Scientific Online Resource System

Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Medicine and Ecology Series

Prevention of children’s eye health, current state and opportunities for further development – the Bulgarian perspective

Krassimira Dimitrova

Abstract

Introduction: Preventive measures addressing children's eye health include early detection of visual impairments and timely treatment, which is a guarantee for long-term quality of life. Most of the causes of visual impairment are preventable or treatable. Improving children's eye health through prevention is one of the contemporary aspects of the nurse professional activity.

Aim: The aim of the current article is to study and present the Bulgarian experience in the prevention of children's eye health and the participation of medical specialists in relative activities.

Materials and Methods: An analysis of Bulgarian scientific literature, reflecting the national experience in the prevention of children's eye health and national regulations related to preventive activities and measures was conducted. A documentary method was applied.

Results: The analysis showed that, at the moment in Bulgaria, only episodic regional prophylactic programs for children's vision are implemented. There are scarce data on the participation of nurses in the programs. The prophylactic activities for children's eye health provided by the NHIF are limited.

Conclusion: Good eye health is a prerequisite for normal development and good quality of life. In order to improve children's health and equal access of children to preventive care, it is necessary to create a national program and the participation of a multidisciplinary team, including medical specialists and nurses.

 


Keywords

prevention, children’s eye health, nurses

Full Text


References

Бойкикев, Н., Маркова, В., Кожухаров, Ст. Разпространение на миопията в София, Русенски, Видински, Михайловградски и Благоевградски окръзи. Първа национална конференция, София, Детска офталмология. Сборник с доклади, 1979, 27-28.

Бояджиева, М., Барбукова, А., Бояджиев, Д., Радева, М., Димитрова, Кр., Групчева, Хр. Ефективност на скрининговата програма за опазване на детското зрение на територията на Варна, Български офталмологичен преглед, 2019, 63(1):13-20.

Василева, П., Колева, Й., Петров, Д., Лолова, Р., Чаушев, В., Бъчварова, Н. Навременно лечение при деца с очни увреждания. Конференция “Новости в офталмологията”, Сборник с доклади, 1997, 250-252.

Групчева, Хр., Димитрова, Кр., Групчев, Д., Манолова, Я. Опазване на детското очно здраве – възможности и перспективи, Сборник резюмета и доклади, Издание на Български лекарски съюз, София,2017, 206 - 211

Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация (СЗО) за 2020 – 2021 г., ДВ бр.35 от 10.04.2020

Димитрова, Кр. Мултидисциплинарната екипна грижа при профилактика на детското очно здраве – съвременен аспект в професионалната дейност на медицинската сестра, Здравни грижи, 2019, 3:18-24

Димитрова, Кр., Петрова, Г., Христова, Е. Международен опит в профилактиката на детското очно здраве, Здравни грижи, 2019, 4: 22-31

Кирилова, Й., Василева, П., Георгиев, И., Лалов, Гр., Янев, П., Кубатева, М. Скринингови програми за зрение за деца, GP News, 2019,12:38-40

Наредба №8 от 03.11.2016г, за профилактичните прегледи и диспансеризацията, ДВ бр.92/22.11.2016г

Национален рамков договор за медицински дейности, ДВ бр.7/24.01.2020г

Ненчева, Б. Зрение 2020 – мит или реалност, Варна, ИК”СТЕНО”, 2015, 136:12,45-46

Оскар, А., Чернинкова, С., К Петрова, К. и кол., Инициатива “Направи добро”. Офталмологичен статус на деца в училищна възраст от три града в Северозападна България. Български офталмологичен преглед, 2013,3:24-29

Пенчева, Д. За честотата на миопичната рефракция сред децата от предучилищна възраст. Офталмология. 1969, 1, 31-33

Попова, А. Очни проблеми при новородените деца. Български офталмологичен преглед. 1999, 43:19-21.

Филипов, Е., Петрова, Н., Рускова, К., Витанова, В.,Христозов, В., Мумджиев, Н., Стоянова, Н., Сакарски, К. Първи данни от прилагането на програмата детско зрение в Старозагорски район. Национална конференция с международно участие “Наследствена и вродена очна патология. Стара Загора, Сборник с резюмета, 1989

Чернодринска В, Велева, Н., Алексиева, Г. Скринингова програма за изследване на рефракция и ортоптичен статус при деца на възраст от 3 до 7 години на територията на град София. Български офталмологичен преглед, 2010;1:17-21

Dimitrova K, Chirstina Grupcheva, Elica Hristova, Silvia Borisova, Multidisciplinary Approach to prevention of children’s eye health in ophthalmological practice, KNOWLEDGE International Journal, 2020,Vol.40.5, 867-873

Grupcheva CN, Radeva MN, Grupchev DI, How to run an efficient eye care practice during and after the COVID – 19 pandemic, Scripta Scientifica Medica, 2020, Vol 52:9 -16

Nikolova S, Konrova E, Zlatarova Z, Retinopathy of Prematurity in Varna, Bulgaria – our experience over period of 12 years. World ROP congress 2009, 21-23 November, New Delhi. 69 – 70.

State of the world's nursing 2020: investing in education, jobs and leadership. Geneva: World Health Organization; 2020. 144 p: 11-18

www.burgas.bg, цитиран на 30.10.2020

www.kwiat.bg, цитиран на 30.10.2020

www.Sofia.bg, цитиран на 30.10.2020
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/isuvsme.v25i1.7220

Refbacks

Font Size


|