Scientific Online Resource System

Social Medicine

Потребности от интегрирани грижи на пациентите с хронични заболявания в община Разград

Г. Петрова, T. Kостадинова, Л. Tонева

Abstract

Публикацията представя резултатите от проучване относно потребностите от интегрирани грижи на пациентите с хронични заболявания в община Разград. Информацията е събрана чрез анкетно проучване сред пациенти с хронични заболявания. При пациентите без усложнения грижите, които се предлагат в пакета на здравната каса, в голяма степен са удовлетворителни. Пациентите с усложнения и влошено състояние имат потребност от грижи в дома и в бщността. Ролята на общопрактикуващия лекар при предоставяне на интегрирани грижи се очертава като ключова.

Keywords

integrated care; patient, needs, municipality Razgrad

Full Text


References

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Разград (2012-2016)

Здравно-демографски анализ, РЗИ Разград, 2014
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i1.1253

Refbacks

Font Size


|