Scientific Online Resource System

Journal of the Union of Scientists - Varna. Maritime Sciences Series

Learning motivation study of the cadets in professional field “Military Doctor”

Anna Karadencheva, Martina Moskova, Yordan Kolev

Abstract

The current article studies the training motivation among cadets from the Nikola Vaptsarov Naval Academy, Varna studying in the professional field of Military Doctor. It also includes the reasons, stimuli, and demotivating factors, which most strongly influence this motivation. 

The study also outlines applicable perspectives for optimization of the mechanisms for motivation, valid in the training in the military medical profession, with the aim of increasing the quality of the preparation of these cadres.

Keywords

motivation, military doctors, medicine, armed forces, cadets

Full Text


References

Илиев, Й. (2005). Управление на човешките ресурси. Умението да мотивираме.Велико Търново: ИК Абагар, с. 50

Стимулиране на персонала, теория на Щербак, [Електронен формат], Достъпно чрез URL: http://www.psixolozi.info/2018/05/stimulirane-na-personala.html(Дата на използване: 28.10.2020).

Николова, В. (2013). Мотивацията – фактор за повишаване ефективността на персонала на търговското предприятие. [Електронен формат], Достъпно чрез URL: http://www.conference-burgas.com/maevolumes/vol9/bOOK%202/b2_09.pdf (Дата на използване: 28.10.2020).

Радославова, М., Величков А. (2005). Методи за психодиагностика. София: ИК Пандора Прим

Самоукина, В. (2007). Ефективна мотивация на персонала. София: ИК СофтПрес

Стоянов, В. (2008). Човекът в организацията - психологичен анализ. ИК Псидо, с. 29

Морисън, В., Бенет, П. (2013). Въведение в здравната психология. София: Изток- Запад

Brophy, J., (1987). Synthesis of Research on Strategies for Motivating Students to Learn. Educational Leadership, Vol. 45, No. 2, 40–48
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/isuvmn.v0i0.7686

Refbacks

Font Size


|