Scientific Online Resource System

International Bulletin of Otorhinolaryngology

Vol 8, No 3 (2012)

Cover and content PDF
Journal Editorial Team 1-4

Articles

Рискови фактори за развитието на отитис медиа катаралис PDF
Sp. Todorov 7-9
Рискове при бронхоскопските манипулации в оториноларингологията PDF
Ts. Tsolov 10-13
Thornwaldt’s cyst – a case report and review of the literature PDF
G. Shivarov, V. Simeonova 14-16
Aesthetic Rhynoplasty In Patients With Deviated Septum PDF
Y. Zayakova, K. Georgiev 17-22
Участие на родителите в процеса на слухово-речевата рехабилитация при тежко чуващи деца PDF
F. Mihaylova, P. Rouev 23-27
Voice prostheses – characteristics and application in laryngology PDF
G. Shivarov 28-31
Чуждитe тела в дихателните пътища и хранопровода от стоматологичен произход PDF
Ts. Tsolov 32-35
Място на носните промивки в лечението на заболяванията на носа и околоносните кухини (Литературен обзор) PDF
A. Kutsarov 36-41
Ролята и мястото на оториноларинголога при лечението на разстройствата на дишането по време на сън PDF
Sv. Vasileva, R. Benchev, S. Stoyanov, Gr. Neofitov, N. Petrov 42-47

Font Size


|