Scientific Online Resource System

Social Medicine

Първият опит за реформа на социалистическото здравеопазване

Л. Kалайджиева, М. Георгиев, П. Цонов

Abstract

Текстът е съставен от проф. Любородна Калайджиева, проф. Минчо Георгиев и доц. Петър Цонов по документи от личния архив на д-р Владимир Калайджиев и спомени на съвременници

Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i1.1252

Refbacks

Font Size


|