Scientific Online Resource System

Journal of the Union of Scientists - Varna. The Cultural Heritage of Varna and the Black Sea Region

A hypothesis about the end of the Varna chalcolithic civilization in the light of Greek and Egyptian mythology

Svetlozar Popov

Abstract

There is no common opinion about the end of the Varna civilization and it is even contested that it left signs in history. However, a remarkable number of parallels are found by Bulgarian authors in respect of features of the Varna Chalcolithic culture and the later Nile culture. The problem of a possible connection between the two distant cultures has not been discussed yet.

The present work lays out a hypothesis pretending to provide a solution to the problem, referring to the statement of the mythographer Apollodorus of Rhodes, according to whom the Egyptian goddess Isis is the goddess Io who fled out from the Balkans to Egypt.

As arguments for this are presented 1/ the series of parallels between the two images; 2/ the serious contradictions of her route from her native Argos to the Nile and 3/ the notions of Isis as a goddess of seafaring, and of her husband Osiris, as a cultural hero, who gave the Egyptians a number of cultural benefits and, above all, the knowledge for casting of copper and gold—all these inherent in the maritime culture of Varna.

Keywords

Varna Chalcolithic culture, Io, Nile culture, Isis, seafaring, Osiris, metallurgy

Full Text


References

Радунчева, Ана. Праисторически богове и митове и връзката им с някои вярвания на древните гърци. – В: Год. На Департамент Археология – НБУ, Т.1, 1994, с.29-40; Радунчева, Ана. Разкопки и проучвания. – В: ИАИ, ХХХII, 2003, с.75,80,91-92.

Димитров, Евгени. Глухите камъни.

– В: Осем, бр. 2 (26), февруари, 2011, с.80.

Смоленов, Христо и Христо Михайлов. Тайното знание на Черноморската Атлантида. С., 2010, с.23-27,35-48,52-81,97-106.

Шкодров, Боно. Писмените знаци на българите. Варна, 2006, с.14-50.

Гайд, Стефан. Тракийското писмо – декодирано - I. С. 2006, с.37-65; Гайд, Стафан. Тракийското писмо – декодирано III. С., 2007, с.29-54,121- 153.

Радунчева, Ана. Скални светилища от каменномедната епоха в Родопите.

– В: Интердисциплинарни изследвания, XV, 1988, с.92-93; Радунчева, Ана. Скални светилища от каменномедната епоха в Източните Родопи. – В: Интердисциплинарни изследвания XXVII, 1990, с.141-149; Радунчева, Ана. Скалното светилище до махала Босилково на с.Давидково, Смолянско. – В: АОР през 2007 г., с.95-98.

Попов, Светлозар. Корабоплаването

в праисторията. Варна. 2018, с.45-78.

Кондратов, Александър. Адрес Лемурия. Варна, 1980, с.90-91,114- 115; Per Stonemyr Archeology & Conservation. The Paleolithic rock art in Wadi Abu Suberia, Egypt: Landscape, archeologyq threats and conservation. Posted on May 1. 2012. https://per- stonemyr.net /2012/05/01/the-paleolithic- rock-art-in-wadi-abu-subeira-egypt- landscape- archeology-threats-and- conservation

Gallagher, R. 2002. Cart Ruts and stone Circles: Azerbaijan International. http://azer.com/ aiwed/ categories/magazine/ai_folder/103_articl es/103_cart_ruts.html

Попов, Светлозар. …, с.173- 189.

Хаарман, Харалд. Загадката на Дунавската цивилизация. С., 2015, с.61.

Египетская мифология. МНМ, Т.1, с.420-427; Попов, Светлозар. … 2018, с.47.

Осирис, МНМ. Т.2, с.-267. 14. Исида. МНМ. Т.1, с.568-570;

Йо. МНМ. Т.1, с.547; Эпаф. МНМ. Т.2, с.663.

Вълков, Детелин. Кой кой е в

„Илиада” и „Одисея”, С., 1999, с.25-26,35-38.

Прометей. МНМ. Т.2, с.338.

Аргос. МНМ. Т.1, с.100.

Данчовъ, Никола и Иван Данчовъ. Българска енциклопедия. С., 1936. Пеласги, с.1195.

Динков, Божидар. Пеласгите, С., 1999, с.234-235.

Вълков, Детелин. … , с. 70-74

Попов, Светлозар. …, 2018, с.248- 265.

Попов, Светлозар. …, 2018, с.39- 41.

Попов, Светлозар. Една

хипотеза относно предназначението на гроб № 36 от некропола Варна I. Научна конференция „Културното наследство на Варна и Черноморския регион. Съюз на учените – Варна, Варна, 27.09.2019, Известия на СУ, с.11-22

Славчев, Владимир. Варненският некропол е по-стар от предполаганото. Интервю в Радио Варна, 30. 01. 2018.

Радунчева, Ана. Разкопки и проучвания. – В: ИАИ, ХХХIХ, 2003, с. 27. Гайд, Стефан. … 2007, с.100- 107; Попов, Светлозар. 2018, с.9-18.

Хаарман, Харалд. …, 2015, с.175-176;

Топалов, Ставри. Принос към проучване на двойните брадви от земите на североизточната част на Балканския полуостров в периода от VI хил.пр.н.е. до I хил.пр.н.е., С., 2017, с.4-13,42,44-49,56-58.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/isuvknv.v0i0.9090

Refbacks

Font Size


|