, Д. Права на пациента, анализ на действащото законодателство и особени хипотези. Медицинско право, 2008, 1, 48.; Статистически справочник (2006 2010), София, 2011.

Наредба за медицинската експертиза на работоспособността. Държавен вестник (официално издание на Народното събрание), бр.61/25.07.2000 (отм. 2005).

Постановление на МС №179 от 27.06.2014. Държавен вестник (официално издание на Народното събрание), бр. 55/04.07.2014.

Тарасенко, Е. Модели инвалидности. Конструирование национальной концепции социальной политики. Управление здравоохранения, Москва, 2003, 8.

Тосев, А. Медицинската експертиза на инвалидността в област Видин. Социална медицина, 2014, 4:4-6.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/hem.v68i2.5032

Refbacks

Font Size


|