Scientific Online Resource System

Health Economics and Management

Assessment of the impact of the particular elements in the human resources training system in A&D Pharma

Evtim Dechev, Galina Petrova, Zhana Rangelova

Abstract

The publication presents the results of a survey conducted among employees of a pharmaceutical company on the satisfaction of the existing training system. Employees give evaluation in four main areas: thematic scope and
content of training; the work of the trainers; organization and working environment in training; assessment of the
learning outcomes. The results of the survey show that the pharmaceutical company has a well-developed training system and, to achieve even better results, it is necessary to use methods and approaches to meet the needs of the unsatisfied employees.

Keywords

assessment; elements; training system; human resources;

Full Text


References

Армстронг, М. Управление на човешките ресурси. Бургас. „Делфин прес“. 2013

Богданова, М. Подбор и оценяване на персонал 2013

Владимирова, К., и съавтори, Стратегическо управление на човешките ресурси, НБУ, София, 2009

Данаилова И., Професионалното ориентиране и ефективността на човешките ресурси, Персонал Консулт, София, 2009

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Индустриалните промени в европейския фармацевтичен сек-

тор“, CCMI/119 Фармацевтичната промишленост, Брюксел, 29 април 2014 г.

Панайотов Д., Организационно поведение – новите парадигми за човешкото развитие, НБУ, София, 2013

Паунов М., М. Паунова, Ал. Паунов, Организационно поведение, Сиела, София, 2013

Осигуряване на качеството на продължаващото професионално обучение, доклад на Европейската фонданция за обучение http://www.

etf.eu.int/quality
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/hem.v70i4.5947

Refbacks

Font Size


|