Scientific Online Resource System

Journal of the Union of Scientists - Varna. The Cultural Heritage of Varna and the Black Sea Region

The wonders of cape Kaliakra

Trayan Trayanov

Abstract

In „Slavic Bulgarian history” by Paysii Chilendarski I uncovered a text about Kalipol (fort and town of the cape Kaliakra) as a wheat port. During the many underwater archaeological expeditions around the cape Kaliakra famous artifacts were discovered, such as: the uncial anchorage with more than 20 Y-shaped iron anchors (August 1965), the first stone anchor (17.08.1966), a slug of gold, silver and cuprum (1969), the upper part of altar (1981). There are data for a cave complex under the stone coast.

Keywords

Slavic Bulgarian history, underwater archaeology, cape Kaliakra, the Black Sea

Full Text


References

Боев. Р. 1967. Древни и антични котви и котвени части във водите на Черно море. В: Корабостроене и корабоплаване. Варна, кн. 3, стр. 29-31.

Вълканов, В. 1975. Съвместни българо-съветски подводни археологически изследвания. В: Корабостроене и корабоплаване. Варна, кн. 3, стр. 27-30.

Лазаров.М. 1975. Потъналата флотилия. Изд.”Г.Бакалов”Варна.

Лазаров, М. 1984. Древно моряшко светилище на Калиакра. В: Морски свят. Варна (сигнален брой), стр. 47-48.

Страбон. І в.пр.Хр., „География”, VІІ, 6.1.

Траянов,Т. 2008. Тайните на морското дъно. Изд.къща „Морски

свят”, стр. 21 – 24.

Траянов, Т. 2011. Нови факти подкрепящи хипотезата за българския произход на Y-образните железни котви. Научна конференция „Културното наследство на Варна”. Известия на Съюза на учените Варна, стр. 19-27.

Хилендарски, П. 1942. Славянобългарска история. Изд. Хемусъ. София, стр.86.

www.trud.bg 20 юли 2012. Уорлик се заема с Афганистан, стр. 6.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/isuvknv.v0i0.6591

Refbacks

Font Size


|