Scientific Online Resource System

Journal of the Union of Scientists - Varna. The Cultural Heritage of Varna and the Black Sea Region

The golden phallus from the Chalcolithic necropolis in the religious views of the prehistoric individual

Svetlozar Popov

Abstract

The golden phallus from the Chalcolithic Necropolis of Varna is just one of a series of amazing archaeological artifacts found in its survey. Unique and inimitable, it has not been the subject of serious scientific analysis so far. Interest in it raises the fact that it is viewed as a unique prehistoric artifact among the wide palette of varied forms that symbolize the male beginning accompanying the changes in man's religious beliefs of the Chalcolithic society with the imposition of the Patriarchate. It is even more interesting to examine it in the light of the unexplored parallels between the cultures of Old Europe and Egypt in recent years. The proposed work is an attempt to create a discussion around the golden phallus, looking at it in those directions and suggesting some serious arguments for the purpose.


Keywords

golden, phallus, chalcolithic, necropolis, Varna, Patriarchate, Old Europe, Egypt

Full Text


References

Тодорова, Хенриета. Към проблема за т.нар. “символични погребения” от енеолитния некропол Варна І. – В: Добруджа (9), 1992, с. 71–83.

Велев, Георги. Посланието Побити камъни. Варна, 2011, с. 39–40.

Религия. БСЭ, Т. 21, с. 629.

Попов, Светлозар. Халколитната цивилизация Варна. Варна, 2014, с. 150–154.

Гермес, Мифы народов мира. Т. 1, Москва, 1980, с. 292–294; Динков Божидар. Пеласгите. София, 1999, с. 173–184; Демин, В. Загадките на Руския север. С., 2005, с. 90– 103.

Стойчев, Тодор, Халколитни изображения от пещерата Магура, България. – В: Годишник на Департамент Археология, Нов

български университет (НБУ), Т. І, 1994, с. 307–319.

Бовал, Робърт и Ейдриън Гилбърт. Загадката Орион, София, 2004, с. 12–13, 18–29, 32–38, 43–49, 53, 60, 85–94, 98–99, 105–

, 115–119, 130, 143–145, 162–165, 189–198, 202–211.

Варненски Халколитен некропол, 14.03.2013. miroslav.eu, www.gugle.bg.

Радунчева, Ана. Праисторически богове и митове и връзката им с някои вярвания на древните гърци. – В: Годишник на Департамент Археология – НБУ, Т. 1, 1994, с. 29–40; Радунчева, Ана. Разкопки и

проучвания. – В: ИАИ, ХХХІІ, 2003, с. 75, 80, 91–92.

Димитров, Евгени. Глухите камъни. – В:Осем, бр. 2 (26), февруари 2011, с. 80.

Смоленов, Христо и Христо Михайлов. Тайното знание на Черноморската Атлантида. С., 2010, с. 23–27, 35–48, 52–81, 97–106.

Гайд, Стефан. Тракийското писмо – декодирано – І. С., 2006. с. 37–65; Гайд, Стефан, Тракийското писмо – декодирано – ІІІ. С., 2007, с. 29–54, 103, 121–153.

Шкодров, Боно. Писмените знаци на българите. Варна, 2006, с. 44–48.

Попов, Светлозар. Халколитната цивилизация Варна. Варна, 2014, с. 212–251.

Попов Светлозар. Корабоплаването в праисторията. Варна, 2018, с. 14–17.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/isuvknv.v0i0.5828

Refbacks

Font Size


|