Scientific Online Resource System

Journal of the Union of Scientists - Varna. The Cultural Heritage of Varna and the Black Sea Region

Cleaning out Varna's "Augean stables"

Dimitar Chanev

Abstract

In two papers of the session „Cultural Heritage of Varna and the Black Sea Region 2019“ and in one paper of the same session in 2017 of the Union of Scientists—Varna, information was published, consciously or not, which is rather fake news based on striking mistakes regarding the essence of the name Varna. The 2017 paper also shows an inadmissible deformation of our patronymic. These deviations are subjected to constructive criticism by explaining the meaning of Svetlana (BG)/Light (EN) of the name Varna according to the actual meaning of „sunlight“ of the name „hvarna“, in which the sun is indicated by the prefix `h`.

Keywords

Varna, Svetlana, Light, hvarna, sunlight, prefix `h`

Full Text


References

Веселин Д. Тракийски, Името на град Варна и неговата поява вместо Одесос; Николай Увалиев, Културното наследство на Варна и ЧР, сп. ИЗВЕСТИЯ, КУЛТУРННОТО .НАСЛЕДСТВО НА ВАРНА И ЧР 2019, СУ-Варна, 2019, с. 52, 53, 56-58, 112-117

Димитър Г. Чанев, Светлина върху имената Варна, Каварна, Кабакум, Аспарух, възгласа УРА и титлата КАНАСУБИГИ, сп. ИЗВЕСТИЯ, КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ВАРНА 2015, СУ-Варна, 2015, с. 131, 132

Димитър Г. Чанев, Още за името Варна; какво значи склавин/и. И защо канас/княз, а не хан е първобългарската титла; д-р Димитър Маринсов, За движението на някои етнически групи сред населението в Северното Причерноморие (варненско и добричко). Езиковоархеологически прочит, сп. ИЗВЕСТИЯ, КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ВАРНА 2017, СУ-Варна, 2017, с. 3, 6, 142, 143

Димитър Г. Чанев, „Тъй наречената Варна“, близо до Одесос – разкопана и заличена от територията и картата на България, сп. ИЗВЕСТИЯ, КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ВАРНА И ЧР 2018, СУ-Варна, 2018, с. 37

Димитър Г. Чанев, Къде е „така наречената Варна“, сп. ИЗВЕСТИЯ, КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ВАРНА 2013, СУ-Варна, 2013, с. 117, 118

Данка Стоянова, По пътя на Аспарух от Варна до границата на Дунавска България с Византия. сп. ИЗВЕСТИЯ, КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ВАРНА 2014, СУ- Варна, 2014, с. 117

Пламен Павлов, Династията на Крум, БИ 93 ООД, София, 2019, с. 11

ПОДБРАНИ ИЗВОРИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ том първи ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ И ЗЕМИТЕ НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ ДО VII ВЕК, ТАНГРА ТанНакРа ИК, София, 2002, с. 23, 52

Петър Голийски, БЪЛГАРИТЕ В КАВКАЗ И АРМЕНИЯ, ТАНГРА ТанНакРа ИК, София, 2006, с. 40, 55
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/isuvknv.v0i0.7384

Refbacks

Font Size


|