Scientific Online Resource System

Научни трудове – Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“

Научни трудове – Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“

Изданието "Научни трудове на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" публикува оригинални теоретични и експериментални разработки в областта на морското инженерство, корабоводенето и експлоатацията на водния транспорт, комуникационните и информационни системи, военните и обществени науки.

Font Size


|