Scientific Online Resource System

Научни трудове – Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“

Цветков, Мирослав, ВВМУ `Н. Й. Вапцаров` - Варна, Bulgaria

  • Vol 32 (2017) - Навигация, пристанища
    Потенциалът на човешкия елемент за работа в екип като фактор за устойчивост в развитието на морския сектор
    Abstract  PDF

Font Size


|