Scientific Online Resource System

Journal of the Union of Scientists - Varna. The Cultural Heritage of Varna and the Black Sea Region

Contributions of Varna physicians in the field of thalassotherapy. Dr. Alexander Nedyalkov (1879-1967)

Dimitar Stavrev, Ivelina Dimitrova, Valentina Alexandrova

Abstract

Dr. Alexander Nedyalkov is the governor of Varna Marine Children's State Sanatorium Regina Eleonora for the period 1924-1939. Since 1925, he specializes in the  establishment of a major marine healing institute for the treatment of bone-tuberculosis. Dr. Nedyalkov's main contributions are in the system approach to the construction, organization and operation of the Marine Sanatorium; refinement of the healing factors of the Black Sea coastal climate; the complex method of treating tuberculosis; use of the healing effect of mud treatment and development of the methods for its application.


Keywords

thalassotherapy, history of medicine, Varna

Full Text


References

Коларов, Н. Болничното дело в град Варна. Ръкопис. Фонд на МИМ

Николаева Ив., Н. Коларов, В. Василев. История на здравеопазването във Варна от древността до социалистическата революция от 9.09.1944г., С., 1980, с. 66.

Нинов, В. Пионер в борбата с костно-ставната туберкулоза. В-к „Здравен фронт“, 1955, бр. 42.

Недялков, Ал. Варненско медицинско дружество. София, Балкан, 1910. Летописи на лекарския съюз в България.

Недялков, Ал. Държавният детски морски санаториум при град Варна. Морски сговор, Варна, 1925, II, бр.9.

Недялков, Ал. Детският морски санаториум край Варна. Нашето дете, София, 1928, I, кн. 10, с. 157-162.

Недялков, Ал. Детската хирургична туберкулоза според данните на Държавния детски морски санаториум „Царица Елеонора”. Български Медицински преглед за заразни болести, микробиология и паразитология. София, 1941, кн. 8-9.

Недялков, Ал. Влиянието на морето върху детския организъм. Педагоги-ческа практика, Год. X, Кн. VIII, Печатница Хр. Г. Дановъ, Пловдивъ 1931 , с. 393-396

Недялков, Ал. Дневни и нощни санаториуми. Български Хигиененъ Прегледъ, Кн. 4. Год.II. София 1932, с.10

Недялков, Ал. Здравно селище. Отпечатък от „Български хигиенен преглед“. София, 1933, год. III, кн. 3.

Недялков, Ал. Из недавнашното минало на град Варна в санитарно отношение (1878-1908). Варна, 1959.

Недялков, Ал. Калолечението при Варненските морски бани: Наблюдения и резултати. Държавно издателство -Варна, 1961.

Недялков, Ал. МОРЕТО и СЛЪНЦЕТО Лечебно значение и използване на морето. Бълг. нар. морски сговор, Печатница „Войниковъ", Варна 1931, 16 с.

Недялков, Ал. Обществени грижи за децата от доучилищната възраст. София, 1934.

Недялков, Ал. Климатът на гр. Варна и Черноморското ни крайбрежие. Бълг. нар. морски сговор, Варна 1937, 68 с.

Недялков, Ал. Новото химиотерапевтично средство RUBROPHEN

при лечение на хирургичната туберкулоза у децата. Из държавния детски морски санаториум „Царица Елеонора”. Отпечатък от „Медицинско списание“. София, 1939, год. XXII, кн. 7.

Недялков, Ал. Травматичният шок и надбъбречният кортикален хормон. Отпечатък от „Медицинско преглед“. София, 1942, кн. 4.

Недялков, Ал. Лечебното действие на слънцето при хирургичната туберкулоза в детската възраст. Отпечатък от паметна

книга за проф. д-р Васил Моллов. София, 1940.

Недялков, Ал. Утаяването на червените кръвни телца у децата при хирургичната туберкулоза. Отпечатък от сп. Педиатричен

преглед. София, 1940, год. IX, кн. 6.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/isuvknv.v0i0.5835

Refbacks

Font Size


|