Scientific Online Resource System

Научни трудове – Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“

Experimental research of abrasive wear of surfacing layers

Kалин Люцканов, Христо Христов, Kристина Демирова

Abstract

This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers.

Full Text


References

Дишлиев, Ст., Методика за експериментално изследване на износоустойчивостта на тънки твърди износоустойчиви покрития, XXII МНТК "АДП-2013".

Кандева, М. К., Цикъл лекции по инженерна трибология за докторанти, 2011, Проект.

Стойчева, К., Абразивно износване на елементите от минната механизация, ГОДИШНИК на Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски", том 56, 2013.

Използване на нано- и мултидисперсни прахове при ВИГ наваряване на износоустойчиви слоеве.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/scnvna.v32i0.4496

Refbacks

Font Size


|